Avainsana-arkisto: ilmastonmuutos

”Vihreän siirtymän” katastrofaaliset seuraukset ihmiskunnalle. Globaali energiakriisi. Ilmastokolonialismi

         Ilmastonmuutos ei ole uhka mutta meneillään olevasta fasistisesta ilmastopolitiikasta on mittaamatonta haittaa sekä ihmiskunnalle että ympäristölle. 

Menossa on globaali energiakriisi kun öljyn, kaasun ja hiilen hinnat kohoavat samanaikaisesti. Sijoitukset on vedetty pois öljy ja kaasu sektorilta ja siirretty kalliiseen ja tehottomaan uusiutuvaan energiaan. Tämän seurauksena monet teollisuuslaitokset eivät enää kykene ylläpitämään toimintaansa. Rajoittamalla edullisen öljyn, bensan ja kaasun saantia ihmisiltä viedään mahdollisuus elinkeinoon, heidät ajetaan taloudelliseen ahdinkoon eivätkä yritykset kykene enää ylläpitämään toimintaansa. Syksyllä 2023 Suomessa on suurin konkurssiaalto sitten finanssikriisin. Valtioiden tukemat globaalit jättiyritykset eivät mene konkurssiin, vaan tekevät yhä suurempia voittoja kun pienemmät kilpailijat saadaan pois pelistä. 

        William Engdahl toteaa, että globaali energiakriisi on pitkään suunniteltu  läntisten yritys ja poliittisten piirien hanke ajaa alas teolliset taloudet  dystooppisen vihreän agendan nimissä. Heidän tavoitteenaan on hajottaa teollinen sivilisaatio ja rakentaa sen tilalle uusi, teknokraattien suunnittelema ja hallitsema ”kestävä” ja ”vihreä” sivilisaatio.       

      Fossiilienergiaan pohjautuva toimiva ja tehokas tuotanto- ja jakelujärjestelmä pitää purkaa vähitellen ja rakentaa sen tilalle uuteen teknologiaa ja energiaan perustuva järjestelmä toteuttamalla “neljäs teollinen vallankumous”.

        Maailman suurimmat pankit, yritykset ja instituutiot ovat yhdistyneet radikaalin ilmastostrategian toteuttamiseen. Maailmantalouden rahoittaminen perustuu nyt sellaisiin valheellisiin hölynpöly tavoitteisiin kuin “nettonolla kasvihuonekaasupäästöt”. YK ja Maailmanpankki, keskuspankit ja vaikutusvaltaisimmat ylikansalliset yritykset, maailman suurimmat sijoitusinstituutiot ja finanssiryhmittymät sekä varojenhallintayritykset kuten  BlackRock ja Goldman Sachs lakkaavat tukemasta fossiilitaloutta ja siirtyvät tukemaan  epämääräistä, niin sanottua vihreää taloutta ja uutta vihreää jakoa.  

       Käynnissä on globaalin pankkipääoman valtava uudelleen sijoittaminen suuryritysten seuraavaan suureen energia ryöstöön.  

      Valheellista ilmastokriisiä käytetään perusteena päästä käsiksi julkisiin varoihin ja esitellä aivan uusia globaaleja veroja kuten ”hiilivero”.

        Ilmaston ja ympäristön suojelemisen nimissä Euroopan Unioni määrää tukiaisia uusiutuvalle energialle ja puskee läpi uusia veroja.

        Veronmaksajien rahoja kanavoidaan globaaleille pankeille ja finanssijättiläisille. Tämä tekee globaalista finanssijärjestelmästä entistäkin korruptoituneemman ja saalistavamman ja heikentää edelleen kansallisvaltioiden suvereenisuutta. 

      Ilmasto- ja energiapolitiikassa on kyse varallisuuden ja hyvinvoinnin uudesta jakamisesta sekä massiivisesta tulonsiirrosta köyhiltä rikkaille. Vielä lisää kerättyä sosiaalista pääomaa lypsetään työväenluokalta omistavalle luokalle.      

   Nykyaikainen elämäntapamme on riippuvainen helposti saatavasta, luotettavasta, tehokkaasta ja edullisesta energiasta. Uusiutuva energia ei selvästikään ole sellaista.  

     Teollistuneen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen ei ole mahdollista uusiutuvan energian avulla. Tarkoituksena näyttää olevan modernin sivilisaation ja hyvinvointiyhteiskuntien alasajo maailmanlaajuisesti.

  Siirtyminen niin sanottuun hiilineutraaliin talouteen merkitsee siirtymistä luonnon meille lähes valmiina tarjoamasta tehokkaasta ja kohtuullisen ekologisesta energiasta huomattavasti vähemmän tehokkaisiin, uutta teknologiaa vaativiin, vähemmän ekologisiin ”uusiutuvan” energian muotoihin.

        Energiakäänne aiheuttaa suunnatonta haittaa maailman taloudelle, kansantalouksille ja kotitalouksille.

     Uusien energian muotojen tukeminen tapahtuu muun talouden kustannuksella. Ilmastopolitiikan kustannukset maksetaan korkeammilla veroilla ja velkarahalla.  

Valheellisesta ja tarkoituksella luodusta ilmastokriisistä on tulossa tragedia ihmiskunnalle. Nollahiilipolitiikka ei ole vain mielipuolista, vaan itsetuhoista. Koko moderni sivilisaatiomme on vaarassa.     

”Vihreällä siirtymällä” on monia ikäviä seurauksia. Teollisen talouden energian, ruuan ja tavaroiden  tuotanto- ja kuljetusjärjestelmien purkaminen uhkaa ihmisten elämää ja selviytymistä kaikkialla. Tämä  pahentaa entisiä lukuisia yhteiskunnallisia kriisejä ja ongelmia.  

     Mielipuolinen ilmastopolitiikka johtaa maailmalla kansantalouksien romahtamiseen, joukkotyöttömyyteen, elintason jyrkkään laskuun, köyhyyteen ja jopa nälänhätään.          

       Vaurauden ja yltäkylläisyyden tilalle tulee pula ja köyhyys.  

         Maailmalla kansalaisten elintaso heikkenee kovaa vauhtia samaan aikaan kun suuret yritykset ja pankit tekevät jättivoittoja.

        Maataloustuotannon, ruoan valmistuksen, säilytyksen ja kuljetuksen kustannukset kasvavat. Ruuan hinnan ennustetaan edelleen nousevan.  

       Sähkön ja ruuan hinnan nousu vahingoittaa kotitalouksia ja köyhiä kaikkialla maailmassa.

       Polttoaineen hinnannousun ja sen loppumisen vuoksi monissa köyhissä maissa, esimerkiksi Sri Lankassa, kansalaiset menettävät elinkeinonsa.

Polttoaineen hinnannousun ja sen loppumisen vuoksi monissa köyhissä maissa, esimerkiksi Sri Lankassa, kansalaiset menettävät elinkeinonsa.

Meillä Suomessa kansalaisten elintaso laskee jyrkästi. Sähkölaskut nousevat ja ruoka on kallistunut merkittävästi. Hallitus velkaannuttaa maata ennätysvauhtia ja leikkaa palveluja entisestään. Sen seurauksena yhteiskunnalliset kriisit kärjistyvät, rikollisuus, huumeiden käyttö ja syrjäytyminen lisääntyvät. Rahat haaskataan Nato jäsenyyteen, aseisiin ja hävittäjiin, Ukrainan sotaan osallistumiseen ja Ukrainan tukipaketteihin. Tahallisesti aiheutettu globaali energiakriisi yhdessä venäläisen halvan energian tuonnin lopettamisen kanssa ovat nostaneet tuotteiden hintoja. Suomessa pilataan oma ympäristö tehottomilla tuuliturbiineilla Venäjältä tuodun edullisen ja ekologisen kaasun ja öljyn sijasta. 

       Venäjän vastaiset talouspakotteet haittaavat enemmän Euroopan kansantalouksia kuin Venäjää. Valta-asemansa takaamiseksi Yhdysvallat käy taloudellista sotaa samanaikaisesti Venäjää ja Eurooppaa vastaan. Euroopan johtajat ampuvat omaan jalkaansa. Myös Suomessa, totta kai, missä maan johtajat ovat kykenemättömiä tekemään itsenäisiä päätöksiä. Suomen naapurimaan Venäjän vastaiseen sotarintamaan yhtyminen oli idioottimaisuuden huippu! Mikäli olisi jatkettu puolueetonta rauhan ja yhteistyön linjaa niin Suomi voisi olla vauras ja hyvinvoiva maa nykyisen loputtoman yhteiskunnallisen kurjistumisen ja rappeutumisen sijasta.   

        Ilmastonmuutos valhe antaa aiheen teollisuuden alasajoon, elinkeinojen lopettamiseen, maatalouden ja ruokatuotannon rakennemuutokseen, kaappaamiseen ja säätelyyn, energian käytön vähentämiseen sekä tuotannon ja kulutuksen jyrkkään valvontaan ja säätelyyn.

      Niin sanottu vihreä talous on jälleen vauraiden valtioiden kekseliäs uuskolonialismin muoto. Köyhiä maita petetään taas. Ilmastokolonialismin avulla rikkaammat valtiot kykenevät säilyttämään valta-asemansa ja estämään teollisen ja taloudellisen kehityksen köyhemmiltä mailta. 

         Maailmanpankki tukee energiapolitiikkaa missä köyhille maille tarjotaan kehnoa uusiutuvaa energiaa kunnollisen perusvoiman ja verkkovirran sijasta. Kolmannen maailman maita estetään kehittymästä.

Sellaiset iskulauseet kuin “kestävä maatalous” tai “globaalit nettonolla hiilidioksidipäästöt” tarkoittavat kehitysmaille käytännössä niiden teollistamisen alasajoa, taloudellisen kehityksen pysähtymistä ja siten myös sosiaalisen kehityksen loppua. Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto ja muut lainoittajat houkuttelevat kehitysmaita ottamaan valtavia lainoja, jotka heidän on maksettava takaisin korkojen kanssa. Jos he eivät kykene siihen, heidän on annettava länsimaisten yhtiöiden yksityistää julkiset palvelunsa ja anastaa heidän maansa, metsänsä ja luonnonvaransa.

Velka/ilmasto/luonto johdannaisten kautta globaali saalistajaluokka pääsee kätevästi käsiksi maan maahan ja luonnonvarjoihin. Dollarihegemoniaa pönkittävä monimiljardien tuottoisa hiilidioksidikauppajärjestelmä rikastuttaa suuryhtiöitä ja finanssi instituutiota kehitysmaiden kustannuksella. Termit hiilikolonialismi ja hiiliorjuus kuvaavat osuvasti asiaa. 

       Vararikossa oleville kolmannen maailman valtioille kunnollinen ympäristönsuojelu ei ole myöskään mahdollista. Ahneuteen perustuva kapitalistinen järjestelmä tuhoaa kaikkien tarvitseman elinkelpoisen planeetan.

      Suomessa saamelaiset ovat onneksi huomanneet mistä on kysymys eivätkä he hyväksy vihreää kolonialismia.

        Peter Koenig kiteyttää: ”Uusi vihreä jako (The New Green Deal) käyttää valheellista ilmastonmuutosta verukkeena energian käytön lopettamiseen, teollisuutemme ja elinkeinojemme romahduttamiseen, maatalouden ja ruoka lähteidemme tuhoamiseen ja nälänhädän aiheuttamiseen perimmäisenä päämääränään ”väestömäärän vähentäminen”. Se on kansanmurha ”eliittimestarien” puolesta, jotka toteuttavat tätä saatanallista suunnitelmaa finanssi-digitaali-sotavoimakompleksin puolesta.” Lue lisää https://www.globalresearch.ca/look-up-wake-up-people-you-being-suicided-warp-speed/5802139

        Ilmasto- ja energiapolitiikan aiheuttama tuho on jatkoa koronatoimenpiteiden aiheuttamalle äärimmäiselle tuholle. Pandemian ja ilmastonmuutoksen varjolla käytävän hybridisodankäynnin päämääränä on tuhota entinen: kansallisvaltio, talous, yhteiskunta, kulttuuri, perustuslait ja kansalaisoikeudet  ja rakentaa tilalle uusi ja uljas  bioteknofasistinen yhteiskunta. Tavoitteena on kumota lopullisesti laki- ja sääntöpohjainen maailmanjärjestys ja perustaa sen tilalle totalitaristinen maailmanjärjestys.  

       Suunniteltu ”kestävä” ja ”vihreä” sivilisaatio ei olisi enää sivilisaatio lainkaan, vaan globalistien, teknokraattien ja militaristien hallitsema suuri avovankila ja keskitysleiri.  

lähteet

   The “Great Zero Carbon” Conspiracy  F. William Engdahl Global Research, February 08, 2021

  How Blackrock Investment Fund Triggered the Global Energy Crisis ”Adherence to UN 2030 Sustainability Agenda”. Colossal disinvestment in the trillion-dollar global oil and gas sector. F. William Engdahl Global Research, May 14, 2023

Look Up! Wake Up, People! You Are Being “Suicided in Warp Speed”. Look up! – And you will see, there is something deadly wrong. Peter Koenig Global Research, May 20, 2023

Ilmastonmuutos petoksen todelliset tarkoitusperät

       Ilmastoteollinen kompleksi koostuu valituista tiedemiehistä, kansainvälisistä ilmastoinstituutioista, teollisuusmiehistä ja lakimiehistä sekä yritysmediasta. Yhdessä YKn hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) kanssa se on jo vuosikymmeniä levittänyt ilmastonmuutos propagandaa ja käyttänyt kaikkia mahdollisia keinoja ja kanavia asiansa ajamiseksi. Koska valtavirtamedia on suuren kansainvälisten mediajättien omistamaa, ilmastonmuutos tarinat ovat niin yhdenmukaisia ja jatkuvasti toistuvia ja ilmastonmuutos propaganda on lähes aukotonta.    

               YK Agenda 2030 ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen     

      YKn Agenda 2030  muodostaa perustan nykyisille vaatimuksille alentaa hiilidioksidipäästöjä hallitustenvälisen ilmastopaneelin suosittelemille tasolle. Tavoitteena on hiilineutraalisuus, hiilipäästöjen lopettaminen vuoteen 2050 mennessä.             

         Globalistinen Maailman talousfoorumi ajaa YK Agenda 2030 suunnitelmaa sekä Pariisin sopimusta alentaa hiilidioksidipäästöjä 7% vuosittain vuoteen 2030 saakka hiilineutraalin maailman ja ”netto nollahiili” tason saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.        

       EU on kärjessä suunnitelmallaan olla maailman ensimmäinen hiilineutraali manner vuonna 2050 ja alentaa hiilidioksidipäästöjään ainakin 55% vuoteen 2030 mennessä. Suomi on julistautunut EUssa päästöjen vähentämisen kärkimaaksi. Suomen tavoitteena on hiilipäästöjen lopettaminen vuoteen 2035 mennessä. On selvää että näitä tavoitteita ei  tulla koskaan saavuttamaan. Isoimmat maat eivät aio toteuttaa lupauksiaan hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, niille kyse on enemmän kauppasodasta pienempiä ja heikompia maita vastaan.

       Pariisin ilmastosopimus tulee olemaan kustannuksiltaan historian kallein sopimus. Kuitenkaan sillä ei saavuteta edes teoriassa mitään merkittävää ilmaston kannalta. Valtavalla panostuksella saadaan teoriassa aikaan ainoastaan mitättömän pieni lämpötilan nousun hidastuminen sadan vuoden aikana.  

        Kaikki nämä suunnitelmat ja niiden mukaiset toimet perustuvat Hallitustenvälisen ilmastopaneelin valheelliseen tarinaan. YKn IPCC raportti globaalista lämpenemisestä kehottaa ohjaamaan valtavat 12% maailman bruttokansantuotteesta “estämään ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia”. Käytännössä se merkitsee mm. että fossiilienergiaa käyttävän teollisuuden on siirryttävä niin sanottuun uusiutuvaan energiaan.

        Maailman talousfoorumin Suuri uudelleenasetus on yhdenmukainen YKn Agenda 2030 kanssa kuten myös uusi vihreä jako. Yhdessä Maailman talousfoorumin ja muiden globalistien kanssa YK pyrkii tekemään agendasta maailmanlaajuisen.

        Meidän on katsottava propagandan taakse ja kysyttävä mitä nämä hankkeet merkitsevät todellisuudessa. Ovatko niiden yhteydessä käytetyt termit ekologinen, kestävä ja vihreä mitään muuta kuin sanoja? Ja mitkä ovat niiden muut taustalla olevat tarkoitukset? 

                       Mistä oikeasti on kyse?

       Ilmastotoimissa kyse on aivan kaikesta muusta kuin itse ilmastosta tai ympäristöstä

         Ilmastonmuutoksessa kyse on maailman ja ihmisten hallinnasta.

      Ilmastonmuutoksessa kyse on maapallon resurssien hallinnasta,  jakamisesta ja omistuksesta.   

      Ilmastonmuutos on vallankäytön väline.

      Ilmastonmuutos on sosiaalisen hallinnan väline.    

  Ilmastonmuutos on poliittinen ideologia, jota käytetään poliittisiin ja yhteiskunnallisiin tarkoituksiin.   

       Ilmastonmuutoksen estämisen nimissä toteutetaan todella monia pimeitä hankkeita, joilla ei ole mitään tekemistä ilmaston kanssa.   

        On todettu että kansainvälinen ilmastopolitiikka ei ole enää ympäristöpolitiikkaa ja että sillä ole enää mitään tekemistä ympäristönsuojelun kanssa. Siinä ei enää lainkaan oteta huomioon tärkeitä kysymyksiä kuten luontokato ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen, metsien hakkuut ja otsonikerroksen ohentuminen.   

      ”Uuden vihreän jaon” ja neljännen teollisen vallankumouksen todellisena tarkoituksena ei ole pelastaa maapalloa, vaan kapitalismi.   

      Ilmastonmuutos petoksen kautta pyritään edistämään talouden globalisaatioita ja lisäämään ylikansallisten yritysjättien valtaa maailmassa.  

    Ilmastonmuutos toimii verukkeena globalistien vallankaappaukselle.     

   Ilmastonmuutos on todella suuri uhka siinä mielessä että sen varjolla rakennetaan uutta totalitaristista maailmanjärjestystä. 

     Väitettyä maapallon lämpenemistä käytetään tarkoituksellisesti verukkeena siirtyä epädemokraattiseen, ylhäältä päin johdettuun poliittiseen kulttuuriin. 

        Ilmastohätätilan verukkeella luodaan totalitaristista maailmanhallintoa, heikennetään kansallisvaltioita ja muokataan niiden lainsäädäntöä perustuslakien kumoamiseksi ja kansalaisten oikeuksien ja vapauksien rajoittamiseksi.    

       Maapallon lämpeneminen on tarkoituksenmukainen valhe, jonka avulla suurpääoman omistajat, globalistit, ilmastoteollinen kompleksi ja teknokraatit voivat kahmia itselleen lisää valtaa ja varallisuutta.         

Ilmastopolitiikan kautta maailman varallisuutta jaetaan uudelleen. Maapallon lämpeneminen on savuverho maailman talouden uudelleen järjestämiselle ja massiiviselle varallisuuden siirrolle veronmaksajilta ilmastonmuutoksella keinotteleville globaaleille yrityksille, pankkioligarkialle ja ”vihreiden” tukiaisten saajille.       

       Ilmastonmuutos valheen taustalla on suunnitelma monopolisoida maailman resurssit globaalille talousoligarkialle.  

        Maapallon lämpeneminen huijaus on globalistien, suuyritysten ja armeijan intresseille tarpeellinen väline lisätä valtaansa ja anastaa maapallon resursseja hallintaansa. Niiden tavoitteena on saada hallintaansa kansallisvaltioiden hallitsemat yhteismaat ja yhteisomistukset.   

      Ilmastonmuutos / Maapallon lämpeneminen huijauksen tarkoituksena on maailman resurssien hallinta ja yksityistäminen sekä luonnon yksityistäminen ja rahallistaminen niin sanotun luonnon uusjaon kautta.

       Ilmastonmuutoksen kautta pyritään vallan äärimmäiseen keskittämiseen maailmassa. Globaaleille instituutioille kuten YK ja sen alajärjestöille kuten  WHO  ja niiden palvelemille talousoligarkialle ja yritysjättiläisille halutaan antaa kaikki valta. Se halutaan ottaa pois kansallisvaltioita, kansoilta ja kansalaisilta, joita YKn peruskirjansa mukaan pitäisi edustaa ja palvella.  Lopullinen tavoite on YKn suojissa toimiva maailmanhallinto. YKn tehtävänä on toimia arvovaltaisena kulissina ja luovuttaa sille julkinen valta, legitimiteetti ja suostumus ilman vastuunalaisuutta.         

       Ilmastonmuutos huijauksen tarkoituksena on pakottaa ihmiskunta Maailman talousfoorumin suureen uudelleen asetukseen. Se on suurin koskaan suunniteltu maailmanlaajuinen muutos. Se pyrkii muuttamaan yhteiskunnan jokaisen osan: talouden, rahapolitiikan, maatalouden, ruokatuotannon, matkustamisen, kasvatuksen, seksuaalisuuden ym.. Sen kautta globalistit ja teknokraatit pyrkivät saamaan vallan hallita, säännellä ja manipuloida kansalaisten elämän kaikkia puolia.

        Uuden lainsäädännön ja hiiliverotuksen myötä globaali talouseliitti, ylikansallinen kapitalistinen saalistajaluokka pyrkii saamaan vallan säännellä ja hallita lähes kaikkea tuotantoa ja valmistusta, ruokatuotantoa, kehitystyötä ja energian käyttöä ym..      

       YKn Agenda 2030 on suunnitelma globaaliin teknokraattiseen suuryritysfasismiin. Sen toteutuminen merkitsee länsimaisen sivilisaation loppua. Vielä jäljellä olevan vapauden ja demokratian tilalle tulee totalitaristinen uusi uljas yhteiskunta.  

        Kuljemme kohti ilmastofasismia ja ilmastobarbariaa. ”Pandemia” avasi tien maailmanlaajuiselle fasismille ja ”ilmastonmuutos” vie sitä eteenpäin. Kuljemme kohti ekofasismia, joka ei oikeasti välitä ympäristöstä. Sen alaisuudessa luonnon silmitön tuhoaminen ja hyväksikäyttö kiihtyy. Ekologiset perusteet toimivat verukkeena luonnon raiskaamiselle ja hyväksikäytölle, ympäristörikoksille ja rikoksille ihmisyyttä vastaan.

Kaikki todistaa sen puolesta, että ilmastonmuutos on ehkä se tärkein juttu, jonka kautta globalistit aikovat  kaapata vallan ja  toteuttaa suunnitelmansa maailman väestön ja resurssien hallinnasta. 

       Prof. Claudia von Werlhof kiteyttää: ”Ilmastohuijauksessa on kokonaan kyse täyden spektrin hallinnasta: avaruus, ilma, vesi, maa ja luonto, mukaan lukien kaikki elävät olennot. Siinä on kokonaan kyse ahneudesta valtaan ja rahaan lopputuloksenaan ihmiskunnan orjuuttaminen lopullisesti mielenhallintateknologioiden avulla. Ilmastohuijauksessa on kokonaan kyse joukkomanipulaatiosta ja sosiaalisesta ohjailusta suostumukseen. Kaikkine kommunikaatio ja markkinointi välineineen he myyvät meille tuon hallinnan kiiltävässä pakkauksessa ja miellyttävässä brändissä: uusi vihreä jako, uusi ilmastotalous, luonnollinen pääoma tai uusi jako luonnolle. Ilmasto huijaus on globalistieliitin selkeä operaatio YKn lopulliselle vallankaappaukselle erittäin hyvin suunnitellun ohjelman ja aikaraja agendan kautta.”  

lähteet

Climate and the Money Trail F. William Engdahl Global Research, December 03, 2022

False and Deceptive UN and WEF Narratives – All Part of the One World Government Agenda of Control Mark Keenan Global Research, October 30, 2020

Global WAR-NING! Geoengineering Is Wrecking Our Planet and Humanity Global Research E-Book, Centre for Research on Globalization (CRG) Prof. Claudia von Werlhof, Dr. Rosalie Bertell, Prof Michel Chossudovsky, Josefina Fraile, Elana Freeland, Maria Heibel, Claire Henrion, Conny Kadia, Linda Leblanc, and Vilma Rocío Almendra Quiguanás Global Research, April 15, 2023 Global Research

Hiilidioksidi ei nosta maapallon lämpötilaa

        Väitetään että teollisuudesta, voimalaitoksista, liikenteestä ja vastaavista vapautuva hiilidioksidi aiheuttaa maapallon lämpenemistä ja vaarallisen ilmastonmuutoksen.

      Hyvin monet tutkijat kieltävät hiilidioksidilla olevan yhteyttä ilmastonmuutokseen ja väitettyyn globaaliin lämpenemiseen. Katso https://www.globalresearch.ca/1500-scientists-say-there-no-climate-emergency-real-environment-movement-hijacked/5809791

Ilmastopolitiikassa vallitsevan ”vihreän” ideologian mukaan vain ihminen on syyllinen ilmastonmuutokseen. Harmiton, elämälle välttämätön kaasu, hiilidioksidi, on valittu syntipukiksi. Moninaiset, luonnolliset syyt ilmaston muutoksiin on suljettu pois.

        Maan ilmasto on aina vaihdellut luonnollisine kylmine ja lämpimine jaksoineen. Meidän on erotettava luonnollinen ilmaston muutos ilmastonmuutos sepitteestä. Luonnollisten tekijöiden aiheuttama ilmaston muutos, ilmaston muuttuminen kautta aikojen, on todellista ja luonnollista. Sen sijaan hiilidioksidipäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos tarina on vailla perusteita. Ihmisen hiilidioksidipäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos tarina perustuu vääristelyyn, olettamuksiin ja sovittuun “konsensukseen”. Kyse ei ole tieteestä. Kaikki toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi perustellaan tällä valhetarinalla. Pitkän ajan lämpötilatilastoista ei ole pystytty osoittamaan lainkaan ihmisen vaikutusta maapallon lämpötiloihin ja ilmastoon.      

       Ihmisen erinäisillä toimilla on tietysti vaikutusta myös ilmastoon kuten lähes kaikkeen muuhunkin maapallon ekosysteemeissä. Esimerkiksi sademetsiä raivaamalla paikallinen ilmasto muuttuu, sen seurauksena kuivuus ja maastopalot ovat lisääntyneet kuten on käynyt Brasiliassa.

       Meillä on siis ainakin kolme erilaista ilmaston muutosta: tieteen tuntema luonnollinen planetaarinen ilmastonmuutos kautta aikojen, aito, ihmisen moninaisten toimien vaikutus ilmastoon sekä ihmisen hiilidioksidi päästöjen aiheuttama ilmastonmuutos sepite. Havaitsemamme ilmasto on yhdistelmä luonnollista ja ihmisen eri tavoin muokkaamaa ilmastoa. Ihmisen hiilidioksidipäästöillä on jälkimmäisessä nähdäkseni hyvin pieni osuus.         

                                  hiilidioksidin luonne ja tehtäviä

      Hiilidioksidi (CO2) on yksi kaikkein tärkeimmistä osatekijöistä elämän ylläpitämiseksi maan päällä. Hiilidioksidia tarvitaan hapen tuottamiseen. Hiilidioksidi on kasvien ravinne. Fotosynteesissä kasvit imevät itseensä hiilidioksidia ja muuntavat sen hapeksi ja vapauttavat sen ilmakehään. Molempia prosesseja tarvitaan tasapainon säilyttämiseksi.  

      Hiilidioksidin lisääntyminen on hyödyllistä luonnolle. Se edistää kasvua ja lisää kasvien biomassaa globaalisti. Se on myös hyödyllistä maataloudelle sillä se kasvattaa satojen määrää.    

      Hiilidioksidi on elämälle välttämätön, hyödyllinen ja tarpeellinen kaasu. Puhutaan ”hiilidioksidipäästöistä” ikään kuin se olisi jokin saaste! Tämä on harhauttavaa ja harhaanjohtava. Hiilidioksidipäästöistä puhuminen vei huomion pois todellisista saasteista ja myrkyistä joita tehomaatalous, teollisuus, kaivokset ja liikenne kylvävät ympäristöömme.

      CO2 kattaa vain 0.04% ilmakehästä! Mitättömän pieni määrä siihen hälyyn nähden mitä siitä pidetään! Ihmiskunta tuottaa arvioista riippuen vähemmän kuin 1 % tai vähemmän kuin 0.5% kaikesta hiilidioksidista. Pitäisikö uskoa että tällä olisi jotain merkitystä ilmaston muutokselle?

              hiilidioksidilla ei ole yhteyttä ilmaston lämpenemiseen

      Ihmisen hiilidioksidipäästöillä ei ole osoitettu olevan yhteyttä ilmakehän lämpötiloihin. Seuraavat esimerkit valaisevat asiaa. Vuosien 1880 ja1940 välillä maan lämpötila nousi keskimäärin 0.6°C. Tuolloin teollisuuden kehitys oli hyvin vähäistä eikä autoja ja lentokoneita ollut vielä keksitty. Toisen maailmansodan jälkeisenä taloudellisen kultakauden aikana 1950 ja 1960 luvuilla teollisuudenalat kasvoivat ja laajenivat voimakkaasti ympäri maailman ja tämän seurauksena hiilidioksidia vapautui ilmakehään ennen näkemättömiä määriä. Tästä huolimatta globaali keskilämpötila laski huomattavasti (0.3°C – 0.4°C) kolme vuosikymmentä. Kaikkien satelliittien keräämät tiedot osoittavat globaalien lämpötilojen laskeneen vuodesta 2016 huolimatta hiilidioksidipitoisuuksien kasvusta ilmakehässä. Nämä esimerkit ovat yhteen sopimattomia ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos teorian kanssa.  

        Ottawan yliopiston maantieteiden professori Ian Clark vahvistaa, että hiilidioksidilla ei ole yhteyttä maapallon lämpötiloihin. Maan lämpötila ei ole noussut hiilidioksidin lisääntymisestä huolimatta: “Viimeisen  viidentoista vuoden aikana Maan pinnan ilmalämpötilat ovat olleet tasaiset kun kasvihuonekaasupäästöt ovat jatkaneet nousuaan.” Miljoonien vuosien aikana lämpimät ja kylmät jaksot ovat seuranneet toisiaan. Näiden jaksojen aikana hiilidioksidin taso ilmakehässä on pysynyt suhteellisen vakaana. “Hiilidioksidilla ei ole mitään tekemistä näiden lämpimien jaksojen kanssa.” ”Korrelaatiota lämpötilan ja hiilidioksidin välillä ei ole havaittu”. Sen sijaan ”hiilidioksidi korrelaatioiden sijaan meillä on erittäin hyviä korrelaatioita auringon aktiivisuuden määrien ja lämpötilan välillä”.    

      On jo pitkään tiedetty, että auringon toiminta on tärkein tekijä luonnollisessa ilmaston muutoksessa pitkillä ja lyhyemmillä aikaväleillä. Auringon lisääntynyt toiminta aiheuttaa globaalin lämpötilan nousun.  Lämpötilan nousu taas nostaa hiilidioksidin määrää. Lämpötilan muutokset edeltävät aina hiilidioksidipitoisuuksien muutoksia. Ilmaston lämpeneminen kohottaa hiilidioksidin määrää ilmakehässä eikä päinvastoin. Hiilidioksidipitoisuuksien kasvu tapahtuu viiveellä lämpötilojen nousun jälkeen. Carter on todennut saman asian kuin Clark. Katso Myyttejä ja tosiasioita ilmastonmuutoksesta Tämä on täysin päinvastaista kuin mitä tämän päivän ”ilmastoasiantuntijat” kertovat meille. Meret vapauttavat eniten hiilidioksidia ilmakehään. Sitä määrää eniten veden lämpötila, mikä taas johtuu pääasiassa auringon toiminnasta.    

                                 kasvihuone ilmiö

            Maapallon elinkelpoisuus perustuu kasvihuonekaasujen lämmittävään vaikutukseen. Vesihöyry on tärkein tekijä kasvihuoneilmiössä. Hiilidioksidilla on siinä häviävän pieni osuus.  Vesihöyryä on ilmakehässä 2 prosenttia,  hiilidioksidia 0,04 prosenttia.  Muutokset ilman suhteellisessa kosteudessa selittävät suuriman osan lämpötilojen muutoksista.  

   Aucklandin yliopiston professori Geoffrey G. Duffy vahvistaa, että suurin osa kasvihuoneilmiöstä johtuu vesihöyrystä, ei hiilidioksidista eikä muista kasvuhuonekaasuista. Hiilidioksidi kattaa ainoastaan 4.2 – 8.4%  kasvihuonekaasu vaikutuksesta. Vain likimain 4% tästä hiilidioksidimäärästä on ihmisen aiheuttamaa. Tämä pieni määrä näyttää merkityksettömältä. Jo Terve järki sanoo, että se ei voi aiheuttaa väitettyä ilmastonmuutosta millään. Vesihöyry kattaa 90 – 95% kasvihuonekaasu vaikutuksesta. Hän sanoo vielä että jopa hiilidioksidin kaksin- tai kolminkertaistamisella on käytännössä vähän vaikutusta, koska vesihöyry ja pisaroiksi pilviin tiivistynyt vesi tulevat aina hallitsemaan kasvihuoneilmiötä.    

        ei ole mieltä puhua ilmastonmuutoksesta ja hiilidioksidista

      Ilmaston vaarallisella lämpenemisellä ei ole tieteellistä tukea. Myös hiilidioksidin aiheuttama ilmastonmuutos on tieteellisesti todistettu valheeksi.

Ihmisen hiilidioksidipäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos on yksinkertaistavaa hölynpölyä ja harhaanjohtavaa ja vaarallista propagandaa. Se on niin yksinkertainen teoria, että poliitikot ovat sen pystyneet omaksumaan. Ilmastonmuutoksen kannalta CO2 on merkityksetön. Ihmisen toiminnan aiheuttama CO2 on vieläkin merkityksettömämpi.

        Koska ilmasto muuttuu luonnollisesti eikä ihmisen toiminnalla ole siihen juuri osuutta, ei ole mieltä pitää hälyä ilmastonmuutoksesta. Koska hiilidioksidilla ei ole yhteyttä maapallon lämpötiloihin, ei ole myöskään mieltä puhua hiilidioksidipäästöistä ja niiden rajoittamisesta. Koska fossiilienergia ei lämmitä ilmastoa, niin sanottuun uusiutuvaan energiaan siirtymisessä ei ole myöskään mitään mieltä. Meneillään olevat valtavat maailmanlaajuiset ilmastotoimet ovat täysin mielettömiä. ”Vihreä siirtymä” tehottomaan ja epäkäytännölliseen ”uusiutuvaan energiaan” on vailla perusteita.

Valtavilla, äärimmäisen kalliilla maailmanlaajuisilla ilmastotoimenpiteillä ei tule olemaan yhtään mitään erityistä vaikutusta maapallon ilmastoon. Uusiutuvan energiaan käyttö alentaa maapallon lämpötilaa yhtä vähän kuin fossiilienergian käyttö sitä kohottaa. Ilmaston muutos, maapallon lämpeneminen, koko ongelma on täysin keksitty. Sekä itse ongelma että sen ratkaisu ovat molemmat keksittyjä ja täysin vailla perustaa. Mitään toimenpiteitä ei tarvita.

       Väitetyillä hiilineutraaleilla tuotteilla, ”ilmastoystävällisillä” kuljetuksilla, hiilidioksidilaskureilla ja -pisteillä ei tule olemaan mitään vaikutusta ilmastoon. Ne eivät edes vähennä hiilidioksidin määriä ilmakehässä kuten väitetään, ja vaikka vähentäisivätkin, sillä ei olisi sittenkään mitään vaikutusta maapallon lämpötilaan. Maapallon ilmasto määräytyy aivan muista tekijöistä kuin ihmisen hiilidioksidipäästöistä. ”Vihreällä” siirtymällä” tehottomiin ja epäekologisiin energian tuotantomuotoihin tulee kylläkin olemaan vakavia ympäristövaikutuksia: ympäristön tuhoutuminen kiihtyy. Lue lisää ”Vihreän siirtymän” katastrofaaliset seuraukset luonnolle Sillä tulee olemaan on myös vakavia vaikutuksia yhteiskunnille ja elämänmuodoille. Lue lisää ”Vihreän siirtymän” katastrofaaliset seuraukset ihmiskunnalle. Globaali energiakriisi. Ilmastokolonialismi

      Ilmastonmuutos on huijaus. Ilmastonmuutos on uskonto. Ilmastonmuutos on poliittinen ideologia. Ilmastonmuutos on globalisaation ja uuskolonialismin väline. Ilmastonmuutos on ihmiskuntaa vastaan käytävän sodankäynnin väline.

Ilmasto hälyttämisen ja ilmastonmuutos valheen takana on pääasiassa YKn Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), hallitusten välinen ilmastonmuutos paneeli. IPCC on poliittinen, ei tieteellinen organisaatio. IPCCn ilmastonmuutos tarina, väitteet, lämpötilatilastot, tietokonemallit ja ennustukset ovat kaikki pseudotieteellistä puppua.

         YK ja sen kaikki alajärjestöt kuten vaikkapa WHO ja IPPCC ovat läpikotaisin korruptoituneita ja ne palvelevat yksin suurpääomaa ja suuryrityksiä. IPCCllä on suorat yhteydet planeetan kaikkein voimakkaimpiin yritysinstituutioihin sekä monimiljardööreihin, jotka yrittävät ilmastonmuutoksen verukkeella toteuttaa totalitaarisen ”vihreän agendansa”.    

Lue lisää aiheesta https://www.globalresearch.ca/cop27-understanding-climate-change-un-hidden-agenda-behind-catastrophic-global-warming/5802882

lähteet    

COP27: Understanding Climate Change and the UN’s Hidden Agenda Behind “Catastrophic Global Warming” We must differentiate between real climate change and the UN’s theory of “man-made global warming.”David Skripac Global Research, December 26, 2022

Global Warming Morphs into the Solar Minimum Renee Parsons Global Research, June 11, 2019

 1500 Scientists Say “Climate Change Not Due to CO2” – The Real Environment Movement Was Hijacked Mark Keenan Global Research, June 17, 2023

Ilmastonmuutoksen sijaan meidän pitäisi puhua ekokriisistä

Keskisuomalainen 17. 8. 2023

        Osallistuin luontomarssiin keväällä Keski-Suomessa.     Mielenosoituskyltissäni luki: ”Ympäristönsuojelua, ei ilmastonmuutos humpuukia” sekä ”Ei tuulimyllyjä, vaan aitoa luonnonsuojelua”.

        Ilmastonmuutokseen keskittyminen on turmellut ja tukahduttanut todellisen ympäristönsuojelun. Ilmastonmuutoksesta on tehty syntipukki niin että emme enää kiinnitä tarpeeksi huomiota luontokatoon, luonnon monimuotoisuuden häviämiseen, lajien joukkosukupuuttoon ja ympäristön pilaamiseen ja saastumiseen.     

        Useimmat ympäristöjärjestöt ja vihreät puolueet keskittyvät paisuteltuun ilmastokriisiin.  Vaatimus ”vihreään talouteen” siirtymisestä on ohittanut ympäristönsuojelun. Uusiutuvan teknologian ympäristöhaitat ja ympärillämme jatkuva kiihtyvä luontokato ohitetaan.                   

         Hiilidioksidipäästöistä on tehty syntipukki niin että emme enää kiinnitä huomiota todellisiin saasteisiin, jotka leviävät ilmassa, vesistöissä ja maaperässä. Mielenosoituskyltissäni luki myös: ”Hiilidioksidi ei ole saaste. Oikeat saasteet kuriin”. Hiilidioksidi on kasveillekin elintärkeä ilman elementti.

       Ihmisen aiheuttama ekologinen kriisi on varmaa mutta ilmastonmuutos ei. Maapallon laajuinen ekologinen kriisi on tietysti huomattavasti tärkeämpi asia kuin ilmastonmuutos. Medioista saa sellaisen kuvan, että näin ei ole.  Hallituksille ilmastonmuutos on tärkeä ja kiireellinen, mutta ekokriisi ei.

         Ei ole epäilystä siitä että ihmiset ovat syypäitä ekologiseen kriisiin. Mikä on ihmisen vaikutus ilmastoon? Kukaan ei tarkalleen tiedä sitä. Ihmisen hiilidioksidipäästöjen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta ei ole mitään varmuutta. Globaali ympäristötuho on sen sijaan taatusti ihmisen aiheuttamaa, samoin kuudes joukkosukupuuttoaalto.    

       Ilmastotoimilla kuten tehottomaan uusiutuvaan energiaan siirtymisellä ei ole mitään selkeää ja kiistatonta positiivista vaikutusta. Sen sijaan ympäristötoimilla on välittömästi. Olen itse esimerkiksi ollut usein soiden ja metsien ennallistamistalkoissa.

        Jos ilmastonmuutos on vain keksitty ja paisuteltu ongelma, ilmastotoimet ovat turhia. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan voi olla vertauskuvallisesti taistelua tuulimyllyjä vastaan.              

        Ketään ei kiinnosta Rion 20 biodiversiteetti tavoitetta eikä juuri mitään tehdä. Uusiutuvaa energiaan siirtyminen sen sijaan tarjoaa business mahdollisuuksia. Lisäksi luonnon hyväksikäyttö, ylikulutus ja saastuttaminen voivat jatkua entiseen malliin. Biodiversiteetin suojelemiseksi ja yleisen luontokadon estämiseksi sen sijaan pitäisi ryhtyä massiivisiin toimiin. Talouskasvu pitäisi kääntää talouslaskuksi, tulisi vähentää kulutusta sekä rajoittaa ja säädellä tiukasti globaalien yhtiöiden toimia. Se olisi ikävä uutinen  ylikansalliselle kapitalistiselle luokalle. 

       Ilmastonmuutos on vain halpa, kaupallisesti ja poliittisesti hyödynnettävä väärennös ja korvike aidolle ympäristönsuojelulle.

   

Myyttejä ja tosiasioita ilmastonmuutoksesta

         On tärkeää erottaa tieteelliset tosiasiat uskomuksista ja myyteistä. Valtavirtamedia esittää vapaasti väitteitä, luuloja, uskomuksia, myyttejä, tutkimustuloksia, kertomuksia, syy yhteyksiä ja spekulaatioita ilmastonmuutoksesta. Tarkoituksellinen propaganda ja harhaan johtaminen eivät ole sille myöskään vieraita. Prof. Robert M. Carter tarkastelee myyttejä ja tosiasioita ilmastonmuutoksesta. Poimin niistä keskeisiä. Sain itse hyvän kokonaiskuvan aiheesta juuri Carterin artikkelista. Se on julkaistu vuonna 2009 joten sen huomiot perustuvat sitä edeltävään dataan.    

         Robert M. Carter on paleontologi, stratigrafi, merigeologi ja ympäristötutkija. Hän toimi tutkimusprofessorina Australiassa James Cook yliopistossa sekä Adelaiden yliopistossa. 

        Professori Carter sanoo, että ilmastonmuutos on ei-lineaarinen (kaoottinen) prosessi, jonka osia ymmärretään vain heikosti tai ei ollenkaan. Mikään deterministinen tietokonemalli ei koskaan kykene tekemään täsmällistä ennustusta ilmastosta sadan vuoden tulevaisuuteen tai paikallisesta ilmastonmuutoksesta. Silti kaikki hallitusten ilmastotoimet perustuvat sellaisiin täysin spekulatiivisiin ilmastomalleihin.

        Carter kumoaa myytin, että lähes kaikki tutkijat ovat yhtä mieltä siitä että ihmisen aiheuttama globaali lämpeneminen on tosiasia ja että se etenee vaarallisen nopeasti. Hänen mukaansa ilmastotieteen lähes jokainen osa on ankaran kiistelyn alainen. Lisäksi tuhannet pätevöityneet tutkijat maailmanlaajuisesti ovat allekirjoittaneet julkilausuman, joka (i) kysyy todisteita hypoteettiseen ihmisen aiheuttamaan lämpenemiseen ja (ii) tukee rationaalista tieteellistä (ei emotionaalista) lähestymistä sen tutkimiseen tunnetun luonnollisen ilmastonmuutoksen kontekstissa.  

Myytti 1 Globaali keskilämpötila on noussut parin viime vuoden aikana.

Tosiasiat 1 Globaali keskilämpötila ei ole noussut vuodesta 1995 ja on laskenut vuodesta 2002 lähtien huolimatta 8%  hiilidioksidin noususta ilmakehässä vuodesta 1995.Täsmälliset lämpötilan mittaukset sääpalloista ja satelliiteista 1950 luvun lopusta lähtien eivät osoita ilmakehän lämpenemistä. 

Myytti 3 Globaali keskilämpötila oli suhteellisen muuttumaton esiteollisina aikoina, se on noussut jyrkästi 1900 luvulla ja tulee nousemaan useilla asteilla seuraavan sadan vuoden aikana.  

Tosiasiat 3 Ei ole vakuuttavaa näyttöä siitä, että mennyt ilmasto oli muuttumaton, että kahdenkymmenen vuosisadan muutokset globaalissa keskilämpötilassa olivat epätavanomaisia ja että vaarallista ihmisen aiheuttamaa lämpenemistä tapahtuu      

Mytti 5 Yli kahden asteen lämpeneminen tulee aiheuttamaan katastrofaalisia seurauksia ekosysteemille ja ihmiskunnalle.   

Tosiasiat 5 Kahden celsiusasteen muutos on hyvin aikaisemmissa luonnollisissa rajoissa. Ekosysteemit ovat sopeutuneet sellaisiin muutoksiin kautta aikojen. Seuraus on evoluutioksi kutsuttu prosessi. Ihminen voi sopeutua  ja sopeutuu kaikkiin äärimmäisiin ilmastoihin.       

Myytti 6  Ihmisen hiilidioksidin lisääminen ilmakehään aiheuttaa vaarallista lämpenemistä ja se on yleisesti haitallista.

Tosiasiat 6  Luonnollisesta järjestelmän vaihtelusta poikkeavaa ihmisen aiheuttamaa lämpenemistä ei voida havaita. Ihmisen aiheuttama lisälämpeneminen tulee luultavasti olemaan alle yhden asteen. Ilmakehän hiilidioksidi on kasveille välttämätön ravinne.     

      Hiilidioksidi on vähäinen kasvihuonekaasu, joka aiheuttaa 26% (8C) kokonaiskasvihuonevaikutuksesta (33C), mistä puolestaan enimmillään 25% (2C) voidaan liittää ihmisen toiminnan aiheuttamaan hiilidioksidiin. Vesihöyry on merkittävin kasvihuonekaasu ilmakehässä, joka aiheuttaa vähintään 70% vaikutuksesta.     

      Professori Carter kumoaa myös myytin, että hiilidioksidi olisi ilmaston lämpenemisen syy.  ”Sekä vuosittaisissa että geologisissa aikajanoissa muutokset ilmakehän lämpötiloissa edeltävät muutoksia hiilidioksidissa. Hiilidioksidi ei voi siten olla lämpötilan nousun tärkein aiheuttaja.” Eikö ole uskomatonta! Siis maapallon lämpötila vaikuttaa hiilidioksidin määriin eikä päinvastoin kuten väitetään. Tämähän kumoaa täysin uskomuksen, että hiilidioksidi aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Ilmastopolitiikka perustuu siis täysin virheellisiin käsityksiin, että maapallo lämpenee poikkeuksellisesti ja että se johtuu ihmisen hiilidioksidipäästöistä.

Myytti 7 Muutokset auringon aktiivisuudessa eivät voi selittää äskettäisiä  muutoksia globaalissa keskilämpötilassa.

Tosiasiat 7  Auringon vaikutus vaihtelee monin tavoin monissa aikajaksoissa (mukaan lukien 11-, 22- ja 80-vuoden aurinkosyklit), joilla on samanaikaisia vaikutuksia Maan ilmastoon. Vaikka muutokset näkyvässä säteilyssä ovat vähäisiä, muutoksien hiukkasvirrassa ja magneettikentässä tiedetään aiheuttavan voimakkaan ilmastovaikutuksen. Enemmän kuin 50%  0.80 asteen globaalin keskilämpötilan noususta 20 vuosisadalla voidaan yhdistää aurinkomuutokseen.  

Myytti 8 Sekä pohjoisilla että eteläisillä napa-alueilla tapahtuu ennen näkemätöntä jään sulamista.     

Tosiasiat 8 Sekä Gröönlannin että Antarktiksen jäälaattojen paksuus kasvaa ja ne viilenevät huipulta. Antarktiksen ympärillä oleva merijää saavutti ennätyksellisen alan 2007. Lämpötilat arktisella alueella saavuttavat juuri nyt 1940 luvun alussa koetun luonnollisen lämmön ja varhaisempina aikoina alue oli vielä lämpimämpi (jäävapaa).  

Myytti 9  Ihmisen aiheuttama globaali lämpeneminen aiheuttaa vaarallisen globaalin merenpinnan nousun.    

Tosiasiat 9  Merenpinnan muutos vaihtelee ajoittain ja paikoittain. Globaali keskimääräinen merenpinnan korkeus on tilastollinen mitta, millä ei ole arvoa ympäristösuunnittelussa. Globaali keskimääräinen 1-2 mm/yr  merenpinnan nousu tapahtui luonnollisesti viime 150 vuoden aikana eikä siinä näy merkkiä ihmisen aiheuttamasta lisääntymisestä.  

Myytti 10  20 vuosisadan lopun globaalin keskilämpötilan nousu aiheutti   ankarien myrskyjen (syklonien)  määrän lisääntymisen tai myrskyjen voiman lisääntymisen.    

Tosiasiat 10  Meteorologian asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä että   ilmastojärjestelmän luonnollisesta vaihtelusta poikkeavaa myrskyjen lisääntymistä ei ole tapahtunut         

      Jos Carter on oikeassa, ilmastonmuutos on huijausta. Valtavaa hälyä pidetään täysin keksitystä tai spekulatiivisesta uhasta. Mistä oikeasti on kyse? Johdetaanko ihmisiä tarkoituksellisesti harhaan? Jotkut globaalisti äärimmäisen vaikutusvaltaiset tahot muokkaavat mielipiteitämme ja käyttävät ilmastonmuutosta hämäriin tarkoituksiinsa. Ilmastonmuutosta käytetään siis työkaluna johonkin aivan muihin asioihin. Sana ilmastopolitiikka kertoo mistä oikeasti on kyse, politiikasta. Kyse ei ole ympäristöstä, ei edes ilmastosta. Kyse on rahasta, vallasta, kapitalismista, energiapolitiikasta ja planeetan resurssien hallinnasta.  

lähteitä

Global Warming: Ten Facts and Ten Myths on Climate Change Prof. Robert M. Carter Global Research, November 19, 2022 James Cook University, Queensland, Australia and Global Research 9 December 2009