HENKISIÄ OPETTAJIA

Tämä osio sisältää joidenkin tunnettujen henkisten opettajien näkemysten kriittistä tarkastelua. Keskitymme yksinomaan heidän mielestämme virheellisiin tai hämäriin käsityksiinsä. Sivujen ylläpitäjän vilpittömänä pyrkimyksenä on ohjata lukijoita itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun. He voivat kertoa myös oman näkemyksensä puolesta ja vastaan niin voimme mahdollisesti jatkaa keskustelua.

Paul Brunton

Rudolf Steiner

Teosofeja ym.