Avainsana-arkisto: seitsemän sädettä

Henkinen tahto

Ensimmäisen säteen, tahdon säteen, voima on eräs merkittävimpiä planetaarisessa elämässämme ja se on kaikkein tärkein tietoisuuden evoluutiota eteenpäin ajava voima. Tahto on jaksoittainen jumalallinen ja henkinen impulssi korkeuksista, joka on määräävä ja vastaansanomaton. Ihmisen persoonallinen ja mielivaltainen tahto on pieni ja vääristynyt heijastuma siitä.

Tahdolla tarkoitetaan jumalallista voimaa, jumaluuden (tai Jumalan) tahtoa, joka on jaksoittainen ja evolutiivinen voima. Edistyneessä ihmisessä se ilmenee henkisenä tahtona, tahtona hyvään.

Erityisesti henkisesti kehittyneet ihmiset tuntevat jumalallisen tahdon voiman, ja ne, joiden sielu tai persoonallisuus kuuluu tahdon säteeseen.

Henkisen tahdon lähde on henkinen aurinko. Tämä henkinen aurinko on jollain mystisellä tavalla myös ihmisen sisällä ja kaikkien sille vastaanottavaisten olentojen sisällä ja taustalla.

Tahdon voima on syvä mysteeri kuten kaikki muutkin elämän energiat ja vaikutteet. Ei välttämättä ole oikein sanoa, että tahto virtaa ylhäältä. Usein se vain syntyy ja herää toimintaan ihmisessä, hänen takanaan, sisällään ja hänen kaikissa olemuspuolissaan.

Tahdon virtaaminen saa ihmisen tuntemaan itsensä hyvin voimakkaaksi. Tahto on myös innoitusta ja inspiraatiota. Se saa ihmisen usein luomaan ja toimimaan puhtaasta tekemisen ilosta, löytämisen, oivaltamisen ja luomisen ilosta. Joskus jumalallisen tahdon energialla on myös päinvastainen vaikutus ja ihmiseltä katoaa halu ja taito toimia mielen ja merkitysten maailmassa.

Tahdon energialla ja voimalla on koko ihmiseen hyvin luja integroiva, yhdistävä ja synteettinen vaikutus. Tahto yhdistää, syntetisoi ja sulattaa ihmisen kaikki olemuspuolet, henki-aineen, josta hänen tietoisuutensa ja myös käyttövälineensä muodostuvat, ja mielen eheäksi, harmoniseksi ja voimakkaaksi kokonaisuudeksi. Tahto on synteettinen voima. Se sulattaa kaikki vastakohdat ja yhdistää ihmisen eri energiat, tietoisuuden kerrokset ja käyttövälineet toisiinsa.

Tahdon säteen toiminta perustuu sisäiseen hallintaan ihmisen kaikkien osien, energioiden ja tasojen ylitse. Se on puhdasta energiaa eli elämää, joka ilmentyy ihmisessä tarmona ja elinvoimana, sisäisenä henkisenä voimana ja karismana. Rakkaus-viisauden säteen toiminta perustuu vetovoimaan ja vuorovaikutukseen osan ja kokonaisuuden välillä.

Tahdon dynaaminen energia vaikuttaa hyvin syvästi myös tiheällä fyysisellä tasolla. Se pyrkii vapauttamaan kehosta energiaa ja tietoisuutta, ja se pyrkii synkronoimaan fyysisen ja eteerisen tason henkisen värähtelyn ja energian kanssa.

Kun ensimmäisen säteen, tahdon säteen voimakas energia ja paine on tehnyt työnsä, tietoisuus on hyvin avara ja vapaa. Se on täysin uudistunut. Se on jälleen rakennettu uudelleen samoin kuin sitä kantava substanssi.

Henkisen tahdon toisinaan ylenpalttiselle elämälle ja voimalle ei usein voi löytää mitään ulkonaista syytä. Se on riippumaton täysikuusta, ja monta kertaa se on myös riippumaton fyysisen auringon asemasta taivaalla. Keväällä huhti-toukokuussa Wesak-juhlan aikoina sen voima on kuitenkin erityisen suuri. Se on kosminen voima. Usein se puhdistaa ihmisen persoonallisista elementeistä. Jotain suuruutta, laajuutta ja kestävyyttä tulee tilalle. Ihmisen persoonalliset pyrkimykset ovat jotakin mikä tapahtuu tämän universaalin tietoisuuden rinnalla ja lisäksi. Siihen nähden minä on melko mitätön. Minästä on kuitenkin tehty monen filosofian alku ja keskipiste. Tämän voiman paine ja vaikutus koetaan selvästi myös fyysisessä kehossa, ajoittaiset paineen tuntemukset päässä kertovat sen läsnäolosta. Se vaikuttaa synteettisesti koko ihmiseen.

Tämä ns. Shamballa voima ei vaikuta virtaavaan mistään. Se vain tarttuu ihmiseen ja kyllästää täyttää hänet ylenmääräisellä voimalla, elämällä ja valolla. Se toimii erityisesti pään keskuksessa.

Ihmisessä toimii monia erilaisia tietoisia älykkäitä henkisiä entiteettejä kuten seitsemän sädettä ja lukuisat erilaiset energiat. Ne tulevat ja menevät. Ne saapuvat kuin tyhjästä, emme useimmiten tiedä mistä. Ne toimivat oman sisäisen logiikkansa mukaisesti. Esoteerisessa filosofiassa tätä on kutsuttu mm. logoksen ajatteluksi. Vihitty voi tulla tietoiseksi siitä. Sitä luonnehtii tietoinen ja tarkoituksellinen toiminta ja elämän ja kehityksen sisäinen hallinta.

Shamballa voima, henkisen tahdon dynaaminen energia, joka toimii aina myös tiheällä fyysisellä tasolla kehossa, vapauttaa ja paljastaa aina esiin muita hienompia ja eteerisempiä ym. energioita. Monadisella tasolla (ja myös sitä korkeammilla tasoilla) sen toiminta ei enää aiheita juuri kitkaa eikä kipua kuten polun alkuvaiheessa.

Tahdon energiassa on jotain erilaista kuin missään muussa energiassa. Se on korkein ja syvin energia Maan päällä. Tahdon energia ei ole seurausta mistään muusta, se ei ole seuraus mistään. Se on itse syy. Jumalallisen tahdon energian takana on tietoinen ja tarkoituksellinen tahtova entiteetti, jumaluus, logos, säde. Tahto sana viittaa tietoiseen ja tahtovaan olentoon, tietoiseen tarkoitukseen, alulle panevaan syyhyn. Tämä tahdon energia saa ihmisessä hengen ja substanssin energiat sulautumaan toisiinsa hyvin voimallisesti. Tämän seurauksena syntyy paljon energiaa, ja ihminen kokee tämän elinvoimaisuutena, voimana, ja hänen yksilöllisenä henkisenä tahtonaan, vaikka hän vain soveltaa jumalallisen tahdon, tahdon säteen herran, lahjoittamaa laatua ja energiaa. Kun metafyysikko ja esoteerinen filosofi etsivät perimmäistä syytä, niin tästä tahdon energiasta he voivat sen löytää. Sen ei voi ajatella olevan seurausta mistään muusta tekijästä tai tekijöistä aurinkokunnassa. Logoksen ajattelu ja tahto viittaavat jossain määrin samaan luovaan alulle panevaan tekijään.

Jonkinlainen kosminen mieli, Jumalan mieli täytyy katsoa olevan toiminnassa, joka aikaansaa tämän tahdon voiman sisäisesti ajatuksensa voimalla. Siis kaiken kehityksen ja elämän perustana on suuri mieli, universaali mieli, Jumalan mieli, ja siinä on paljon muitakin aspekteja kuin tämä erityinen energia. Tämä Jumalan mieli selittää sen kokemusperäisen asian, että monet henkiset energiat ja säteet ja niiden moninainen toiminta näyttävät heräävän toimintaan kuin itsestään, sisäisesti.

Tämä erityinen ja selkeästi tunnistettava jaksoittainen energia ei näyttäisi olevan sidoksissa kolminaisen auringon säteilyyn ja paineeseen. Sen sanotaan kuitenkin välittyvän henkisen auringon kautta. Tahto on alkuperältään kosminen energia. Se virtaa kokonaan aurinkokunnan ulkopuolelta. Sen voi tietää siitä, että se on niin voimakas, erilainen kuin muut energiat. Sen sanotaan virtaavan Suuresta Karhusta. Se on ennen kaikkea synteettinen energia, sillä se sulattaa toisiinsa ihmisen kaikki olemuspuolet sekä kaikki tasot kosmisella fyysisellä tasolla. Se ei tunne eroja, se hallitsee kaikkia tasoja ja ihmisen kaikkia olemuspuolia. Tämän vuoksi ihmiselle syntyy kokemus, että hän on jo valmis ja täydellinen, ikään kuin kehityksen päämäärä olisi jo saavutettu. Kaiken tämän voi todeta itsetarkkailun avulla, tutkimalla omaa tietoisuuttaan silloin kun tämän tahdon dynaaminen energia toimii jaksoittaisesti. Kun elämän pyörä kääntyy, aurinkokunnassa ja Maassa vaikuttavat muut energiat heräävät taas jaksoittaiseen toimintaansa. Myös tämä syvä kosminen energia toimii selkeän jaksoittaisen rytmin mukaan. Henkisen kehityksensä myötä ihminen voi tunnistaa ja tiedostaa sen luontaisen sävelen, energian ja voiman yhä selkeämmin. Sen vaikutus vihityn tietoisuuteen on mm. eräiden salaperäisten ja myös vaikeasti määriteltävien psykologisten ominaisuuksien ja laatujen kehittyminen. Vihitty myös oppii yhä paremmin soveltamaan ja käyttämään tätä tahtoa. Ihmisen kehityksen alussa, nuorempana, tahto käyttää häntä ja ajaa häntä usein ajatuksettomaan ja päämäärättömään toimintaan, koska sen myötä tulee paljon elinvoimaa ja energiaa.

Henkisen tahdon energian vaikutuksen kasvamisen ja sen asteittaisen hiipumisen voi selvästi havaita. Sen vaikutus kestää usein noin vuorokauden. Se voi myös ilmentyä melko lyhyinä energiapurkauksina päivän aikana. Tahdon dynaaminen energia tuottaa valon ja myös rakkauden omalta osaltaan. Se jollain tavalla nostaa esiin substanssista nämä puolet tai sitten se jotenkin avaa ja herkistää substanssia niin että se voi ilmentää tai heijastaa rakkautta ja valoa, jotka esiintyvät aurinkokunnassa ja joilla voi olla erilaisia tunnettuja ja tuntemattomia astrologisia ym. lähteitä.

Silloin kun henkisen tahdon energian, ns. Shamballa voiman, vaikutus saavuttaa huippunsa, ihmisellä on niin paljon energiaa ja henkistä voimaa, että hän ei joskus tiedä mitä hän sillä tekisi. Jos ajatellaan asiaa pienen ihmisen kannalta, hän ei edes tarvitse sellaista energiamäärää eikä siitä ole usein varsinaista hyötyä hänen toiminnassaan. Tämän energian päämäärä onkin johtaa tietoisuuden evoluutiota. Se pakottaa ihminen kehittymään. Sen tarkoituksena on mm. lunastaa ihmisen alempi luonto, vapauttaa hänet alemmista tasoista, saada aikaan tietoisuuden kirkkaus ja mielen selkeys ja hiljaisuus, paljastaa esiin henkinen rakkaus ja valo ja antaa tilaa muiden kuuden säteen toiminnalle ja vaikutukselle. Kun tahdon säde vetäytyy, alkaa yleensä aurinkokunnan pääsäde, suuri rakkaus-viisauden säde, toimia. Ihmisen sydän avautuu, hän tuntee auringon sydämen, hän kylpee henkisessä rakkaudessa ja autuudessa ja rakkauden energia kyllästää hänen energiakehonsa.

Tahdon energialla on monia aspekteja. Useimmat ihmiset tuntevat vain persoonallisuuden yksilöllisen ja itsekeskeisen tahdon. Oppilaan polulla ihminen tiedostaa tahdon sielun eli aurinkoenkelin lähettämänä voimana, joka tapahtuu sielulootuksen tahdon eli uhrauksen terälehtien kautta. Shamballa keskuksen kautta vihitty oppii tuntemaan tahdon energian planetaarisena voimana. Tämän jälkeen hän tiedostaa sen toiminnan aurinkokunnassa kun hän vastaanottaa sen henkisestä auringosta. Korkeammissa vihkimyksissä hän tiedostaa selkeästi, että tahto on alkuperältään kosminen energia, joka virtaa kosmiselta mentaalitasolta.

Ensimmäisen säteen eli tahdon eli voiman säteen kategoriaan kuuluvat energiat saapuvat usein hävittävänä ja vallankumouksellisena voimana. Henkisen etsijän kohdalla jumalallisen tahdon voima usein ikään kuin tuhoaa pienen persoonallisuuden, sen rakentaman maailman ja sen luomat merkitykset, jotka liittyvät kieleen, hankittuun tietoon ja menneisyyteen. Tämä tahto myös hävittää hänestä entisen matalan värähtelyn ja karkean energian ja substanssin ja se korvaa ne korkeammalla värähtelyllä ja puhtaammalla energialla ja eteerisellä substanssilla. Silti ihmisen persoonallisuus ei tuhoudu. Hän voi löytää uudelleen merkitysten maailman ja jatkaa hankkeitaan siitä mihin hän on jäänyt, mutta kuitenkin korkeammasta, suuren kokonaisuuden näkökulmasta. Hän alkaa myös toteuttaa suurempia ja laajempia planetaarisia ja solaarisia tarkoituksia.

Ylhäältä virtaava henkinen tahto pyrkii alistamaan ja voittamaan yksilön tahdon.

Henkisen kehityksen tavoitteena on, että henkinen tahto korkeuksista ja ihmisen oma tahto synkronoituvat.

Kun ihmisen tahto ja Jumalan tahto kohtaavat, Jumalan tahto voittaa lopulta ihmisen tahdon ja tuloksena on ihmisen sopeutuminen ja synkronoituminen Jumalan tahtoon.

Ihmisellä on oma erillinen persoonallinen tahto, joka saa hänet tavoittelemaan persoonallisuutta miellyttäviä asioita. Jumalallinen tahto ohjaa ihmistä uhrautumaan, luopumaan ja vapautumaan alemman itsen näkökulmasta ja tavoitteista, vapautumaan aineen vetovoimasta ja antautumaan täydesti sisäiselle voimalle ja tahdolle ja tottelemaan sen ohjausta ja toteuttamaan sen universaaleja päämääriä.

Kosminen tunnetaso ja kosminen mentaalitaso

Kosminen fyysinen taso (joka koostuu seitsemästä alatasosta, jotka ovat tuntemamme 7 tasoa), kosminen astraalitaso ja kosminen mentaalitaso eivät ole täysin erotettuja toisistaan. Kosmisen astraalitason ja kosmisen mentaalitason energiat virtaavat myös jossain määrin kosmisille eetteritasoille, jotka ovat kosmisen fyysisen tason 4 korkeinta alatasoa. Kun ihminen on löytänyt oman monadinsa ja on sen jälkeen oppinut tuntemaan planeettalogoksen energian, hän alkaa myös saada kokemuksia kosmisen fyysisen tason yläpuolella olevista tasoista.

Kosmisella astraalitasolla on melko selvästi tunnistettava laatu, yleinen piirre, joka on kosminen rakkaus. Ennen korkeampia vihkimyksiä ihminen ei todella kykene tuntemaan mitään sellaista kestävää ja syvää universaalia rakkautta kuin minkä yhteys kosmisen astraalitason energioihin tuo tullessaan. Se perustuu paljon henkisen ihmisen kokemaan hyvinvointiin, harmoniaan, elinvoimaan sekä tähän kosmisen rakkauden energiaan, joka läpäisee hänet ja joka sävyttää moninaisia tietoisuuden tiloja ja energioiden yhdistelmiä tällä tasolla.

Kosminen astraalitaso ja kosminen mentaalitaso eivät ole täysin erillisiä eikä oppilas saavuta niitä peräkkäisessä järjestyksessä. Heti kun hän ylittää kosmisen fyysisen tason, hän oppii samalla vähitellen tuntemaan sekä kosmisen mentaalitason että kosmisen astraalitason. Kosmisella mentaalitasolla ei ole paljoa yhteistä ihmisen tavallisen ajattelevan mielen toiminnan kanssa. Kosminen mentaalitaso on hiljainen ja sitä luonnehtii vakaa ja horjumaton tahto ja intentio sekä puhtaan elämän energian virta. Energia, joka virtaa kosmiselta mentaalitasolta, ei koske vain vihittyä itseään, vaan periaatteessa koko planeettaa, koko ihmiskuntaa ja eri luonnonkuntia. Sieltä virtaa viime kädessä elämä planeetallemme.

Kosmisella astraalitasolla on yhdenmukaisuuksien lain mukainen yhteys kosmisen fyysisen tason astraalitasoon eli tunnetasoon. Yhteistä niille on rakkauden laatu. Kosmisella fyysisellä tasolla astraalitasolla vallitsevat erillisen persoonallisuuden tunteet ja niihin sekoittuvat monenlaiset harhat ja vääristymät sekä itsekeskeiset reaktiot. Kosmisella astraalitasolla rakkaus on täysin universaalia ja vapaata kaikista harhoista. Se ei liity millään tavalla henkisen ihmisen tunne-elämään tai tunteisiin. Kosminen rakkaus on henkinen energia, joka kyllästää hänen energiakehonsa ja jokaisen solunsa ja jota hän heijastaa ja säteilee ympärilleen ja joka myös motivoi hänen toimintaansa, jonka voi ilmaista yhdellä sanalla – palvelu.

Kosminen fyysinen taso, kosminen astraalitaso ja kosminen mentaalitaso voivat yhdistyä ja sekoittua vihityn tietoisuudessa niin että hän osallistuu niiden kaikkien laatuihin ja energioihin.

Energia tai vaikute virtaa tai käynnistyy kosmiselta mentaalitasolla jaksoittaisesti. Se on yhteydessä 1. säteeseen, tahdon eli voiman säteeseen. Tämä säde on erityisesti yhteydessä ihmisen mieleen. Kosmisen mentaalitason energiat virtaavat henkisen auringon ja Shamballan kautta. Kosmisen tunnetason energiat ovat yhteydessä toiseen, rakkaus-viisauden säteeseen, henkiseen hierarkiaan ja auringon sydämeen.

Kosmisen mentaalitason laatu on henkinen tahto ja tarkoitus, jonka sisältöä ja merkitystä on äärimmäisen vaikea pukea sanoiksi. Se on suurta elinvoimaisuutta, pysyvyyttä, kuolemattomuutta ja voittamattomuutta ym. Sitä sävyttää enemmän tai vähemmän kosmisen tunnetason rakkauden laatu.

Kosmisella tunnetasolla on alatasoja aivan kuten kaikilla muillakin tasoilla. Kehityksen myötä vihitty tunkeutuu yhä syvemmälle ja korkeammalle kosmisella tunnetasolla. Joka kerta kun sen energiat virtaavat jaksoittaisesti, hän voi kokea yhä lämpimämpiä, pehmeämpiä ja täyteläisempiä energioita. Kosminen rakkaus syvenee ja se on yhä kestävämpää. Henkisen tunneherkkyyden kautta hän voi tiedostaa yhä uusia puolia ja asioita kosmisella tunnetasolla

Säännöllisesti ja jaksoittaisesti Maan päälle saapuu hyvin voimakas, tulinen ja vallankumouksellinen energiaimpulssi kosmiselta mentaalitasolta. Sen tuomia paljastuksia, kokemuksia ja tietoa on vaikea määritellä tai pukea sanoiksi. Ihminen ylittää silloin kaiken yksilöllisyyden ja hän on suureksi osaksi kanava ja toimii planetaarisena antahkaranana, sateenkaarisiltana, jonka kautta silloin määräävien tähdistöjen energiat voivat hallitsevien planeettojen kautta virrata Maan päälle, tai toisinpäin, Maan energiat voivat virrata joihinkin toisiin planeettoihin ja ehkä myös tähdistöihin. Samalla tavalla saapuu jaksoittaisesti energiavirta kosmiselta tunnetasolta, jolloin ihminen tuntee ikään kuin kylpevänsä rakkaudessa ja autuudessa.

Kosminen astraalitaso eli tunnetaso on suuresti yhteydessä aurinko Siriukseen ja sen kosmisen rakkauden energiaan. Siriuksen energia tuo ihmiselle mukanaan suuren herkkyyden ja tunneherkkyyden, mitä on joskus kutsuttu maailmankaikkeuden tunneherkkyydeksi. Se ei kuitenkaan ole tietoisuutta tai kokemusta koko maailmankaikkeudesta ja siitä mitä maailmankaikkeudessa tapahtuu. Määrätty universaali laatu vain ilmentyy yksilössä.

Kosminen rakkaus ei ole jatkuva tila, vaan sen katkaisee usein tyhjyys, ne tietoisuuden tilat, joilla ei ole selkeästi määriteltävää laatua tai väriä tai henkisen tahdon voimakas virta kosmiselta mentaalitasolta. Kosmisen mentaalitason energioita luonnehtii henkinen tahto, ja rakkaus on siinä toissijainen laatu.

Vaikka vihityn tietoisuus voi kehota kosmiselle tunnetasolle ja kosmiselle mentaalitasolle, hän elää tietenkin myös kosmisella fyysisellä tasolla, sillä hänellä on edelleen fyysinen keho. Kosmisella fyysisellä tasolla olevat asiat, kuten esimerkiksi fyysisten aistien käyttö, ovat hänellä pudonneet tietoisuuden kynnyksen alapuolelle ja toiminta fyysisellä tasolla on hänelle melko automaattista. Fyysiset aistit toimivat aina samalla tavalla kaikissa ihmisen tietoisuuden kehityksen vaiheissa.

Kosmisella tunnetasolla määrätty energia ja vaikutus, joka voi olla yhteydessä Siriukseen, saa aikaan ihmisessä erityisen vapauden tilan, tietoisuuden, joka on täysin vailla mitään vetoa tai värähtelyä kohti muotojen maailmaa. Vihitty on silloin asettunut kosmiseen kotiinsa. Hän on ajattelija, tietoisuus, jota mikään ulkoinen, aineellinen, alempi energia tai halu ei määrää. Tällöin myöskään henkisen tahdon energia tai jokin muu selkeä ja määräävä värähtely tai rytmi ei ohjaa mielen toimintaa eikä ihmisen tekoja. Erityisesti tässä vapauden tilassa substanssi ja henki ovat täysin yhtä. Edellisen päivän voimakkaampi energian virta ja paine ylhäältä ovat saaneet sen aikaan. Tällainen korkea ylimaallinen vapauden tila on jaksoittainen ja toistuva ja oppilas on kokenut vastaavan jo kenties satoja kertoja mutta kuitenkin alemmilla tasoilla. Tässä tietoisuuden tilassa voi olla myös häivähdystä kosmisesta buddhisesta tasosta. Kosmisella fyysisellä tasolla tunnetaso ja buddhinen eli intuitiivinen taso, mikä ilmentää sielun rakkaus-viisautta, ovat läheisessä yhteydessä. Siten myös kosminen tunnetaso ja kosminen buddhinen taso ovat sukua keskenään. Tämä erityinen tila antaa ihmiselle hyvin suuren herkkyyden ja tunneherkkyyden. Silloin hän kaipaa erityisesti ympäristöltään harmoniaa ja kauneutta. Silloin myös kaikki ruma, karkea ja likainen hänen ympärillään aiheuttavat erityisen suurta kärsimystä. Kun ihminen henkistyy, hän pyrkii automaattisesti luomaan kauneutta ja harmoniaa elämässään, ympäristössään, ihmisten välisissä suhteissa ja eri kansakuntien välillä. Kosmisella tunnetasolla suuri herkkyys ja tunneherkkyys syntyvät hyvin hienoista ja keveistä energioista. Kosmisella mentaalitasolla suuri voima ja henkinen tahto syntyvät voimakkaista energioista, jotka aikaansaavat sisäisesti ja osittain selittämättömällä tavalla ihmisessä suuren kiinteyden, koheesion, sisäisen paineen ja hänen kaikkia tasoja ja olemuspuolia hallitsevan voiman. Tämän vaikutteen vallassa ihminen haluaa usein vain raivata tietään eteenpäin, toimia ja käyttää tätä suurta voimaa rakentavasti ja rakkaudella. Tällöin hän ei ole niin herkkä kuin edellisen vaikutuksen alaisena. Joskus tähän vaikutteeseen voi liittyä eräänlainen kylmyys ja kovuus. Kosmisen fyysisen tason yläpuolella hyvin kylmiä tietoisuuden tiloja on kuitenkin vähän.

Korkeammat vihkimykset vapauttavat toimintaan hyvin suuret energiavarat. Yhteys kosmiseen mentaalitasoon, mistä jumalallinen dynaaminen tahto virtaa, tekevät ihmisestä hyvin voimakkaan ja energisen, ja yhteys kosmiseen tunnetasoon, mistä jumalallinen rakkaus virtaa, tekevät hänestä hyvin herkän. Hänestä tulee henkisen tahdon ja henkisen rakkauden säteilevä keskus.

Kirjoitettu suunnilleen nykyiseen muotoonsa vuosina 2006-8.

Absoluutti

Olemassaolo on yksi asia. Absoluutti on aina läsnä oleva ja myös läheinen tausta ja pohja missä kaikki elää ja kehittyy. Absoluutti ei ole erillinen maailmasta. Absoluutin ensimmäinen ilmennys on abstrakti avaruus, missä erilaiset suuret ja pienet elämät ja henkiset entiteetit ilmentyvät omien rajallisten avaruuksiensa kautta. Jonkin ilmentyvän entiteetin avaruus, tietoisuus ja substanssi ovat yhtä.

Absoluutti lähettää itsestään esiin kolme kosmista logosta, jotka ovat 1. kosminen logos, joka persoonaton ja ilmentymätön, 2. kosminen logos, joka on henki-aine, elämä, universumin henki, sekä 3. kosminen logos, joka on kosminen ideaatio, universaali maailmansielu (H. P. Blavatsky Salainen oppi) Niistä on eriytynyt edelleen seitsemän sädettä. Ilmentynyt universumi samoin kuin kaikki logokset ja säteet sisältyvät absoluuttiin.

Olemme kaikki osa suurta ja käsittämätöntä kokonaisuutta. Mutta tämä kokonaisuus on vain sana emmekä itse asiassa tiedä siitä juuri mitään. Meillä on paljon tietoa fyysisestä ja näkyvästä universumista. Se on vain suuren kokonaisuuden eräs puoli, sen pieni osa. Filosofiassa ja uskonnossa yritetään saada käsitys tuosta suuresta kokonaisuudesta tai suuresta älystä, ja sille on annettu nimiksi Jumala, absoluutti, kosminen logos ym. Kuitenkaan emme voi juuri saada mitään tyydyttävää tai realistista kuvaa tai tietoa tuosta perimmäisestä todellisuudesta. Yleensä filosofi luo jonkin metafyysisen abstraktion, joka näyttää hienolta hänen oppirakennelmassaan, mutta sillä ei kuitenkaan voida selittää yhtään mitään eikä sillä ole paljoakaan tekemistä itse asian kanssa. Uskonnolliset ihmiset puhuvat Jumalasta mutta juuri kukaan heistä ei kuitenkaan tarkemmin tiedä mikä tämä Jumala on. Teosofiassa ja esoteerisessa filosofiassa absoluutti, jonka oletetaan olevan ilmiöiden maailman perustana, on määritelty juuri siten, että se on kaiken inhimillisen ymmärryksen ja kuvauksen tuolla puolen.

Absoluutti todella ylläpitää kaikkea elämää ja ihmisen elämää. Se on yksi elämä, josta ihmisen ja jokaisen tietoisuuden yksikön elämä ovat osa, heijastus ja ilmennys. Teosofian mukaan Jumala, ihminen ja atomi ovat perimmäisessä olemuksessaan absoluutti.

Ilmentäessään universumit ja aurinkokunnat absoluutti ei vähene tai muutu eikä luultavasti edes kehity. Se pysyy samanlaisena riippumatta siitä onko jokin sen puoli ilmentynyt tai ilmentymätön. Absoluutti on täysin tietoinen ja elävä entiteetti. Tämä on terveen järjen ja henkisen kokemuksen mukaista. Joidenkin filosofien näkemys, että absoluutti ei ole täysin tietoinen, että se kehittyy ja saavuttaa täyden tietoisuuden ilmentyessään maailmassa alentaa absoluutin arvoa ja todellisuutta. Toisaalta analogian lain mukaan pitäisi myös absoluutin kehittyä jos esimerkiksi monadi kehittyy. Tässä tapauksessa se ei kuitenkaan olisi absoluutti, vaan jokin sen alapuolella oleva kosminen luoja. Jokin pohja ja perusta maailmankaikkeudella täytyy olla. On silti luonnollista ajatella, että myös absoluutti kehittyisi ilmentämiensä maailmojen ja universumien kehityksen myötä. Kuitenkin spekulaatiot absoluutista ovat turhia eikä ihminen voi tietää asiaa lähemmin. Hän ei voi tuntea absoluuttia tarkemmin eikä hän voi siten tietää kehittyykö se vai ei.

Kun sanotaan, että kokonaisuus sisältyy osiin, että atomi ja ihminen ovat osa absoluuttia tai yhtä sen kanssa, ajatellaan helposti, että silloin pitäisi löytyä jokin määrätty energia, tietty yhtenäinen todellisuus tai taso, joka on tämä perimmäinen ja ylin todellisuus. Mitään sellaista ei voida kuitenkaan koskaan löytää. Korkeammissa vihkimyksissä ihminen kokee peräkkäin aina vain uusia ja erilaisia energioita ja tietoisuuden tiloja. Koskaan ei tule vaihetta, missä hän voisi kokea jonkin muuttumattoman ja yhden asian. Absoluutti tai kaiken kokonaisuus ei ole mikään tunnettavissa oleva asia, määrätty energia, taso tai substanssi. Se on enemmänkin suuri äly, suuri järjestys. Sellaisen voi olettaa toimivan kaikissa eri energioissa ja osissa. Absoluutti ei ole mikään kokemuksessa välittömästi annettu asia. Tätä perimmäistä ja jakamatonta todellisuutta ihminen ei voi koskaan kokea. Se on hänelle välttämättä abstraktio, käsite. Edes kosmisen vihkimyksen kautta ihminen ei voi tiedostaa sitä. Hän tuntee edelleen energioiden moninaisuuden mutta aikaisempaa hienommilla tasoilla. Esoteerikko voi tuntea vain energioiden moninaisuuden ja eri energioiden vuorovaikutuksen yhä hienommilla ja korkeammilla tasoilla. Kaikilla eri energioilla on omat luontaiset ominaisuutensa. Näitä energioita ohjaa suuri äly määrättyjen lakien kautta. Henkinen kokemus paljastaa siis energioiden (ja myös säteiden ja alasäteiden yhdistelmien) moninaisuuden. Koska hengen ja aineen energioiden erilaiset yhdistelmät toimivat niin harmonisesti ja viisaasti yhteistyössä, täytyy olettaa, että ne ovat perimmältään yhtä, että viime kädessä on olemassa vain yksi substanssi-prinsiippi, mistä ne ovat ilmauksia ajassa ja avaruudessa.

Absoluutista voidaan tietenkin luoda yleinen ja abstrakti määritelmä. Se sisältyy ainakin liike, tietoisuus sekä substanssi eli aine jonkin asteisena. Ne ovat mukana kaikissa energioissa ja entiteeteissä. Absoluutti on myös suuri äly tai järki, joka ohjaa sisäisesti kaikkea kehitystä ja kokonaisuuden pienimpiäkin osia. Ihminen ei voi tuntea absoluuttia koskaan yksin ja erillään maailmasta puhtaassa olemisessaan, vaan aina yhteydessä maailmaan, kehitykseen ja tulemiseen, suuriin säteisiin ja aurinkokunnan moninaisiin energioihin.

Aurinkokuntamme pääsäde, siitä eriytyneet 7 sädettä sekä muut kosmiset säteet eli seitsemän muun aurinkokunnan säteet tulevat aina olemaan ratkaiseva ja tärkeä tekijä ihmisen elämässä ja tietoisuuden kehityksessä kaikilla asteilla. Absoluutti on heijastanut ja säteillyt nämä säteet ulos itsestään ja se tekee niin jatkuvasti. Sen suuri hengitys ilmenee tuntemiemme seitsemän säteen luontaisessa ja jaksoittaisessa toiminnassa.

Vaikka absoluutti voi olla subjekti ja se voi olla henki ja samalla myös substanssi, kuten Hegel ajattelee, se ei kuitenkaan ole persoona tai persoonallinen kuten hän edelleen väittää. Aurinkologos eli Jumala voi olla jossain mielessä persoonallinen aivan kuten planeettalogos, mutta ei koskaan absoluutti. Esoteerisessa filosofiassa absoluutti ei ole yhtä kuin Jumala kuten esimerkiksi Hegelin filosofiassa.

Kysymys absoluutista ei ole helppo. On kyseenalaista voiko ihminen koskaan tuntea mitään muuttumatonta ja kaikkialla läsnä olevaa prinsiippiä. Tässä tapauksessa absoluutti olisi vain suuri käsite, jota käytetään perustelemaan maailman ykseys ja kokonaisuus. Se, että ihminen ei voi tietyllä kehityksen tasolla tiedostaa jotain asiaa, ei silti todista, että sitä ei ole olemassa.

Kirjoitettu suunnilleen nykyiseen muotoonsa vuosina 2006-8.

Seitsemän sädettä

Ilman ymmärrystä seitsemästä säteen luonteesta ja toiminnasta jokapäiväistä elämää voi tuskin lainkaan ymmärtää.

Ihminen on keskellä elämää ja elämän voimien ja energioiden virtaamista ja tietoisuuden evoluution prosessia. Ilman selkeää oppia ja selkeitä käsitteitä siitä, mikä on tämä elämän liike ja tahto ja mistä sen jaksoittaiset ja moninaiset energiat, vaikutteet ja impulssit tulevat ja mihin ne pyrkivät, elämän tapahtuman täytyy jäädä ihmiselle enemmän tai vähemmän jäsentymättömäksi mysteeriksi ja selittämättömäksi ilmiöksi.

Nykyään ei ole olemassa juuri tieteenaloja tai tieteitä (esoteerista filosofiaa lukuun ottamatta), jotka vakuuttavasti ja syvästi kykenisivät ymmärtämään ja hahmottamaan itse elämää, sen liikettä, sen energioita, voimia ja tahtoa. Pinnalliset uskonnot ja filosofiat eivät myöskään kykene tarjoamaan vastauksia älykkäälle ihmiselle.

Kuka tahansa asiaa puolueettomasti tarkasteleva ihminen voi todeta, että elämän voima, tahto, tietoisuuden liikkeet ja värähtely ja eri energioiden toiminta ihmisessä eivät synny kehosta ja aineesta ja toimi joidenkin aineen mekaanisten lakien mukaisesti. Mielellä, tietoisuudella, sielulla ja hengellä, joita seitsemän sädettä hallitsevat, on omat lakinsa ja oma omaehtoinen toimintansa. Seitsemän sädettä (joilla jokaisella on seitsemän sivusädettä) voivat antaa rationaalisen selityksen elämälle ja tietoisuuden kehitykselle muodoissa.

Alice A. Baileyn teoksessa Esoteerinen psykologia 1 seitsemän säteen on kerrottu olevan jumalallisen tietoisuuden, universaalin mielen summa. Seitsemän sädettä ovat jumalallisen suunnitelman vartijoita ja että ne antavat kehitykselle sen lait ja päämäärän. Seitsemän sädettä ovat seitsemän älykästä olentoa, jotka ovat täysin itsetietoisia ja ryhmätietoisia. Ne ovat kokonaan tietoisia evoluution tarkoituksesta ja suunnitelmasta. Seitsemän sädettä ovat jumalallisen tarkoituksen tietoisia toimeenpanijoita, ja ne ilmaisevat niitä laatuja, joita vaaditaan tuon tarkoituksen toteuttamiseksi ja ne luovat ne muodot ja ovat ne muodot, joiden kautta jumalallinen idea voi toteutua.

Seitsemän sädettä ovat aurinkokunnan kaikkien sielujen summa. Seitsemän sädettä ovat kosmisen Kristuksen seitsemäinen ilmaus. Henki eli elämä virtaa kaikkien seitsemän säteen kautta. Seitsemän sädettä ovat seitsemän hengitystä, jotka elävöittävät kaikkia luomiaan muotoja kehityksen suunnitelman eteenpäinviemiseksi. Niiden tehtävänä on kamppailla aineen kanssa ja saattaa kaikki muodot niiden hallintaan. Kehityksen tarkoitus on aineen henkistyminen ja sielun laatujen esiin tuleminen ja henkisen tahdon toteutuminen aineellisten muotojen kautta. Säde on vain nimi määrätylle energialle, joka aiheuttaa vaikutuksia aineessa.

Kaikessa asuu mieli jonkin asteisena. Seitsemän sädettä ovat suuria mieliä, jotka hallitsevat ja ohjaavat kaikkea kehitystä sisältä päin elämän sisäisellä puolella. Ne ovat eriytymiä Jumalan mielestä. Ne työskentelevät älykkäästi kohti tietoista päämäärää. Niillä on tahto, tietoisuus, älykkyys ja itsetietoisuus. Nämä ovat kaikki mielen ominaisuuksia. Ihmisen mieli ja tietoisuus ja sen ominaisuudet kuten älykkyys, rakkaus, arvojen ja kauneuden taju ja tahto ovat suuressa määrin heijastusta seitsemän säteen laaduista ja ne ovat niiden toimintaa ja ilmentymistä hänessä.

Säteet ovat tietoisia ja älykkäitä henkisiä entiteettejä. Niiden voi sanoa hallitsevan substanssia mm. äänen ja värähtelyn kautta. Määrätty säde-energia avaa kanavan määrättyihin astrologisiin tai muihin tunnettuihin ja tuntemattomiin energian lähteisiin. Kun tietty säde toimii, se luo yhteyden tietylle tasolle ja alueelle kosmoksessa ja se luo väylän tietylle valon tai energian tyypille. Nämä energiat välittyvät ihmiseen säteiden saattamana. Se mikä taajuus on päällä, määrää sen mitkä energiat laskeutuvat korkeuksista ihmiseen. Planetaarinen antahkarana on siis todellinen! Myös ihminen itse voi oman pyrkimyksen, ajattelun ja meditaation ym. kautta luoda yhteyden tiettyyn energiaan. Kun säde toimii aktiivisesti, se välittää valoa ym. korkeita laatuja ja energioita ihmiseen. Se tapahtuu antahkaranan kautta kun se on rakennettu. Nyt tämän mysteerin pitäisi siis olla selvinnyt. Ainakin tässä on se mitä kirjoittaja voi tästä asiasta tällä hetkellä ymmärtää ja pukea sanoiksi.

Kullakin seitsemällä säteellä on monta aspektia. Riippuen ihmisen tietoisuuden kehityksen tasosta hän vastaanottaa niiden kautta omaa tietoisuuden tasoaan vastaavia energioita.

Säteiden nimet, jotka kuvaavat niiden toiminnan luonnetta, ovat 1. tahdon eli voiman säde, 2. rakkaus-viisauden säde, 3. aktiivisen älyn eli sopeutumiskyvyn säde, 4. harmonian, kauneuden ja taiteen säde, 5. konkreettisen tiedon eli tieteen säde, 6. abstraktin idealismin eli omistautumisen säde ja 7. seremoniallisen magian eli lain säde.

Seitsemän sädettä ovat peräisin auringosta, tarkemmin sanottuna subjektiivisesta auringosta eli auringon sydämestä. Maan päälle niiden energiat virtaavat jonkin pyhän planeetan kautta, jotka ovat seitsemän säteen erityisiä asuinsijoja ja kanavia. Tietyn planeetan logos, ts. ilmentyvä henkinen entiteetti, joka on vastuussa kyseisen planeetan elämänmuotojen kehityksestä, on itse asiassa yksi suuri säde. Esoteerisessa filosofiassa ns. pyhän planeetan kohdalla säde ja planeettalogos tarkoittavat kutakuinkin samaa. On luonnollista ajatella, että esimerkiksi Saturnus (3. säde) ja Jupiter (2. säde) ovat pyhiä planeettoja kun taas Maa ei ole, koska kaksi ensimmäistä ovat valtavia jättiläisiä kun taas Maa on vain pieni sinivihreä pallo. Maan sanotaan kuitenkin olevan kehittymässä pyhäksi planeetaksi, jonkin suuren säteen asuinsijaksi. Toisaalta on outoa miksi Maa, joka on ihmiskunnan, varsin kehittyneiden olentojen, asuttama, ei ole esoteerisen filosofian mukaan pyhä planeetta. Ei ole todistetta siitä, että muualla aurinkokunnassamme on älyllistä elämää tai edes orgaanista elämää.

Planeetat ja aurinkokunnat ovat sisäisessä vuorovaikutuksessa. Seitsemän sädettä toimivat kaikkialla omassa aurinkokunnassamme ja ne yhdistävät sen eri planeetat toisiinsa. Ne vastaanottavat myös energioita toisista aurinkokunnista. Toimiessaan ihmisessä nämä säteet välittävät hänelle nämä kyseiset kaukaiset energiat. Se kuinka tämä vuorovaikutus ja energioiden välittyminen seitsemän säteen kautta tarkalleen tapahtuu, jää toistaiseksi arvoitukseksi.

Kaikkea evoluutiota tietoisesti ohjaavat suuret olennot, säteet, ovat itsekin keskeneräisiä ja kehittyviä. Ne ilmeisesti kehittyvät samaa tahtia kuin heidän luomansa ilmiömaailma lukemattomine olentoineen ja lajeineen samalla tavalla kuin ihmisen sielu kehittyy jaksoittaisen muodon ottamisen kautta. Säteiden keskeneräisyyden voi ehkäpä havaita esimerkiksi niiden puolittaisesta hallinnasta sekä jaksoittaisesta ja usein laiskasta tai sitten rajun impulsiivisesta toiminnasta. Vuorokaudessa ja kuukaudessa on vaiheita, ajanjaksoja ja kausia, joista selkeä tahto ja selkeä suunta puuttuvat tai jotka ovat vailla erityistä iloa, rakkautta ja sisäistä lämpöä. Säännöllisesti tapahtuu myös (ainakin edistyneempien ihmisten tuntema) ylenmääräinen ja ihmisen kannalta jopa häiritsevä voiman purkaus ja virtaaminen. Juuri se on kuitenkin henkisellä tiellä kaikkein ratkaisevin kehitystä eteenpäin vievä voima.

Evoluutio pyrkii kohti seitsemän säteen, universaalin mielen, täydellistä hallintaa Maan päällä ja kaikissa olennoissa ja aineellisissa muodoissa.

Kehityksen kautta kaikki olennot etenevät kohti sisäistä vapahtajaa, omaa alkulähdettään, sisäistä mallia ja arkkityyppiä.

Voimme helposti kuvitella maailman ja elämän missä olisi enemmän rakkautta, iloa, tahtoa, älyä ja muita ihmisen jaksoittaisesti kokemia jumalallisia laatuja ja ominaisuuksia ja missä pahuutta ja itsekkyyttä olisi nykyistä vähemmän.

Ihminen on keskeneräinen ja säteiden hallinta hänessä on vielä puolinaista ja osittaista. Korkeammat henkiset ihmiset ilmentävät täydesti säteiden energioita, mutta heidänkin elämässään taistelu ja pyrkimys kohti yhä uusia korkeuksia jatkuvat loputtomasti.

Neljäs säde on nimeltään harmonia ristiriidan kautta. Neljännen säteen on sanottu olevan ihmiskuntaa määräävä säde. Se on siten aina enemmän tai vähemmän toiminnassa. Ristiriidat, konfliktit ja kriisit ovatkin tavallisia ihmisten sisäisessä elämässä, ihmisten välisissä suhteissa sekä kansojen ja kansakuntien välillä. Harmonia, joka saavutetaan ristiriidan tai kamppailun kautta kuvastaa hyvin inhimillisen tietoisuuden erästä olennaista piirrettä. Ilo, valo, kauneus, harmonia ja selkeä tietoisuus saavutetaan usein pyrkimyksen, kriisien, konfliktien ja sisäisten taisteluiden kautta. Kun tämä säde-energia alkaa vaikuttaa ihmisessä, tietoisuus ei ole kirkas, vaan sitä määrää suureksi osaksi substanssin melko jähmeä laatu. Ihminen ei ole parhaimmillaan, hän ei kykene ilmentämään parhaita psyykkisiä ominaisuuksia, herkempiä laatuja, henkistä tahtoa, luovaa älykkyyttä ja rakkautta erityisen paljoa. Ihmisessä ei ole suoraa kanavaa, yhtä selkeää nuottia ja sisäistä harmoniaa. Tämä säde aikaansaa ihmisessä eräänlaisen toivon tai pyrkimyksen päästä takaisin iloon, valoon ja tietoisuuden selkeyteen. Hän tietää vaistonvaraisesti, että kun hän elää tämän energian lävitse, uusi päivä saapuu ja sen myötä uudenlainen, herkempi ja kirkkaampi tietoisuus. Kun tämä säde-energia toimii aikansa, paljastuu eteerisempi ja avarampi tietoisuus. Samalla harmonia ja hyväolontunne palaavat.

Eri säteiden välillä ei ole mitään ehdottomia rajoja. Esimerkiksi toinen säde, rakkaus-viisauden säde, ja neljäs säde, ovat hyvin paljon sukua toisilleen. Neljän pienemmän säteen sanotaan eriytyneen kolmesta pääsäteestä, jotka ovat tahdon eli voiman säde, rakkaus-viisauden säde sekä aktiivisen älyn säde. Sivusäteet ovat neljäs säde, ristiriidan kautta harmoniaan, viides säde, konkreettinen tieto tai tiede, kuudes säde, omistautuminen tai idealismi, sekä seitsemäs säde, seremoniallinen järjestys tai magia. Jokaisessa säteessä vaikuttavat myös kaikki muut säteet enemmän tai vähemmän. Säteiden käsitteiden kautta me voimme hahmottaa sisäistä energioiden maailmaa. Mikään energia ei tietenkään kerro meille, että se on tämä tai tuo säde. Ymmärrys säteistä pitää saavuttaa sekä lukemalla esoteerista filosofiaa ja esoteerista psykologiaa että jäsentämällä sisäisiä kokemuksiaan ja käytöstään säteiden valossa ja tutkimalla ihmisten toimintaa ja käyttäytymistä ja maailman tapahtumia säteiden näkökulmasta.

Kirjoitettu suunnilleen nykyiseen muotoonsa vuosina 2006-8.

Vesimiehen aika

Uusi Safiiri 1 2008

Kirjoitukseni perustuu Alice A. Baileyn (1880-1949) esoteeriseen filosofiaan ja erityisesti hänen teokseensa Esoteric Psychology I ja II.

Tie ryhmätietoisuuteen. Vetäytyvä kuudes säde ja voimaan astuva seitsemäs säde.

Käsillä oleva Kalojen ajan päättyminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että energiat, jotka ovat viimeisen 2000 vuoden ajan virranneet Kaloista, korvautuvat Vesimiehestä tulevilla energioilla. Astrologien mukaan aurinko alkoi siirtyä Vesimieheen noin 260 vuotta sitten. Vuonna 2000 Pohjantähti ja Vega olivat konjunktiossa, ja Baileyn mukaan tämä on merkkinä siitä, että silloin me todella astuimme Vesimiehen aikakaudelle. (The Labours of Hercules, 183). Vesimiehen aikakauden ja “uuden ajan” saapuminen on näin ollen tähtitieteellinen tosiasia. Uuden testamentin sanonta “maailmanloppu” viittaakin juuri tähän aikakauden päättymiseen ja uuden aikakauden alkamiseen eikä mihinkään viimeiseen tuomioon tms..
Kalojen energiat ovat erityisesti yhteydessä kuudenteen säteeseen. Vesimiehellä on taas yhteys mm. seitsemänteen säteeseen. Vesimiestä hallitsevat Uranus, Jupiter ja Kuu, jotka tuovat mukanaan 7., 2., ja 4. säteen energiat. (Esoteric Astrology, 139). Tänään voidaan kaikkialla voidaan nähdä Kalojen ja Vesimiehen energioiden välistä taistelua sekä kaaosta, joka liittyy 6. ja 7. säteen voimien yhteentörmäämiseen. Tästä johtuu nykyisen maailmankauden jännitys ja vaikeus. Kaikki mikä me näemme tapahtuvan fyysisellä tasolla on vain heijastusta ja seurausta sisäisistä ja subjektiivisista energioista ja tapahtumista. Kriisi on erityisen voimakas silloin kun molempien säteiden voima on yhtä suuri. Vastakkain ovat ne ihmisryhmät, jotka ovat sidoksissa menneisyyteen ja aineelliseen aspektiin, ja ne jotka näkevät vision, jotka tiedostavat jollain tavalla jumalallisen suunnitelman ja joita henkinen maailma vetää puoleensa. Vesimiehen inspiraation rekisteröivät kaikki, joita kiehtovat uudet “ajattelun koulukunnat.” Kalojen ajan voimiin taas reagoivat pääasiassa valistumattomat massat, ihmiset, jotka eivät vielä todella ajattele. Eräs seuraus 7. säteen kasvavasta ja 6. säteen hiipuvasta voimasta on se, että ne, joiden sielut tai persoonallisuudet eivät vastaa kumpaankaan näistä voimista, joutuvat ajoittaiseen hämmennyksen tai epätoivon tilaan. (Kansojen kohtalo, 30).
Kalojen aika tai kristillinen aika on korostanut auktoriteettia ja uskoa, Vesimiehen aika tulee painottamaan yksilön omaa ymmärrystä ja suoraa tietoa ja kokemusta. Tuleva Vesimiehen aikakausi tulee olemaan pääasiassa ryhmävuorovaikutuksen, ryhmäidealismin ja ryhmätietoisuuden aikakausi aivan kuten Kalojen aikakausi on ollut persoonallisuuden kehityksen, persoonallisuuden korostamisen ja persoonallisuuden tietoisuuden aikakausi. Itsekkyys tulee vähitellen katoamaan ja yksilön tahto sulautuu vapaaehtoisesti ryhmän tahtoon. (The Rays and the Initiations, 109). Vallitsevien sädevoimien seurauksena ihmiskunta tulee saavuttamaan tietoisuuden laajentumisen, joka paljastaa hänelle ryhmäsuhteet yksilöllisten ja itsekeskeisten henkilökohtaisten suhteiden sijasta. Nykyinen kasvava persoonaton suuntaus on jo askel kohti tätä. Siirryttäessä Kaloista Vesimieheen tietoisuuden polarisaatio muuttuu asteittain astraalisesta ja emotionaalisesta mentaaliseksi, ja Vesimiehen sivilisaatio tulee lopulta olemaan intuitiivinen. Vesimiehen aikaa tulee suuressa määrin hallitsemaan rakastavan ymmärtämyksen laki, (ei jakaumien laki kuten tänään), ja sitä tulee luonnehtimaan kansainvälisyyden henki, uusi universaali maailmanuskonto ja ihmisen tietoisuuden siirtyminen aineellisten asioiden maailmasta henkiseen todellisuuteen. Materialismi tulee häviämään ja koko elämä tulkitaan energioiden näkökulmasta.
Kuudes säde on siis vetäytymässä ja seitsemännen säteen voima kasvaa vakaasti. Omistautumisen sininen säde muuttuu nyt seremoniallisen säteen säteen violetiksi. Maailmankaikkeuden suuri muusikko vaihtaa sävellajia, soittaa toista nuottia ja saa siten aikaan pyörän kääntymisen, jolloin violetti säde, suuri G-nuotti, ilmentyy. Säteet tuovat mukanaan – kaikissa luonnonkunnissa – kaiken, mikä on sopusoinnussa niiden kanssa: ihmiset, korkeat tai alemmat devat, toivotut tai epätoivotut elementaalit, kukat, hedelmät, tietyntyyppisen kasvillisuuden ja erilajiset eläimet ja muodot. Säteen vetäytyminen on merkki jonkin erityisen muodon tai tietyntyyppisen eläinelämän lopullisesta häviämisestä, ja se johtaa jonkin kasvikunnan osan kuolemaan. Vetäytyvä kuudes säde ottaa mukaansa kaikki ne muodot, joiden perussävel on sininen – esimerkiksi ihmiset, jotka palvoen seurasivat jotakin tiettyä asiaa, henkilöä tai ideaa. Sen myötä poistuvat kaikki ne, joita me nimitämme fanaatikoiksi, ihmiset, jotka suoraviivaisella kiihkolla työskentelevät jonkin tiedostetun tavoitteen puolesta. Monet niistä kukista, joista me nyt iloitsemme, ovat katoamassa, esimerkiksi sinikello, hyasintti ja oliivi. Safiiri tulee harvinaiseksi ja turkoosi tulee kadottamaan sävynsä. Violetin, laventelinsinisen ja purppuran väriset kukat nousevat suosioon. Tämän kaiken takana on syvä tarkoitus. (Esoteric Psychology I, 122). Nykyinen nopea lajien katoaminen voi siis osittain johtua myös säteiden vaihtumisesta ja vaikutuksesta eikä ainoastaan ympäristötekijöistä.
Kuudennen säteen vaikutus sai ihmisten mielet kiinnittymään sellaisiin ihanteisiin kuin yksilöllisen uhrauksen tai palvelun ihanne, ja sen jakson aikana ilmaantuivat lukuisat lännen ja idän opastavat mystikot. Seitsemännen säteen vaikutus tulee aikanaan tuottamaan maagikon, joka kuuluu valkoisen magian luokkaan (ei kuten Atlantiksen päivinä, jolloin vallitsevana oli itsekäs tai musta magia). Valkoinen maagikko työskentelee luonnonvoimien parissa ja lahjoittaa ne takaisin edistyneen ihmiskunnan hallintaan. Tämän voidaan jo nähdä toteutuvan tällä ja viime vuosisadalla vaikuttaneiden tiedemiesten toiminnan kautta. Materialistinen aikamme taipumus on kuitenkin kääntänyt itsekkäisiin kanaviin paljon heidän maagisesta työstään.
Seuraavat suhteet kuudennen ja seitsemännen säteen välillä tulisi pitää selkeästi mielessään. Opiskelijoiden tulisi ymmärtää välittömän menneisyyden suhde välittömään tulevaisuuteen ja nähdä tässä suhteessa Jumalan suunnitelman toteutuminen ja ihmiskunnan tuleva pelastus:

a. Kuudes säde vaali visiota.
Seitsemäs säde tulee materialisoimaan vision.

b. Kuudes säde loi mystikon korkeimpana pyrkijän
tyyppinään.
Seitsemäs säde tulee kehittämään maagikon, joka työskentelee valkoisen magian alueella.

c. Osana kehityssuunnitelmaa kuudes säde johti separatismiin, nationalismiin ja nurkkakuntaisuuteen. Tämä johtui mielen valikoivasta luonteesta ja sen taipumuksesta jakaa ja erottaa.
Seitsemäs säde tulee tulee johtamaan yhteensulautumiseen ja synteesiin, sillä sen energia on tyyppiä, joka yhdistää hengen ja aineen.

d. Kuudennen säteen toiminta johti oppilasjoukkojen muodostamiseen, joiden jäsenet työskentelevät ryhmissä, mutta eivät läheisissä suhteissa, ja heillä on taipumusta sisäiseen eripuraisuuteen, joka perustuu persoonallisuuden reaktioihin.
Seitsemäs säde tulee kouluttamaan ja kasvattamaan vihittyjen ryhmiä, jotka työskentelevät läheisessä yhteydessä suunnitelmaan ja toinen toisiinsa.

e. Kuudes säde toi kaksinaisuuden tunteen ihmiskunnalle, joka piti itseään fyysisenä ykseytenä. Tämän asenteen edustajia ovat akateemiset materialistiset psykologit.
Seitsemäs säde tulee herättämään korkeamman ykseyden tajun, ensiksi suurille joukoille integroidussa persoonallisuudessa ja toiseksi maailman pyrkijöille sielun ja ruumiin yhteensulautumisessa.

f. Kuudes säde erottaa sen aspektin universaalista sähköenergiasta, jonka me tunnemme nykyaikaisena sähkönä ja jota tuotetaan palvelemaan ihmisen aineellisia tarpeita.
Seitsemännen säteen ajanjakso tekee ihmisen tutuksi sen sähköilmiöiden tyypin kanssa, joka tuottaa kaikkien muotojen koordinaation.

g. Kuudes säde opetti meille uhrauksen merkityksen ja ristiinnaulitseminen oli vihityille tämän opetuksen huomattavin tunnuskuva. Filantropia oli saman opetuksen ilmausta edistyneelle ihmiskunnalle. Ajattelemattomien massojen epämääräinen ihanne “olla hyvä” on saman motiivin ilmausta.
Seitsemäs säde tulee tuomaan tulevien vihittyjen tietoisuuteen ryhmäpalvelun ja ryhmäuhrauksen merkityksen. Tämä tulee aloittamaan “jumalallisen palvelun aikakauden”. Visio, jossa yksilön uhrautuu ryhmän puolesta ja palvelee ryhmäihannetta, tulee olemaan edistyneiden ajattelijajoukkojen päämäärä uudella ajalla, kun taas muulle ihmiskunnalle veljeys tulee olemaan heidän pyrkimyksensä johtoajatus. Näillä sanoilla on laajempi sisällys ja merkitys kuin tämän päivän ajattelijat voivat tietää ja ymmärtää.

h. Kuudes säde edisti individualismin hengen kasvua. Ryhmiä oli olemassa, mutta ne olivat sellaisten yksilöiden ryhmiä, jotka olivat kerääntyneet yksilön ympärille.
Seitsemäs säde tulee vaalimaan ryhmähenkeä, ja ryhmän rytmi, ryhmän päämäärä ja ryhmän ritualistinen toiminta tulevat olemaan perusilmiöt.

i. Kuudennen säteen vaikutus toi ihmisille kyvyn ymmärtää historiallista Kristusta ja kyvyn kehittää kristillisen uskon rakenne, jota väritti visio suuresta rakkauden pojasta, mutta rajoitti kapeaan idealismiin perustuva yletön sotaisuus ja separatismi.
Seitsemäs säde tuo ihmiselle kyvyn havaita kosminen Kristus ja luoda se tulevaisuuden tieteellinen valon uskonto, joka tekee ihmisen kykeneväksi täyttämään historiallisen Kristuksen käskyn antaa hänen valonsa loistaa.

j. Kuudes säde tuotti suuren idealistiset uskonnot visioineen ja väistämättömässä kapeudessaan – kapeudessa, jota tarvitaan suojelemaan lapsisieluja.
Seitsemäs säde tulee vapauttamaan kehittyneet sielut lastentarha- asteelta ja aloittamaan sen jumalallisen tarkoituksen tieteellisen ymmärtämisen, joka tulee edistämään tulevaa uskonnollista synteesiä.

k. Kuudennen säteen vaikutuksen seuraus on ollut vaalia separatistista vaistoa – dogmaattista uskontoa, tieteellistä faktuaalista tarkkuutta, ajattelun koulukuntia opillisine raja-aitoineen ja eksklusiivisuudessaan sekä patriotismin kulttia.
Seitsemäs säde tulee valmistamaan tietä niiden laajempien asioiden tiedostamiselle, jotka materialisoituvat sinä uutena maailmanuskontona, joka tulee painottamaan ykseyttä, mutta vastustamaan yhdenmukaisuutta. Se tulee raivaamaan tietä sille tieteelliselle tekniikalle, joka todistaa jokaisen muodon verhoamasta ja kätkemästä universaalista valosta sekä sille kansainvälisyydelle, joka ilmaisee itseään käytännöllisenä veljeytenä sekä ihmisten välisenä rauhana ja hyvänä tahtona.

l. Kuudennen säteen vaikutus synnytti modernin psykologiatieteen, ja tuo tiede on ollut sen kruunaava saavutus.
Seitsemännen säteen vaikutus tulee saattamaan tämän lapsitieteen kypsyyteen. Usko sielun olemassaoloon levisi laajalle kuudennen säteen jakson aikana. Tieto sielusta tulee olemaan seurausta voimaan astuvasta sädeaktiivisuudesta sekä niiden energioiden suomasta avusta, jotka vapautuvat tulevana Vesimiehen aikana. (Esoteric Psychology I, 358-363).

Uusi aika on siis tulossa, eikä mikään voi estää sitä, minkä tähdet määräävät ja minkä opastavien mielien hierarkia niin muodoin näkee ennalta. Voimaan tuleva seitsemäs säde on hitaasti ja varmasti – huolimatta pintailmiöistä – luomassa järjestystä ja hierarkkista hallintaa planeetalle. Kaikilla luonnollisilla prosesseilla on kuitenkin hidas tempo, sillä muuten seuraukset olisivat liian tuhoisia. Sädevaikutusten seuraukset tunnetaan seuraavassa perättäisessä järjestyksessä:

1. Ihanteen tiedostaminen.
2. Teorian muodostaminen.
3. Julkisen mielipiteen kasvu.
4. Kasvavan “mallin” pakottaminen kehittyvään elämään.
5. Tuota mallia vastaavan muodon luominen.
6. Muodossa asuvan elämän tasapainotettu toiminta.

On muistettava, että kukin säde ruumiillistaa ideaa, joka voidaan aistia ihanteena. Säteet luovat maailmanmallit, jotka muovaavat planetaarisia muotoja. Säteet tuottavat siten evolutiivisten prosessien sisäisen voiman. Jokainen säde synnyttää kolme päämallia, jotka pakotetaan aineaspektiin, olkoon se sitten ihmisen, kansakunnan tai planeetan aineaspekti. Nämä kolme mallia ovat:

1. Emotionaalinen malli. Tämä ilmentää ihmisen, kansakunnan tai planetaarisen elämän pyrkimystä ja halutaipumusta.
2. Mentaalinen malli. Tämä ilmentyy ajallisesti myöhemmin ja ohjaa ihmisen, kansakunnan ja planeetan ajatusprosesseja. Siitä tulee lopulta hallitseva tekijä persoonallisuuden tai muodon elämässä. Emotionaalinen ja mentaalinen malli ovat persoonallisuuden säteen negatiivinen ja positiivinen aspekti.
3. Sielumalli. Tämä on vastaanottavaiseksi tekevä päämäärä, ylikäymätön kehä tai kohtalo, jonka kuolematon prinsiippi, aurinkoenkeli, onnistuu lopulta ja ajallisesti paljon myöhemmin pakottamaan muotoelämään. Sielumalli ylittää ja pyyhkii lopulta pois kaksi aikaisempaa malleja tuottavaa prosessia. (Ibid., 390-1).