Kylmä totuus, Ilmasto elokuva

Martin Durkin, Climate The Movie The Cold Truth, tässä se paljastetaan! Ilmastohädällä ei ole tieteellisiä perusteita. Tiivistän dokumentin ydinasioita. Ohessa linkit itse elokuvaan https://www.globalresearch.ca/video-climate-cold-truth/5854501 ja https://www.globalresearch.ca/climate-movie-excellent-new-documentary-about-absurdity-behind-climate-alarmism/5852789 Elokuva on tarina tieteen korruptiosta. Se on tarina painostuksesta ja syrjinnästä toisinajattelijoita ja skeptikoita kohtaan. Se on tarina hyökkäyksestä yksilön vapautta kohtaan.  Dokumentissa lukuisat alan parhaat tutkijat ja professorit saavat puheenvuoron: Richard Lindzen, John Clauser, Henrik Svensmark, Patrick Moore, Willie Soon. He sanovat, että ei ole mitään ilmasto hätätilaa, että ilmastonmuutos on huijaus.   

      Vapaa markkina kapitalismi ja teollinen kehitys loivat massatuotannon ja massakulutuksen. Nykyisen elämäntavan väitetään vaarantavan planeetan synnyttämällä ilmastonmuutoksen. Kieltäjät ja skeptikot leimataan vaarallisiksi ja epätieteellisiksi. Sellaisia kieltäjiä ovat elokuvan pääesiintyjät. Professori Steven Kuhn toteaa, että valtavirran tieteelliset tutkimukset ja YKn tieteelliset raportit eivät tue väitettä ilmastokriisistä. Meteorologi Richard Lindzen, joka on ollut IPPCn jäsen, sanoo, että järjestön tieteellinen ryhmä ei tue käsitystä maapallon poikkeuksellisesta ja vaarallisesta lämpenemisestä. Will Harper toteaa, että todellinen tiede, erityisesti ilmastotiede, on aina kiistanalaista eikä siinä vallitse mitään yksimielisyyttä. Nobel palkittu fyysikko John Clauser tunnustaa olevansa ilmastonmuutoksen kieltäjä ja moittii ilmastotieteen kehnoa tasoa. Sitten elokuvassa aletaan käsitellä kaikkea sitä minkä takia he pitävät ilmastohälyttämistä hölynpölynä.

     Meille kerrotaan, että nykyiset lämpötilat ovat ennen näkemättömiä ja vaarallisen korkeita. On helppoa tarkistaa onko se totta vaikkapa geologisten kerrostumien perusteella. 500 miljoonaa vuotta eli puoli miljardia vuotta maapallon historiassa on ollut suureksi osaksi lämpimämpää kuin nyt.  Ilmasto on nykyään siihen verrattuna poikkeuksellisen kylmä.  Vain kerran aikaisemmin tuona aikana maa oli yhtä kylmä kuin nyt.  Viimeiset 65 miljoonaa vuotta sitten nisäkkäiden kehittymisen aikana oli lämpimämpää kuin nyt. Viimeiset 50 miljoonaa vuotta on vallinnut jääkausi, missä me yhä olemme. Siksi navoilla on jäätä. Maapallon sää vaihtelee jäätikkö minimien ja jäätikkö maksimien välillä, joista esimerkkejä ovat roomalainen lämmin jakso, kylmä pimeä aika, keskiajan lämmin jakso, pieni jääkausi ja nykyajan lämmin jakso. Englannista on maailman tärkein yhtenäinen lämpötila aineisto. Siihen mahtuu koko teollinen aikakausi. 1700 luvun pienen jääkauden aikainen lämpötila on kohonnut Englannissa vähän yli yhden asteen. New Yorkin keskuspuiston mittausaseman mukaan lämpötila on ollut tasainen 1940 luvulta tähän päivään saakka. Eri vuosien keskilämpötila voi muuttua jopa 5 astetta.  

         Lämpömittari lukemien perustella viimeisen 140 vuoden aikana väitetään olleen poikkeuksellisen lämmintä. Mutta ovatko mittaukset, joita käytetään perustelemaan ilmastonmuutosta, täsmällisiä? Havaitaan jotain outoa. Mittaukset on tehty pääasiassa isoissa kaupungeissa, joissa on paljon väestöä. Ilmastosaareke ilmiö tekee niistä paljon ympäröiviä seutuja lämpimiä. Poikkeama voi olla jopa 5 astetta. Maaseudulla olevista mittareista saadaan täysin erilainen tulos.  40-luku oli lämmin, 70- luku viileä ja nykyaika vähän 40-lukua lämpimämpi. Merien lämpötilatilasto vastaa maaseudun tilastoa, samoin puurengas tilasto. Ne eivät osoita erityistä lämpenemistä. Nykyaika vastaa 30- ja 40-lukua. Entä mitä vuodesta 1979 lähtien satelliittien keräämät tiedot osoittavat? Ne eivät osoita muuta kuin kaupungistumisen aiheuttamaa lämpenemistä. Verrattuna satelliittien tietoihin kaikki ilmastomallit esittävät ja ennustavat liikaa lämpenemistä.

        Entä mitä tiedetään hiilidioksidista ja sen pitoisuuksista? Viimeiset 500 miljoonaa vuotta ilman hiilidioksidi pitoisuus on ollut paljon suurempi kuin nyt. Nykyään se on lähes alimmalla tasolla koskaan teollisuudesta huolimatta. Viime jäätikkö maksimin aikana ilmakehässä oli hyvin vähän hiilidioksidia. Kasvit ja elämä olivat vaarassa jopa kuolla. Hiilidioksidi on kasvien ruokaa, joka tekee luonnosta rehevämmän. Hiilidioksidi yksi 25 kasvihuonekaasusta, jonka osuus ilmakehästä on vaivaiset 0,04 prosenttia.   

       Mm. jääkairausten perusteella tiedetään mikä on hiilidioksidin yhteys lämpötiloihin. Niiden suhde on täysin päinvastainen kuin yleisesti esitetään. Hiilidioksidi ei vaikuta lämpötiloihin, vaan päinvastoin lämpötila vaikuttaa viiveellä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksiin.  Katso Hiilidioksidi ei nosta maapallon lämpötilaa  

         Teollisuuden hiilidioksidipitoisuuden alkoivat nousta 1800 -luvulta lähtien ja lisääntyivät enemmän 1900 -luvulla. 40 -luvulta lähtien teollisuus kasvoi voimakkaasti kiihtyen nykypäivään saakka. Tämä ei kuitenkaan vastaan lämpötilatilastoja. Maaseudun tilastojen mukaan suurin osa viimeisen kahdensadan vuoden lämpenemisestä tapahtui ennen 40-lukua. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen hiilidioksidi pitoisuudet nousivat, mutta lämpötila laski.  40-luvulla lämpötilat olivat korkeita. 70- luvulla oli viileää ja silloin puhuttiin ja kirjoitettiin paljon uuden jääkauden tulosta. Hiilidioksidin vaikutus on siis vale. Lämpötilan epätavallinen nousu on vale.

        Mikä oikeasti määrää ilmastosta, ilmaston muutoksesta ja lämpötiloista? Tärkein tekijä on aurinko. Tärkeä tekijä ovat pilvet, joihin vaikuttavat kosmiset säteet. Merien lämpötila tilastot sekä maaseudun tilastot vastaavat auringon aktiivisuuden jaksoja. Koska IPPC ajaa ihmisen hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaa ilmastonmuutos teoriaa, järjestö ei halua ottaa huomioon auringon vaikutusta. Tämä osoittaa järjestön korruption ja valheen. Valtavirta media ei kerro tieteellistä totuutta vaan valhetarinaa.      

Äärimmäisistä säätiloista on ollut vaikea löytää mallia tai ihmisen vaikutusta. 30- luvulla oli nykyistä enemmän ja kuumempia lämpöaaltoja. Satelliittien mukaan maastopalot ovat vähentyneet.  Hurrikaanien suhteen ei ole tapahtunut muutosta viimeisen 40 vuoden aikana, mutta ne ovat lievästi vähenemässä.           

         Antarktiksen tila on viimeiset 40 vuotta ollut tasainen, etelänavalla ei siis ole ollut mitään epänormaalia kuten voimakkaasti sulavia jäätiköitä. Viimeisen yli puolen vuosisadan aikana kuivuudet eivät ole lisääntyneet. Jääkarhujen lukumäärä kasvaa. Suuri valliriutta on kasvanut. Durkin sanoo, että ei ole mitään sellaista kuin ilmasto hätätila, että se on huijaus.

       Ns. ilmastonmuutos konsensuksen mukaan ilmastonmuutos on epäilemätön ja kiistämätön tieteellinen tosiasia, mistä kaikki tutkijat ovat yhtä mieltä. Mitään sellaista tieteellistä yksimielisyyttä ei kuitenkaan ole olemassa.    

         Al Goren asialle tuoman julkisuuden jälkeen alettiin rahoittaa ilmastonmuutos tutkimusta. Rahoitus taattiin parhaiten ilmastonmuutoksen käsittelyllä. Julkaistiin valtava määrä tutkimuksia kaikilla mahdollisilla tieteenaloilla, joista juuri mitkään eivät kyseenalaistaneet ilmastonmuutosta.   Yhdysvaltojen hallinnon rahoittama ilmastotutkimus on täysin korruptoitunutta pseudotiedettä. Asiat on jo etukäteen päätetty eikä yleistä ilmastonmuutos kertomusta saa epäillä. Ahneet tutkijat käyttävät tilannetta hyväkseen edistääkseen uraansa.  

        Länsimaiset hallinnot osallistuvat täysillä ilmastonmuutos uskoon. Ne laativat uusia lakeja ja säädöksiä, keräävät uusia veroja ja jakavat tukia. Uusiutuva energia business kukoistaa. Perustetaan valtavasti ilmastonmuutokseen liittyviä virastoja, virkoja ja työpaikkoja. Monimiljardi ilmastoteollisuuden takia ilmastokatastrofin uhkaa on pidettävä yllä. Hallitusten on monin tavoin tuettava esimerkiksi epäkäytännöllisiä sähköautoja, koska muuten yleisö ei niitä ostaisi. Tähän tarvitaan ilmastonmuutos propagandaa. 

        Tutkijoita, jotka keskittyvät ilmaston muutoksen luonnollisiin syihin, syrjitään ja heidän rahoituksensa lopetetaan. Koko valtava ilmastoteollinen kompleksi tarvitsee virallista valheellista ilmastomuutos tarinaa. Sensuuri vallitsee. Tieteelliset lehdet eivät julkaise valtavirrasta poikkeavien tutkijoiden näkemyksiä. Ympäristö journalismissa skeptikoita syrjitään. Valitut ns. asiantuntijat esittävät valheita ilmastohädästä ja hiilidioksidipäästöjen vaikutuksista. Tanskassa Henrik Svensmarkin tutkimus auringon vaikutuksesta ilmastoon sai aikaan kohun. Kollegat alkoivat syrjiä häntä eikä häntä enää palkattu. Skeptikoita kohtaavat henkilökohtaiset hyökkäykset, jopa uran loppu. Pakotettua konsensusta käytetään aseena syrjimällä. On syntynyt ilmasto kultti, joka on täysin tieteestä erillään.

        Ilmasto aktivistit ja radikaalit esiintyvät  järjestelmän vastaisina, mutta nykyään heitä tukee koko systeemi, YK, rahoitus ja finanssi alat sekä kansainväliset järjestöt. Ilmastohätätila on keino lisätä hallituksen valtaa. Ilmastonmuutoksen verukkeella hallitukset alkavat säädellä kaikkea mahdollista. Aivan kuten pandemian aikaisissa sulkutiloissa, ilmastonmuutosta käytetään kansalaisten vapauksien ja oikeuksien rajoittamiseen. Hätätilan perusteella avoimuus ja demokratia kumotaan ja ihmisten normaali käytös ja toiminta kielletään.   

         Kehitysmaille ei haluta tarjota halpaa fossiilienergiaa. Niiden ei haluta kehittyvän. Ns. kestävä kehitys merkitsee ei kehitystä ollenkaan. Kaikille Afrikan tuotteille länteen asetetaan suuret verot. Kyseessä on rasismi. Kiina laajentaa hiilivoimaloiden käyttöä. Muu maailma ei seuraa länttä orjallisesti.  

      Sekä ilmastonmuutos että koronatoimet ovat herättäneet laajoja protesteja maailmalla. Ilmastonmuutos on keksitty pelote, jota ajaa omavoitonpyynti ja jota kyynisesti ajavat julkisesti rahoitetut, parasiittiset valtion virastot. Ilmastonmuutos on veruke perustaa maailmanlaajuinen autoritaarinen hallinto. Ilmastonmuutos on loukkaus ihmiskunnan vapaudelle, vauraudelle ja hyvinvoinnille.

omat mietteet  

        Kylmä totuus on että maapallo ei lämpene poikkeuksellisesti. Kylmä totuus on että hiilidioksidipäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos on huijaus.

Elokuva vahvistaa kaiken sen mitä olen aikaisemmin aiheesta saanut selville ja mistä olen kirjoittanut. Asiaan perehtyessäni minulla on toki ollut ajoittain epäilyksiä mahdankohan sittenkään olla oikeilla linjoilla. Monet kohtalaisen järkevät ja ympäristötietoiset ihmiset uskovat ilmastonmuutokseen. Olen täysin ja lopullisesti vakuuttunut siitä, että ilmastonmuutos ja kaikki siihen liittyvä on huijausta, valetta ja petosta.  

       Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos huijaus on hyvin samankaltainen kuin maailmanlaajuinen pandemia huijaus.  Katso ”Ilmastonmuutoksen” ja ”pandemian” yhtenevyyksiä  Valtavirtamedian väsymätön ja säälimätön propaganda on molemmissa tapauksissa täysin samanlaista. Skeptisten ilmastonmuutos tutkijoiden syrjintä on samanlaista kuin korona toimenpiteitä ja rokotteita arvostelevien lääkäreiden ja terveydenhoitohenkilökunnan syrjintä.      

      Ilmastonmuutos on iso vale. Valhe on niin iso, että ihmiset uskovat sen, koska eivät voi uskoa vaihtoehtoa, että kaikki valehtelevat: hallitus, media, YK, EU, ympäristöjärjestöt, tutkijat ynnä muut. Järjestelmä tekee kaikista siihen kuuluvista valehtelijoita. On paljon helpompi uskoa, että poikkeavien käsityksen esittäjät ovat väärässä, että he ”salaliittoteoreetikkoja”, joita ei pidä ottaa vakavasti. Usein salaliittoteoreetikot ovat kuitenkin oikeassa. Pandemia ja ilmastonmuutos ovat molemmat maailmanlaajuisia rikollisia salaliittoja. Bioterrorismia ja ilmastonmuutos terrorismia kansalaisiaan vastaan harjoittavat valtiot. Kansalaisia pelotellaan ja terrorisoidaan mielin määrin, jotta heidät saadaan mukautumaan hallituksen toimenpiteisiin, joilla ei ole mitään tekemistä terveyden, ilmaston eikä ympäristön kanssa. Valta ja varallisuus ryöstetään pois kansalta. Molemmat valheet vahingoittavat ja tappavat ihmisiä massoittain. Mistä kaikesta muusta meille valehdellaankaan?

      Elämme jälkidemokraattisessa maailmassa, missä ylikansallinen pääoma määrää jo lähes kaikesta. Demokratian ja oikeusvaltion kulissien sisällä siirrymme vauhdilla kohti uutta fasistista ja totalitaristista maailmanjärjestystä.    

        Elämme totuuden jälkeisessä maailmassa, missä propaganda ja aivopesu vääristävät kaiken ja missä tiede on suureksi osaksi korruptoitunut pseudotieteeksi.

       Todistamme länsimaisen sivilisaatiomme rappeutumista ja vajoamista nihilismiin. 

Lämpeneekö?

     En ole tähän mennessä vielä löytänyt vakuuttavia todisteita siitä että maapallo lämpenee merkittävästi tai poikkeuksellisesti.

        IPCCn mukaan 1900 luvulla on tapahtunut lämpenemistä, joka on poikkeuksellista ja joka pitää pysäyttää. Uutisissa ja valtavirtamediassa esitetään säännöllisesti hämmästyttäviä väitteitä ilmaston lämpenemisestä. Ohessa on vain muutamia esimerkkejä. Mihin ne oikein perustuvat? Ilmatieteen laitos väittää, että Suomen ilmasto on muka lämmennyt 2 astetta.  Ympäristökeskus ennustaa Lapin lämpenevän tulevaisuudessa kuusi astetta. Suomen luonto lehden vuoden 2023 viimeisessä numerossa väitetään, että maapallon keskilämpötilan nousu on ennen näkemätöntä ja että planeetta on kuumin 2000 vuoteen. Vuoden 2023 kerrotaan olleen kuumin vuosi. Väitteitä tukee ylös ampaiseva käyrä. Numerossa kerrotaan myös että maapallo jatkaa lämpenemistä juuri siksi että ilmastotoimet eivät ole riittäviä. Lähetin lehdelle palautetta ja sanoin että mielestäni väitteet ja käyrät ovat puppua. Mihin ne muka perustuvat? Useimmilla väittämillä ei ole tarkemmin katsottuna mitään pohjaa.

      On huomionarvoista, että ilmasto voi olla samaan aikaan lämpenevä ja viilenevä! Kaikki riippuu valitusta aikajänteestä. Kun halutaan esittää, että ilmasto on lämpenevä niin pitää valita sopiva aikajänne, läheltä tai kaukaa, missä on mukana erityisen kylmiä jaksoja.              

    Prof. Richard Lindzenin mukaan ilmastopaniikki perustuu vain yhden asteen lämpenemiseen reilun sadan vuoden aikana.

       Meteorologiset mittaukset osoittavat maapallon lämpenemisen alenemista jo tämän vuosituhannen alusta vaikka hiilidioksidimäärät ovat kasvaneet.

        Yhdysvaltojen Kansallisen ilmailu ja avaruus hallinnon, avaruustutkimuksen Goddard instituutin (NASA GISS), Yhdistyneen kuningaskunnan Meteorologisen viraston, kaukohavaintojärjestelmien ja Alabaman yliopiston kootut satelliitti tietokannat osoittavat globaalien lämpötilojen laskeneen vuodesta 2016 huolimatta kasvaneista hiilidioksidipitoisuuksista.

        NASAn tiedot osoittavat että viimeisen 20 vuoden aikana ei ole tapahtunut globaalin keskilämpötilan nousua, yleistä maapallon lämpenemistä.   

     Haakan Gruddin Tukholman yliopiston fyysisen maantieteen ja kvartäärisen geologian osaston uusi tutkimus kertoo, että pohjoinen napaseutu ei ole tänään lämpimämpi kuin aikaisempina historiallisina ajanjaksoina. Tuhat vuotta sitten maapallo oli lämpimämpi kuin tänään, ennen hiilivoimaloita ja autoja.

      Kootut tiedot osoittavat lämpötilojen olleen korkeampia 1900 luvun alussa kuin tänään. 1930 luvulla oli lämpimämpää kuin tänään.     

         Ilmastonmuutoksen väitetään olevan poikkeuksellisen voimakasta pohjoisella napaseudulla. Lämpenemisen väitetään olleen nopeampaa pohjoisessa parikymmentä vuotta. Kuitenkin lämpiäminen mahtuu luonnollisen vaihtelun puitteisiin. Lapissa ei ole lämpimämpää kuin 30 luvulla. Yhdysvallat, Suomi ja Norja olivat 30 luvulla nykyistä lämpimämpiä. 

       Toukokuussa ja kesäkuun alussa 2023 Keski-Suomessa vallitsee välillä lämmin jakso, sitten on taas koleaa ja kylmää, sateista ja tuulista, siis täysin normaalia. Ilmastonmuutosta ei ole havaittavissa. Syksy on normaali. Talvi tuli marraskuun alussa ja se jatkui kunnon lumipakkastalvena. Ilmastonmuutoksesta ei ole merkkejä. Vuoden vaihteessa ja tammikuussa 2024 pakkaset paukkuvat Suomessa. Keski-Suomessa mittari näyttää useana päivänä miinus 30. Pohjolassa koetaan vuosituhannen pakkasennätys. Helmikuun puolivälissä kunnon pakkaset jatkuvat. Ilmaston lämpenemisestä ei ole tietoakaan. YK:n ilmastojärjestö, meteorologinen virasto (WMO) väittää kuitenkin, että kylmän talven takana on, uskomatonta kyllä, ilmastonmuutos ja keksii sille mutkikkaan ja epäuskottavan selityksen.

      Ei ole näyttöä siitä, että maapallon ilmasto lämpenee, että väitetty ilmastonmuutos on tosiasia.

IPCCn ilmastonmuutos huijaus

    Ilmastonmuutos hysterian ja  propagandan takana on pääasiassa YKn Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), hallitusten välinen ilmastonmuutos paneeli. IPCC ei ole tieteellinen, vaan hallitusten välinen ilmastopaneeli. Siis kyse ei ole tieteestä, vaan politikoinnista.  

        IPCC edustaa virallista ilmastonmuutos kertomusta, oikeaa ilmastouskoa, jonka maailman hallitukset suureksi osaksi jakavat Hallitukset päättävät ilmastonmuutosta ehkäisevistä toimista IPCCn raporttien perusteella.   

       IPCC konsensuksen mukaan 1900 luvulla on tapahtunut lämpenemistä, joka on poikkeuksellista.

Järjestön ilmastomallit liioittelevat lämpenemistä ja hiilidioksidin vaikutusta ilmastoon. Ilmaston lämpenemistä ja sen vaikutuksia suurentelevat ja yliampuvat tietokonemallit tulevaisuudesta esitetään ehdottomina tieteellisinä totuuksina. Kuilu mallien ja todellisuuden välillä on kuitenkin ylittämättömän suuri.  Maapallo ei ole lämmennyt järjestön mallien ja ennustusten mukaisesti eivätkä sen uhkakuvat ole toteutuneet. 

           Kolmekymmentä vuotta IPCC on muokannut lämpötila tilastoja, hyödyntänyt vääristäviä tietokone ilmastomalleja ja esittänyt yliampuvia ennustuksia maapallon lämpenemisestä ja sen seurauksista saadakseen maailman väestön uskomaan tulevaan ilmasto katastrofiin.               

Järjestö on laskenut vaarallisen lämpenemisen rajaa kahdesta puoleentoista asteeseen ilman perusteita. Aluksi järjestön tutkimuskohteena oli ilmaston lämpeneminen, joka on vielä jotenkin tieteellisesti testattavissa. Myöhemmin se korvattiin epämääräisellä ilmastonmuutoksella. Climategate skandaali paljasti järjestössä vallitsevan jyrkän oikeaoppisuuden ja toisinajattelijoiden syrjimisen.

         IPCC  on perustellut maapallon epänormaalia lämpenemistä niin sanotulla lätkämaila käyrällä, joka perustuu hiilidioksidin ja lämpötilojen väärään suhteeseen. Hiilidioksidipitoisuuksien kasvun väitetään kohottavan maapallon lämpötilaa, vaikka hiilidioksidipitoisuudet seuraavat lämpötiloja. Katso Hiilidioksidi ei nosta maapallon lämpötilaa

      IPCCn neljäs, vuoden 2007 raportti on täynnä virheitä ja yliampuvia väitteitä kuten Himalajan jäätiköiden sulaminen kokonaan vuoteen 2035 mennessä, Golfvirran jäähtyminen, merenpinnan huomattava nousu mukaan lukien Malediivien uppoaminen mereen sekä sään ääri ilmiöiden ja luonnonkatastrofien lisääntyminen. IPCCn vuoden 2013 raportti mitätöi auringon vaikutuksen. Kun halutaan pitää kiinni dogmista ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos, luonnollisten tekijöiden vaikutus pitää minimoida tai eliminoida.  

      Vuoden 2007 Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin IPCCn  tiedemiehille  yhdessä ilmastohälyttäjä Al Goren kanssa. Ensinnäkin mitä tekemistä ilmastonmuutoksella on rauhan kanssa? Kun joku saa Nobelin länsimaisessa korruptoituneessa järjestelmässä, voi olla varma, että sitä ei myönnetä tieteellisten tai rauhantyön ansioiden perusteella, vaan aina poliittisin perustein ja propaganda tarkoituksessa. Kun joku saa Nobelin, pitää kysyä mikä huijaus ja minkälainen propaganda on kysymyksessä. Al Gore esitti saman IPCC raportin hiilidioksidin ja lämpötilan väärään suhteeseen perustuvan lätkämaila käyrän maapallon lämpötilan dramaattisesta noususta. Sekä Goren Epämiellyttävä totuus elokuvan että IPCCn neljännen, vuoden 2007 raportin väittämät ja tulevaisuuden ennustukset ovat kaikki osoittautuneet vääriksi ja yliampuviksi. 

         Painavimpia todisteita huijauksesta ovat lämpötilatilastoissa tapahtuneet oudot muutokset. Yhdysvaltojen Nasan GISS sekä ilmastotietokeskuksen NCDC aikasarjoissa on tehty järjestelmällistä korjailua. Viime vuosisadalta lähtien menneisyys näyttää muuttuneen kylmemmäksi ja nykyaika lämpimämmäksi. Lämmintä 30-lukua on viilennetty. Vuosina 1970-75 lämpötila laski, mutta se on hävitetty tilastoista. Myös East –Anglian yliopiston ilmastotutkimusyksikön lämpötilaa käsitellyt tiimi oli muokannut sekä lämpötilojen mittaustilastoja että puulustoista johdettuja lämpötilastoja. Keskiajan nykyistä korkeampia lämpötiloja oli alennettu ja nykyajan lämpötiloja nostettu.   

IPCCn ilmastonmuutos kertomus on virheellinen ja valheellinen. Väittämällä että maapallon ilmasto lämpenee vaarallisesti ei ole tieteellistä perustetta. Yhdysvaltojen avaruushallinnon NASAn mukaan globaali keskilämpötila ei ole noussut lainkaan viimeisen 20 vuoden aikana. 

           IPCCn ilmastonmuutos tarina, väitteet, lämpötilatilastot, tietokonemallit ja ennustukset ovat kaikki pseudotieteellistä puppua.

YK ja sen kaikki alajärjestöt kuten vaikkapa WHO ja IPPCC ovat läpikotaisin korruptoituneita ja ne palvelevat yksin suurpääomaa ja suuryrityksiä. IPCC  toimii yhdessä ilmastoteollisen kompleksin kanssa. Järjestöllä on suorat yhteydet maailman suurimpiin yritysinstituutioihin sekä globalistiseen talouseliittiin, jotka yrittävät ilmastonmuutoksen verukkeella toteuttaa totalitaarisen pseudovihreän agendansa.   

                           politisoitunut ja korruptoitunut ilmastotiede 

        Nykyään ympäristötutkimuksessa kaiken pitää olla yhdenmukaista virallisen ilmastonmuutos tarinan kanssa. Rahoitusta ei tule ilman ilmastonmuutoksen käsittelyä ja korostamista. Ilmastonmuutoksen jatkuva painottaminen tiedeyhteisössä vääristää kysymyksenasetteluja ja ohjaa tutkimusta. Valtio, suurpääoma ja ilmastoteollinen kompleksi rahoittavat ja ohjaavat  tiedettä niin että siitä on tullut pseudotiedettä.    

      Johtavien tiedelehtien julkaisupolitiikka estää ilmastokonsensuksen vastaisten tulosten julkaisemisen. Valtavirrasta poikkeavia tutkijoita ei haluta kuulla. Kriittiset ja aidot tutkijat eristetään ja leimataan. Ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen skeptisesti suhtautuvien ura on vaarassa.   

       Suomen Ilmatieteen laitos edustaa IPCCn linjaamaa virallista totuutta. Laitos määrää tukijoiden oikeaoppisen ajattelun. Kriittisiä tutkijoita syrjitään. Suomen Ilmatieteen laitoksen johtaja on IPCC ryhmän puheenjohtaja. Suomessa Silmu ilmastonmuutos tutkimus politisoitui ja korruptoitui.

       On ilmeistä että ilmastonmuutos tutkimus toimii tarkoitushakuisesti ja tuottaa valikoitua tietoa. On päätetty jo etukäteen millaista tutkimusta rahoitetaan, millaisia tuloksia halutaan ja millaisia tuloksia julkaistaan. Tämä selittää hyvin miten lähes kaikki ympäristö tutkimukset, kirjat ja dokumentit ovat täynnä samankaltaisia myyttejä, väitteitä ja ennustuksia ilmastonmuutoksesta.

        Ilmastokonsensuksella ei ole tieteellistä perustaa.

       Ilmasto tutkimus on läpikotaisin politisoitunut. Ilmastotieteestä on tullut pseudotiede, uskonto.

Clintelin maailman ilmastojulistuksen mukaan ilmastohätätilaa ei ole. Maailman ilmastojulistuksen allekirjoittaneiden tiedemiesten ja asiantuntijoiden määrä kasvaa nopeasti ja se on jo lähes 1600. Heihin on liittynyt vuoden 2022 fysiikan Nobel palkinnon saaja John F. Clauser, joka toteaa: “Yleinen kertomus ilmastonmuutoksesta heijastaa vaarallista tieteen korruptiota, joka uhkaa maailman taloutta ja miljardien ihmisten hyvinvointia. Harhaan johdettu ilmastotiede on muuntunut valtavaksi sokkijournalistiseksi pseudotieteeksi. Pseudotieteestä on vuorostaan tullut syntipukki hyvin monenlaisille muille yhteen kuulumattomille onnettomuuksille. Sitä ovat edistäneet ja laajentaneet samalla tavalla harhaan johdetut markkinointi agentit, poliitikot, lehtimiehet, hallituksen virastot sekä ympäristönsuojelijat. Mielestäni todellista ilmastokriisiä ei ole. Kuitenkin on olemassa hyvin todellinen ongelma tarjota kunnollinen elintaso maailman suurelle väestölle ja siihen liittyvä energiakriisi. Viime mainittua on tarpeettomasti ruokkinut mielestäni virheellinen ilmastotiede.” Katso https://www.globalresearch.ca/corruption-of-climate-science-nobel-laureate-john-clauser-speaks-out/5826884?doing_wp_cron=1690552508.1522960662841796875000

Ilmastonmuutos on humpuukia. Lue lisää Epäilen että ilmastonmuutos on humpuukia   

lähteet

Matti Virtanen Ilmastopaniikki. Hoito-opas  Docendo 2019

There Is No ‘Consensus’ On Global Warming A clear attempt to establish truth not by scientific methods but by perpetual repetition Prof. Richard S. Lindzen Global Research, December 04, 2009 Wall Street Journal 26 June 2006

“Dangerous Corruption of Science. There is No Climate Crisis”: Nobel Prize Winner Dr. John F. Clauser Endorses “World Climate Declaration” Clintel Global Research, August 17, 2023  clintel.org

Ilmastonmuutosta vakavammat ongelmat ihmiskunnalle

      Ilmastonmuutos on aina esillä ikään kuin olisi suurin planeettaamme uhkaava ongelma. Valtavirtamedian mukana monet pitävät ilmastonmuutosta vakavimpana uhkana ihmiskunnalle, jopa suurempana uhkana kuin ekokatastrofia. Katso Ilmastonmuutos vai ekokriisi? Olen eri mieltä. En ole löytänyt vakuuttavia todisteita ihmisen aiheuttamasta vaarallisesta ilmastonmuutoksesta. Sen sijaan olen löytänyt paljon todisteita ilmastonmuutos huijauksesta, väärennöksestä ja petoksesta. Katso IPCCn ilmastonmuutos huijaus

 Ilmastonmuutos on ilmapallo. Ilmastonmuutos on keksitty kummitus.

       Ilmastonmuutoksen paisuttelu vie huomion pois ihmiskunnan todellisista ja paljon vakavammista ongelmista. Hyvä uutinen: ei ole syytä ilmastohysteriaan, muut ongelmat ovat paljon pahempia.  Ilmastonmuutos on eksytys, joka kanavoi valtavasti voimavaroja, joita tarvittaisiin ratkomaan ihmiskunnan todellisia ongelmia ja haasteita.

    Ekokriisin lisäksi ihmiskuntaa uhkaavat seuraavat todelliset ongelmat.

    Lännen hegemonian tavoittelun ja vastuuttoman politiikan takia militarismi ja asevarustelu ovat jälleenkasvussa maailmanlaajuisesti. Sodat ja konfliktit pyörittävät yhä enemmän länsimaisia talouksia. Sotatalous on niiden talouden perusta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa sotateollisuus ja siihen liittyvät teollisuudenalat ja palvelut kattavat puolet maan bruttokansantuotteesta.        

       Yhdysvaltojen hallinto, todellista valtaa pitävä syvävaltio ja CIA eivät kykene juuri mihinkään muuhun kuin sotimiseen ja tappamiseen, sotien  suunnitteluun, asevarusteluun ja uusien aseiden ja bioaseiden kehittelyyn vuosikymmenestä toiseen.

       Länsimaiden ja Naton armeijat, aseet ja ydinaseet eivät ole puolustusta varten eivätkä rauhan takaamiseksi, vaikka niin meille valehdellaan. Yhdysvaltojen johtamassa järjestelmässä niitä käytetään yhä lisääntyvässä määrin sotarikokseksi määriteltyihin hyökkäyksiin ja sotien aloittamisiin. Länsi ei halua rauhaa.

      Ukrainan sota syttyi koska länsi halusi tehdä Ukrainasta Venäjän vastaisen ja sen turvallisuutta uhkaavan Nato maan ydinaseineen ja bioaseineen.

       Yhdysvaltojen johtama Nato yhdessä sotateollisen ryhmittymän kanssa on suurin uhka maailman rauhalle ja turvallisuudelle.                        

        Ilmastonmuutos ja pandemia harhautusten kautta imperiumi pyrkii kääntämään huomiomme pois sen vehkeilyistä ja rikoksista ylivallan saavuttamiseksi planeetan ihmisistä ja resursseista sekä miljoonia ihmisiä tappavista perinteisistä ja salaisista sodista, joita tälläkin hetkellä käydään.      

        Todellinen uhka on kolmas maailmasota, joka saattaa jo olla alkanut.

      Ydinsota on ehkä suurin ihmiskuntaa uhkaava vaara. Ydinohjuksia on maailmalla niin paljon että se voi syttyä vahingossakin. Aseidenriisunta ja ydinaseista luopuminen aikaisempien allekirjoitettujen sopimusten ja lupausten mukaisesti eivät johtavia länsimaita lainkaan kiinnosta.        

       Todellinen haaste on miten lopetetaan sodat ja saavutetaan rauha maailmassa.

       Suuri uhka ihmiskunnalle on se mitä ilmastonmuutoksen varjolla nyt toteutetaan. Ilmastonmuutos petoksen kautta maailma pyritään ohjaamaan teknokraattien suunnittelemaan uuteen uljaaseen yhteiskuntaan.

        Todellisia, toteutuvia uhkia ihmiskunnalle ovat yhä aggressiivisemmaksi käyvä kapitalismi, pidäkkeetön ja väkivaltainen galobalisaatio, uusliberaalin talouspolitiikan rakenteellinen väkivalta, talouspakotteiden kautta toteutettavat kansanmurhat, pankkioligarkian ja finanssihuijarien ylivalta, valtioiden ja kansalaisten velkaorjuus, sosiaalinen epätasa-arvon ja epäoikeudenmukaisuuden syveneminen, köyhyyden ja nälänhädän lisääntyminen. Lue lisää Pahan alku ja juuri – kapitalismi

      Globaali saalistajaluokka on keksinyt ratkaisun: Sen sijaan että kapitalismi, voitontavoittelu ja suuryritykset laitettaisiin kuriin, ihmiskunnan väestömäärää pyritään vähentämään salakavalan, monimuotoisen epätavanomaisen sodankäynnin keinoin.

      Todellisia, toteutumassa olevia uhkia ovat uusi totalitarismin ja fasismin nousu. Oikeusjärjestelmä on rapautumassa. Rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja kansanmurhat, joista toteuttajat eivät joudu vastuuseen, ovat uusi normaali.Koronakriisin varjolla toteutettiin suurin rikos ihmisyyttä vastaan koskaan koko ihmiskunnan historiassa, jonka päälle tuli vielä rokoteholokausti. Saadaanko niistä vastuussa olevat tuomittua?

        WHOn ja sen jäsenvaltioiden pandemian nimissä harjoittama  bioterrorismi, salaisissa laboratorioissa kehitetyt bioaseet kuten sars cov-2 virus, uudet sodankäynnin muodot, geenimuuntelu, bio ja-nanoteknologia, 5G ja tekoäly ovat kaikki valheellista ilmastonmuutosta pahempia jo toteutumassa olevia vaaroja ihmiskunnalle. Uudet teknologiat voivat riistäytyä käsistä ja tuhota ihmiskunnan.

Niin sanotun uusiutuvan energian ympäristöhaitoista

   Ilmastonmuutoksessa kyse on aina ollut energiapolitiikasta, energiasta ja sen tuottamistavoista.  

     Fossiiliset polttoaineet ovat luonnollisia, luonnon luomia. Maa planeetta tarjoaa meille runsain määrin lähes valmiina tuotteena energiatehokasta öljyä, kaasua ja hiiltä.

      Energiasta ei ole pulaa. Luonnon meille lahjoittamaa kaasua ja öljyä on saatavilla lähes ehtymättömästi.

     Öljy ja kaasu ovat monikäyttöisiä. Niitä on helppo varastoida ja kuljettaa. Fossiilisista energialähteistä on opittu tekemään yhä puhtaampia ja vähemmän saastuttavia.  

      Fossiilisiin energioihin nähden ei ole tiedossa määrällisesti ja laadullisesti vastaavaa yhtä tehokasta energialähdettä.  Uusiutuva energia  voi olla vain pieni lisä  perinteiselle  perusvoimalle. Nykyisen energia infrastruktuurin korvaaminen uusiutuvilla  energiamuodoilla on energiataloudellisesti epärealistista ja luonnon varojen käytön kannalta kestämätöntä. Käytännössä ei ole mahdollista korvata täysimääräisesti fossiilisen energian laajamittaista käyttöä uusilla energiamuodoilla. Uusiutuvan energian lisääntyvä käyttäminen tarkoittaa käytännössä energian käytön supistamista.

Energiakäänteessä siis tehokkaat, helposti hyödynnettävät energiamuodot pyritään vaihtamaan tehottomiin ja vaikeasti hyödynnettäviin energiamuotoihin.    

                              biopolttoaineet

       Palmuöljy on niin kysyttyä koska sitä voidaan käyttää sekä biopolttoaineessa että ruokatuotannossa. EU vaatii biopolttoaineiden käyttöä jäsenmaissaan. Se tuo valtavia määriä palmuöljyä, josta puolesta tehdään biodieseliä. Neste on aktiivisesti mukana busineksessa. Autoilija saa tavallisen bensiinin ja dieselin seassa tankkiinsa biopolttoainetta  Autoilija voi siten osallistua orankien sademetsien hävittämiseen.    

      Biopolttoaineet aiheuttavat suuremmat kokonaisvahingot ympäristölle kuin fossiiliset polttoaineet. Ympäristön kannata  biopolttoaineet ovat perinteisiä polttoaineita paljon haitallisempia. Ne aiheuttavat valtavat ympäristötuhot. Biopolttoaineen tuotanto vaatii suunnattomasti maa- alaa. Se edellyttää metsien raivaamista ja maan kaappaamista alkuperäisiltä asukkailtaan.  

   Biopolttoaineiden tuotanto kuluttaa paljon vettä, luonnonvaroja ja fossiilisia polttoaineita. Erityisesti Indonesiassa ja Malesiassa sademetsiä on raivattu ennätys tahtia ja määriä. Tilalle on tullut yhden puulajin öljypalmuplantaaseja. Sama kohtalo uhkaa Amazonia. Palmuöljyn kysynnän ja tuotannon ennustetaan kasvavan suuresti. Yhä suuremmilta alueilta ekosysteemit ja biodiversiteetti hävitetään täysin. Orankien metsistä on enää murto-osa jäljellä. Kieltämällä palmuöljyn tuonnin ja lopettamalla biopolttoaineiden tukemisen EU voisi lopettaa sademetsien hävittämisen.        

         Biopolttoaineilla on huono hyötysuhde. Niiden tuottaminen vaatii enemmän energiaa kuin niistä saadaan. Kaiken lisäksi ne synnyttävät enemmän kasvihuonekaasuja kuin perinteiset polttoaineet. Niistä ei ole siis mitään hyötyä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, jos siihen uskoo. Viidakkojen raivaamisessa hiilidioksidia vapautuu ilmakehään enemmän kuin biopolttoaineiden käyttö vähentää. Metsien suojelu on tehokkaampi keino hiilidioksidin sitomiseksi kuin biopolttoaineet.  

        Biopolttoaineiden haitat ylittävät hyödyt moninkertaisesti. Kun esimerkiksi viljaa käytetään polttoaineessa, se on pois  ruokatuotannosta. Biopolttoaineen tuotannon  seurauksia ovat ruokapula ja ruuan hinnannousu.  Biopolttoaineet ovat umpikuja. Bioenergia on eräs kaikkein typerimmistä ja ympäristölle tuhoisimmista hankkeista.

                                                   sähköautot

      Sähköautot tarvitsevat valtavan määrän metalleja ja noin kilon verran harvinaisia mineraaleja kuten litiumia ja kobolttia. Niitä tarvitaan sähköauton akkuihin ja uusiutuvan energian varastoimiseen. Keskiverto sähköauton pelkästään akun kennojen valmistukseen vaaditaan erilaisia mineraaleja ja metalleja yhteensä uskomattomat 185 kg. Sen lisäksi tulevat vielä moottorin ja korin ym. valmistus. Akkujen käyttöikä on lyhyt, 5-10 vuotta. Lisäksi kukaan ei vielä tiedä miten käytöstä poistettujen akkujen jätteet tullaan käsittelemään lopulta. Painavat sähköautot tuottavat tavallisiin autoihin verrattuna moninkertaisen määrän erilaisia hiukkaspäästöjä.  

     Metallien kysyntä kasvaa. Kaivosteollisuus laajenee. Kaivosten alta tuhotaan  alkuperäisiä luonnonmaisemia ja raivataan metsiä Boliviassa, Argentiinassa, Kiinassa, Suomessa ja muualla. 

Sähköautoteknologia ei pärjää polttomoottoriteknologialle. Sähköauton energiatehokkuus on 35% ja perinteisen auton 75%.

     Sähköautot eivät oikeasti vähennä hiilidioksidipäästöjä. Kaivosteollisuus toimii öljyn voimalla, Kiinassa kivihiilen voimalla. Siten akkujen valmistuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt todennäköisesti ylittävät niiden elinaikana saavutetut päästövähennykset. Sähköauton akkujen valmistuksessa syntyy enemmän päästöjä kuin polttomoottoriauton valmistuksessa.  Käytössä sähköauton akut ladataan suurimmaksi osaksi fossiilisella tai ydin energialla tuotetulla sähköllä. Onko touhussa mitään järkeä?  Sanon tämän vaikka en edes usko ilmastonmuutos humpuukiin enkä varsinkaan siihen että hiilidioksidilla olisi asian kanssa tekemistä.                              

     Sähköautojen ympäristötuhovaikutus on valtava. Propaganda sähköauton vihreydestä on edesvastuutonta. Tästä kaikesta huolimatta veronmaksajien täytyy tukea niitä. Katso https://www.globalresearch.ca/un-warns-devastating-environmental-side-effects-electric-car-boom/5720496

                             uusiutuvan energian huonoja puolia  

      Vihreä, puhdas ja päästötön teknologia on myytti ja harha. Suurimmaksi osaksi luonnolliseen ilmastonmuutokseen ei voi eikä pidä yrittää vaikuttaa teknologisin keinoin.

    Kaikilla muodikkailla uusiutuvan energian teknologioilla kuten tuuliturpiineilla, aurinkopaneeleilla ja sähköautoilla on suuria haittoja ja ne sisältävät vaikeita teknisiä ongelmia.

      Uusiutuva energia on tehotonta kallista. Tuulivoima on monta kertaa kalliimpaa kuin öljy, kaasu tai ydinvoima

      Uusiutuvan energian investoinnit saavat tukia veronmaksajilta. Me rahoitamme Maailman talousfoorumin agendat. Veronmaksajilta kerättävät uusiutuvien tuet vääristävät energiamarkkinat.  

       Tuuli- ja aurinkovoima eivät ole tehokas ja kannattava tapa tuottaa sähköä. Ne eivät pysty tuottamaan sähköä tasaisesti koska se riippuu säästä ja vuodenajasta. Tuuli- ja aurinkovoiman välttämätön varastointi on kallista ja vaikeaa. Lisäksi ne tarvitsevat aina vastaavan määrän varavoimaa. Lisäksi tarvitaan omaa infrastruktuuria sähkön siirtämiseen.  

       Tanska käyttää maailman eniten tuulivoimaa ja sillä on maailman kallein sähkö. Uusiutuvan aurinko- ja tuulivoiman käytössä Saksa on toisena ja Espanja kolmantena.  Saksan energiakäänne on epäonnistunut. Energia kallistuu. Maa on menettänyt kilpailukykynsä ja yrityksen menevät konkurssiin. Edes hiilidioksidipäästöt eivät laske. Espanja ja Italia ovat velkaantuneet uusiutuvaan energiaan käytetyillä tuilla.             

     Uusiutuva energia on käyttäjilleen, valtioille ja kansalaisille taloudellisesti hyvin tappiollista.  

        Aurinkopaneelit ja tuulivoimalat eivät voi mitenkään tuottaa elinkaarensa aikana niin paljon energia kuin on käytetty niiden rakentamiseen, johon sisältyy myös  energian siirtämiseen vaadittavat kaapelit  sekä akkuvarastointi. Tase menee miinuksen puolelle kuten myös niiden ympäristövaikutus. 

  Kaiken kaikkiaan kuluihin ja haittoihin ja luonnolle aiheutuviin vahinkoihin nähden nämä energiantuotantotavat ovat hyödyttömiä ja vahingollisia. Ne eivät kykene korvamaan olemassa olevia järjestelmiä ilman äärimmäisen haitallisia seurauksia ihmiskunnalle ja luonnolle.

        Mainitut uusiutuvan energian muodot ovat tehottomia ja kelvottomia. Ne on tarkoituksellisesti suunniteltu vanhenemaan. Näköpiirissä on jo miten ne viimeistään muutaman vuosikymmenen päästä voidaan korvata jollain muulla.  

       Näin kapitalismi toimii: tuotetaan, tuhlataan, myydään ja tehdään voittoa aina vain enemmän, lyhytnäköisesti ja pitkän tähtäimen ympäristölle aiheutuvista seurauksista piittaamatta.  

                  uusiutuvan energian  ympäristöhaitat

           Energiantuotannon keskittäminen säästää luontoa. On vaikea nähdä miten sekava ja monista eri energialähteistä koostuvan tehottoman uusiutuvan energian tuotanto voisi säästää luontoa.  

   Energiatiheys määrää ympäristövaikutukset. Samoin siitä riippuva energiatehokkuus. Fossiilisten polttoaineiden kuten öljyn, kivihiilen ja maakaasun energiatiheys on suuri. Oikein käytettynä fossiiliset polttoaineet ovat  ympäristölle ystävällisiä. Fossiilinen energia on helposti saatavaa, edullista, luotettavaa ja taloudellista. Uusiutuvan energian energiatiheys on pieni. Sen energiatehokkuus on huono. Ei fossiilisten energioiden EROI (energy return on energy invested) arvo on alhaisempi kuin fossiilisten energioiden.  Uusiutuvien energiamuotojen hyötysuhde on huono. Niiden tuottaminen vaatii enemmän energiaa kuin niistä saadaan.  Uusiutuvan energian tuotantokapasiteetti on alhaisempi kuin fossiilisten energioiden. Se on siis tehotonta. Paljon materiaaleja, luonnonvaroja, maa alaa ja perinteistä energiaa joudutaan käyttämään pienen energiamäärän tuottamiseen sen avulla. Siksi se on erityisen haitallista ympäristölle.

 Siirtyminen uusiutuvaan energiaan edellyttää raaka-aineiden hyödyntämisen valtavaa kasvua. Se lisää jo ennestään kestämätöntä luonnonvarojen ylikäyttöä ja ylikulutusta.   

        Kaikki uusiutuvan energian tuotantomuodot, sähköautot, tuulimyllyt ja aurinkopaneelit tuovat mukanaan vakavia ympäristöongelmia. Niiden tuotanto ja käyttö vaativat suuria maa-alueita, mikä aiheuttaa metsätuhoa ja luontokatoa. Bioenergian ja hakkeen lisääntyvä käyttö johtaa metsien ja luontotyyppien katoon. Ne ovat ympäristölle ja luonnon moninaisuudelle erityisen tuhoisia   

        Kaivosteollisuus on eräs suurimmista syyllisistä ekosysteemien romahdukseen ja biodiversiteetin katoon maailmassa. Kaivosten jäteliemet, saasteet ja myrkyt päätyvät vesistöihin ja pohjaveteen ympäri maailman. Tarvittavien entisten ja uusien metallien louhiminen tuottaa valtavia määriä todellisia saasteita maahan, ilmaan ja vesistöihin. Sen sijaan hiilidioksidi, mitä energiakäänteellä yritetään vähentää, ei ole saaste, vaan luonnollinen, elämälle välttämätön ilman elementti. Ilmastonmuutoksen torjunta lisää siis maailmanlaajuisesti todellisten saasteiden määrää huomattavasti.    

       Tuuli- ja aurinkovoimaloiden haitat luonnolle ovat mittaamattomat. Tuuliturbiinit ovat nopeasti kasvava uhka maailman linnustolle. Petolinnut kuten kotkat, muut linnut ja lepakot eivät havaitse tuulimyllyn pyöriviä lapoja ja vahingoittuvat ja kuolevat niihin. Ne tappavat myös massoittain hyönteisiä. Tuulimyllyjen tappamien eliöiden määrää ei tiedetä, ei ole välitetty tutkia.   

   Tuulituotantoalueet vaativat toimiakseen voimansiirtoa. Suomessa rakennetaan tuhansia kilometrejä sähkönsiirto linjoja. Tuulimyllyjen ja sähkönsiirtolinjojen tieltä lunastetaan maita usein nimellistä korvausta vastaan.

      Tuulipuisto on nokkelasti keksitty termi. Puisto on tähän saakka tarkoittanut ihmisen muovaamaa puuvaltaista viheraluetta. Tullimyllyjen valtaama alue ei ole puisto. Tuulimyllyt yritetään esittää vihreänä asiana kuin ne olisivat jotain puita. Aurinkopaneeli kentät eivät jätä luonnolle tilaa senkään vertaa. 

          Tuulivoimayhtiöt maksavat luonnonsuojelujärjestöille niiden tuesta ja yhteistyöstä. Tuuli- ja aurinkovoiman yhteistyöjärjestöjä ovat Maailman luonnonsäätiö, Maan ystävät ja Greenpeace. Tarpeeksi suuriksi kasvettuaan ja kasvaakseen vielä suuremmiksi monet ympäristöjärjestöt korruptoituvat ja niistä tulee järjestelmän tukijoita ja ne osallistuvat siten luonnon hävittämiseen.  

   Uusiutuvan energian tuottaminen tuhoaa luontoa selvästi enemmän kuin hiilen ja öljyn käytön jatkaminen perinteiseen tapaan.                    

     Venäjältä tuodun edullisen ja ekologisen kaasun ja öljyn sijasta meillä Suomessa pilataan oma ympäristö lyhytnäköisillä ja kestämättömillä uusiutuva energia hankkeilla.  

          uusiutuva ja uusiutumaton energia

       Uusiutuva energia ei ole oikeasti uusiutuvaa. Sen varannot eivät ole ehtymättömiä. Termi uusiutuva energia on harhaanjohtava. Maapallolla on rajallinen määrä luonnonvaroja, luonnontilaista luontoa, metsiä.  Kaikkea on rajallinen määrä. Aurinko- ja tuulivoimaa voi teoriassa olla rajattomasti, mutta laitteiden rakentamiseen tarvittavia raaka-aikeita ja niiden valmistuksen ja käytön vaatimaa maa-alaa on rajallisesti. Molemmat kutistavat alkuperäistä luontoa. Sähköauton akut ja aurinkopaneelit tarvitsevat kaivoksista mineraaleja, jotka ovat uusiutumattomia.

     Öljypalmuplantaasien tieltä raivattu äärimmäisen rikas ja monimuotoinen sademetsä ei tule koskaan enää uusiutumaan ennalleen. Afrikassa ja Aasiassa poltetut ja raivatut sademetsät eivät palaudu ennalleen. Monet lajit ovat jo ehtineet kuolla sukupuuttoon. Pilattu ympäristö ei monissa tapauksissa enää uusiudu. Ekosysteemien tuhoaminen ja biodiversiteetin kato ovat peruuttamattomia. Luontokato on peruuttamatonta.

       Uusiutumattomat luonnonvarat eivät vielä lopu. Maaperään varastoituneet öljy ja kaasu eivät ole ehtymässä. Sen sijaan uusiutuvan energian tuotannon vaatimat luonnonvarat kuten koskemattomat ja vanhat metsät, ainutkertaiset biotoopit ja ekosysteemit ovat vähenemässä pelottavalla vauhdilla.  

       Niin sanotun uusiutuvan energian hyödyntäminen suuressa mittakaavassa on vielä vahingollisempaa ekosysteemeille kuin uusiutumattoman energian, fossiilisten polttoaineiden. Molemmat energian tuotantotavat kuluttavat luontoa, mutta vaihtoehtoiset energian tuotantomuodot vielä enemmän. 

                     uusiutuva energia ei laske hiilidioksidipäästöjä

       Uusien energiamuotojen väitetään torjuvan ilmastonmuutosta hiilidioksidipäästöjen vähenemisellä. Kuitenkin fossiilisia tuotantotapoja täytyy koko ajan käyttää uusiutuvan energian teknologioiden valmistuksessa, rakentamisessa ja käytössä. Tuuli- ja aurinkovoimalat ja sähköautot eivät laske juuri hiilidioksidipäästöjä. Niiden käyttöä ei voi siten perustella ilmastonmuutoksen torjumisella. 

     Bioenergia ei ole hiilineutraalia. Biopolttoaineiden hiilidioksidipäästöt ovat fossiilisia kuten bensiiniä kaksi kertaa suuremmat. Sähköautoja valmistetaan ja bioenergiaa tuotetaan öljyn avulla. Biopolttoaineiden hiilijalanjälki voi olla jopa kaksinkertainen perinteisiin verrattuna. Bioenergian tuottaminen johtaa metsien hakkaamiseen. Metsät ovat hiilinieluja. Ristiriitaista. Maapallon pelastamisen nimissä raivataan ja hakataan hiilinieluina toimivia metsiä ja tuhotaan kokonaisia ekosysteemejä muka hiilidioksidipäästöjä vähentävän bioenergian tuottamiseksi, joka ei oikeasti vähennä niitä. Mielipuolista toimintaa! Metsien oma luontainen arvo ohitetaan kokonaan kuten sen asuttamien eliöiden olemassaolon oikeus. 

               ydinenergia

        Uusiutuvat energian kaikista haittapuolista huolimatta ympäristöliike ja muut vaarallisen ilmastokultin kannattajat eivät hyväksy taloudellista, vähähiilistä, ilmansaasteetonta ja varsin turvallista ydinvoimaa ratkaisuksi.

Lue lisää ”Vihreän siirtymän” katastrofaaliset seuraukset luonnolle