Hiilidioksidi ei nosta maapallon lämpötilaa

        Väitetään että teollisuudesta, voimalaitoksista, liikenteestä ja vastaavista vapautuva hiilidioksidi aiheuttaa maapallon lämpenemistä ja vaarallisen ilmastonmuutoksen.

      Hyvin monet tutkijat kieltävät hiilidioksidilla olevan yhteyttä ilmastonmuutokseen ja väitettyyn globaaliin lämpenemiseen. Katso https://www.globalresearch.ca/1500-scientists-say-there-no-climate-emergency-real-environment-movement-hijacked/5809791

Ilmastopolitiikassa vallitsevan ”vihreän” ideologian mukaan vain ihminen on syyllinen ilmastonmuutokseen. Harmiton, elämälle välttämätön kaasu, hiilidioksidi, on valittu syntipukiksi. Moninaiset, luonnolliset syyt ilmaston muutoksiin on suljettu pois.

        Maan ilmasto on aina vaihdellut luonnollisine kylmine ja lämpimine jaksoineen. Meidän on erotettava luonnollinen ilmaston muutos ilmastonmuutos sepitteestä. Luonnollisten tekijöiden aiheuttama ilmaston muutos, ilmaston muuttuminen kautta aikojen, on todellista ja luonnollista. Sen sijaan hiilidioksidipäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos tarina on vailla perusteita. Ihmisen hiilidioksidipäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos tarina perustuu vääristelyyn, olettamuksiin ja sovittuun “konsensukseen”. Kyse ei ole tieteestä. Kaikki toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi perustellaan tällä valhetarinalla. Pitkän ajan lämpötilatilastoista ei ole pystytty osoittamaan lainkaan ihmisen vaikutusta maapallon lämpötiloihin ja ilmastoon.      

       Ihmisen erinäisillä toimilla on tietysti vaikutusta myös ilmastoon kuten lähes kaikkeen muuhunkin maapallon ekosysteemeissä. Esimerkiksi sademetsiä raivaamalla paikallinen ilmasto muuttuu, sen seurauksena kuivuus ja maastopalot ovat lisääntyneet kuten on käynyt Brasiliassa.

       Meillä on siis ainakin kolme erilaista ilmaston muutosta: tieteen tuntema luonnollinen planetaarinen ilmastonmuutos kautta aikojen, aito, ihmisen moninaisten toimien vaikutus ilmastoon sekä ihmisen hiilidioksidi päästöjen aiheuttama ilmastonmuutos sepite. Havaitsemamme ilmasto on yhdistelmä luonnollista ja ihmisen eri tavoin muokkaamaa ilmastoa. Ihmisen hiilidioksidipäästöillä on jälkimmäisessä nähdäkseni hyvin pieni osuus.         

                                  hiilidioksidin luonne ja tehtäviä

      Hiilidioksidi (CO2) on yksi kaikkein tärkeimmistä osatekijöistä elämän ylläpitämiseksi maan päällä. Hiilidioksidia tarvitaan hapen tuottamiseen. Hiilidioksidi on kasvien ravinne. Fotosynteesissä kasvit imevät itseensä hiilidioksidia ja muuntavat sen hapeksi ja vapauttavat sen ilmakehään. Molempia prosesseja tarvitaan tasapainon säilyttämiseksi.  

      Hiilidioksidin lisääntyminen on hyödyllistä luonnolle. Se edistää kasvua ja lisää kasvien biomassaa globaalisti. Se on myös hyödyllistä maataloudelle sillä se kasvattaa satojen määrää.    

      Hiilidioksidi on elämälle välttämätön, hyödyllinen ja tarpeellinen kaasu. Puhutaan ”hiilidioksidipäästöistä” ikään kuin se olisi jokin saaste! Tämä on harhauttavaa ja harhaanjohtava. Hiilidioksidipäästöistä puhuminen vei huomion pois todellisista saasteista ja myrkyistä joita tehomaatalous, teollisuus, kaivokset ja liikenne kylvävät ympäristöömme.

      CO2 kattaa vain 0.04% ilmakehästä! Mitättömän pieni määrä siihen hälyyn nähden mitä siitä pidetään! Ihmiskunta tuottaa arvioista riippuen vähemmän kuin 1 % tai vähemmän kuin 0.5% kaikesta hiilidioksidista. Pitäisikö uskoa että tällä olisi jotain merkitystä ilmaston muutokselle?

              hiilidioksidilla ei ole yhteyttä ilmaston lämpenemiseen

      Ihmisen hiilidioksidipäästöillä ei ole osoitettu olevan yhteyttä ilmakehän lämpötiloihin. Seuraavat esimerkit valaisevat asiaa. Vuosien 1880 ja1940 välillä maan lämpötila nousi keskimäärin 0.6°C. Tuolloin teollisuuden kehitys oli hyvin vähäistä eikä autoja ja lentokoneita ollut vielä keksitty. Toisen maailmansodan jälkeisenä taloudellisen kultakauden aikana 1950 ja 1960 luvuilla teollisuudenalat kasvoivat ja laajenivat voimakkaasti ympäri maailman ja tämän seurauksena hiilidioksidia vapautui ilmakehään ennen näkemättömiä määriä. Tästä huolimatta globaali keskilämpötila laski huomattavasti (0.3°C – 0.4°C) kolme vuosikymmentä. Kaikkien satelliittien keräämät tiedot osoittavat globaalien lämpötilojen laskeneen vuodesta 2016 huolimatta hiilidioksidipitoisuuksien kasvusta ilmakehässä. Nämä esimerkit ovat yhteen sopimattomia ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos teorian kanssa.  

        Ottawan yliopiston maantieteiden professori Ian Clark vahvistaa, että hiilidioksidilla ei ole yhteyttä maapallon lämpötiloihin. Maan lämpötila ei ole noussut hiilidioksidin lisääntymisestä huolimatta: “Viimeisen  viidentoista vuoden aikana Maan pinnan ilmalämpötilat ovat olleet tasaiset kun kasvihuonekaasupäästöt ovat jatkaneet nousuaan.” Miljoonien vuosien aikana lämpimät ja kylmät jaksot ovat seuranneet toisiaan. Näiden jaksojen aikana hiilidioksidin taso ilmakehässä on pysynyt suhteellisen vakaana. “Hiilidioksidilla ei ole mitään tekemistä näiden lämpimien jaksojen kanssa.” ”Korrelaatiota lämpötilan ja hiilidioksidin välillä ei ole havaittu”. Sen sijaan ”hiilidioksidi korrelaatioiden sijaan meillä on erittäin hyviä korrelaatioita auringon aktiivisuuden määrien ja lämpötilan välillä”.    

      On jo pitkään tiedetty, että auringon toiminta on tärkein tekijä luonnollisessa ilmaston muutoksessa pitkillä ja lyhyemmillä aikaväleillä. Auringon lisääntynyt toiminta aiheuttaa globaalin lämpötilan nousun.  Lämpötilan nousu taas nostaa hiilidioksidin määrää. Lämpötilan muutokset edeltävät aina hiilidioksidipitoisuuksien muutoksia. Ilmaston lämpeneminen kohottaa hiilidioksidin määrää ilmakehässä eikä päinvastoin. Hiilidioksidipitoisuuksien kasvu tapahtuu viiveellä lämpötilojen nousun jälkeen. Carter on todennut saman asian kuin Clark. Katso Myyttejä ja tosiasioita ilmastonmuutoksesta Tämä on täysin päinvastaista kuin mitä tämän päivän ”ilmastoasiantuntijat” kertovat meille. Meret vapauttavat eniten hiilidioksidia ilmakehään. Sitä määrää eniten veden lämpötila, mikä taas johtuu pääasiassa auringon toiminnasta.    

                                 kasvihuone ilmiö

            Maapallon elinkelpoisuus perustuu kasvihuonekaasujen lämmittävään vaikutukseen. Vesihöyry on tärkein tekijä kasvihuoneilmiössä. Hiilidioksidilla on siinä häviävän pieni osuus.  Vesihöyryä on ilmakehässä 2 prosenttia,  hiilidioksidia 0,04 prosenttia.  Muutokset ilman suhteellisessa kosteudessa selittävät suuriman osan lämpötilojen muutoksista.  

   Aucklandin yliopiston professori Geoffrey G. Duffy vahvistaa, että suurin osa kasvihuoneilmiöstä johtuu vesihöyrystä, ei hiilidioksidista eikä muista kasvuhuonekaasuista. Hiilidioksidi kattaa ainoastaan 4.2 – 8.4%  kasvihuonekaasu vaikutuksesta. Vain likimain 4% tästä hiilidioksidimäärästä on ihmisen aiheuttamaa. Tämä pieni määrä näyttää merkityksettömältä. Jo Terve järki sanoo, että se ei voi aiheuttaa väitettyä ilmastonmuutosta millään. Vesihöyry kattaa 90 – 95% kasvihuonekaasu vaikutuksesta. Hän sanoo vielä että jopa hiilidioksidin kaksin- tai kolminkertaistamisella on käytännössä vähän vaikutusta, koska vesihöyry ja pisaroiksi pilviin tiivistynyt vesi tulevat aina hallitsemaan kasvihuoneilmiötä.    

        ei ole mieltä puhua ilmastonmuutoksesta ja hiilidioksidista

      Ilmaston vaarallisella lämpenemisellä ei ole tieteellistä tukea. Myös hiilidioksidin aiheuttama ilmastonmuutos on tieteellisesti todistettu valheeksi.

Ihmisen hiilidioksidipäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos on yksinkertaistavaa hölynpölyä ja harhaanjohtavaa ja vaarallista propagandaa. Se on niin yksinkertainen teoria, että poliitikot ovat sen pystyneet omaksumaan. Ilmastonmuutoksen kannalta CO2 on merkityksetön. Ihmisen toiminnan aiheuttama CO2 on vieläkin merkityksettömämpi.

        Koska ilmasto muuttuu luonnollisesti eikä ihmisen toiminnalla ole siihen juuri osuutta, ei ole mieltä pitää hälyä ilmastonmuutoksesta. Koska hiilidioksidilla ei ole yhteyttä maapallon lämpötiloihin, ei ole myöskään mieltä puhua hiilidioksidipäästöistä ja niiden rajoittamisesta. Koska fossiilienergia ei lämmitä ilmastoa, niin sanottuun uusiutuvaan energiaan siirtymisessä ei ole myöskään mitään mieltä. Meneillään olevat valtavat maailmanlaajuiset ilmastotoimet ovat täysin mielettömiä. ”Vihreä siirtymä” tehottomaan ja epäkäytännölliseen ”uusiutuvaan energiaan” on vailla perusteita.

Valtavilla, äärimmäisen kalliilla maailmanlaajuisilla ilmastotoimenpiteillä ei tule olemaan yhtään mitään erityistä vaikutusta maapallon ilmastoon. Uusiutuvan energiaan käyttö alentaa maapallon lämpötilaa yhtä vähän kuin fossiilienergian käyttö sitä kohottaa. Ilmaston muutos, maapallon lämpeneminen, koko ongelma on täysin keksitty. Sekä itse ongelma että sen ratkaisu ovat molemmat keksittyjä ja täysin vailla perustaa. Mitään toimenpiteitä ei tarvita.

       Väitetyillä hiilineutraaleilla tuotteilla, ”ilmastoystävällisillä” kuljetuksilla, hiilidioksidilaskureilla ja -pisteillä ei tule olemaan mitään vaikutusta ilmastoon. Ne eivät edes vähennä hiilidioksidin määriä ilmakehässä kuten väitetään, ja vaikka vähentäisivätkin, sillä ei olisi sittenkään mitään vaikutusta maapallon lämpötilaan. Maapallon ilmasto määräytyy aivan muista tekijöistä kuin ihmisen hiilidioksidipäästöistä. ”Vihreällä” siirtymällä” tehottomiin ja epäekologisiin energian tuotantomuotoihin tulee kylläkin olemaan vakavia ympäristövaikutuksia: ympäristön tuhoutuminen kiihtyy. Lue lisää ”Vihreän siirtymän” katastrofaaliset seuraukset luonnolle Sillä tulee olemaan on myös vakavia vaikutuksia yhteiskunnille ja elämänmuodoille. Lue lisää ”Vihreän siirtymän” katastrofaaliset seuraukset ihmiskunnalle. Globaali energiakriisi. Ilmastokolonialismi

      Ilmastonmuutos on huijaus. Ilmastonmuutos on uskonto. Ilmastonmuutos on poliittinen ideologia. Ilmastonmuutos on globalisaation ja uuskolonialismin väline. Ilmastonmuutos on ihmiskuntaa vastaan käytävän sodankäynnin väline.

Ilmasto hälyttämisen ja ilmastonmuutos valheen takana on pääasiassa YKn Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), hallitusten välinen ilmastonmuutos paneeli. IPCC on poliittinen, ei tieteellinen organisaatio. IPCCn ilmastonmuutos tarina, väitteet, lämpötilatilastot, tietokonemallit ja ennustukset ovat kaikki pseudotieteellistä puppua.

         YK ja sen kaikki alajärjestöt kuten vaikkapa WHO ja IPPCC ovat läpikotaisin korruptoituneita ja ne palvelevat yksin suurpääomaa ja suuryrityksiä. IPCCllä on suorat yhteydet planeetan kaikkein voimakkaimpiin yritysinstituutioihin sekä monimiljardööreihin, jotka yrittävät ilmastonmuutoksen verukkeella toteuttaa totalitaarisen ”vihreän agendansa”.    

Lue lisää aiheesta https://www.globalresearch.ca/cop27-understanding-climate-change-un-hidden-agenda-behind-catastrophic-global-warming/5802882

lähteet    

COP27: Understanding Climate Change and the UN’s Hidden Agenda Behind “Catastrophic Global Warming” We must differentiate between real climate change and the UN’s theory of “man-made global warming.”David Skripac Global Research, December 26, 2022

Global Warming Morphs into the Solar Minimum Renee Parsons Global Research, June 11, 2019

 1500 Scientists Say “Climate Change Not Due to CO2” – The Real Environment Movement Was Hijacked Mark Keenan Global Research, June 17, 2023

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *