Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2024

Kylmä totuus, Ilmasto elokuva

Martin Durkin, Climate The Movie The Cold Truth, tässä se paljastetaan! Ilmastohädällä ei ole tieteellisiä perusteita. Tiivistän dokumentin ydinasioita. Ohessa linkit itse elokuvaan https://www.globalresearch.ca/video-climate-cold-truth/5854501 ja https://www.globalresearch.ca/climate-movie-excellent-new-documentary-about-absurdity-behind-climate-alarmism/5852789 Elokuva on tarina tieteen korruptiosta. Se on tarina painostuksesta ja syrjinnästä toisinajattelijoita ja skeptikoita kohtaan. Se on tarina hyökkäyksestä yksilön vapautta kohtaan.  Dokumentissa lukuisat alan parhaat tutkijat ja professorit saavat puheenvuoron: Richard Lindzen, John Clauser, Henrik Svensmark, Patrick Moore, Willie Soon. He sanovat, että ei ole mitään ilmasto hätätilaa, että ilmastonmuutos on huijaus.   

      Vapaa markkina kapitalismi ja teollinen kehitys loivat massatuotannon ja massakulutuksen. Nykyisen elämäntavan väitetään vaarantavan planeetan synnyttämällä ilmastonmuutoksen. Kieltäjät ja skeptikot leimataan vaarallisiksi ja epätieteellisiksi. Sellaisia kieltäjiä ovat elokuvan pääesiintyjät. Professori Steven Kuhn toteaa, että valtavirran tieteelliset tutkimukset ja YKn tieteelliset raportit eivät tue väitettä ilmastokriisistä. Meteorologi Richard Lindzen, joka on ollut IPPCn jäsen, sanoo, että järjestön tieteellinen ryhmä ei tue käsitystä maapallon poikkeuksellisesta ja vaarallisesta lämpenemisestä. Will Harper toteaa, että todellinen tiede, erityisesti ilmastotiede, on aina kiistanalaista eikä siinä vallitse mitään yksimielisyyttä. Nobel palkittu fyysikko John Clauser tunnustaa olevansa ilmastonmuutoksen kieltäjä ja moittii ilmastotieteen kehnoa tasoa. Sitten elokuvassa aletaan käsitellä kaikkea sitä minkä takia he pitävät ilmastohälyttämistä hölynpölynä.

     Meille kerrotaan, että nykyiset lämpötilat ovat ennen näkemättömiä ja vaarallisen korkeita. On helppoa tarkistaa onko se totta vaikkapa geologisten kerrostumien perusteella. 500 miljoonaa vuotta eli puoli miljardia vuotta maapallon historiassa on ollut suureksi osaksi lämpimämpää kuin nyt.  Ilmasto on nykyään siihen verrattuna poikkeuksellisen kylmä.  Vain kerran aikaisemmin tuona aikana maa oli yhtä kylmä kuin nyt.  Viimeiset 65 miljoonaa vuotta sitten nisäkkäiden kehittymisen aikana oli lämpimämpää kuin nyt. Viimeiset 50 miljoonaa vuotta on vallinnut jääkausi, missä me yhä olemme. Siksi navoilla on jäätä. Maapallon sää vaihtelee jäätikkö minimien ja jäätikkö maksimien välillä, joista esimerkkejä ovat roomalainen lämmin jakso, kylmä pimeä aika, keskiajan lämmin jakso, pieni jääkausi ja nykyajan lämmin jakso. Englannista on maailman tärkein yhtenäinen lämpötila aineisto. Siihen mahtuu koko teollinen aikakausi. 1700 luvun pienen jääkauden aikainen lämpötila on kohonnut Englannissa vähän yli yhden asteen. New Yorkin keskuspuiston mittausaseman mukaan lämpötila on ollut tasainen 1940 luvulta tähän päivään saakka. Eri vuosien keskilämpötila voi muuttua jopa 5 astetta.  

         Lämpömittari lukemien perustella viimeisen 140 vuoden aikana väitetään olleen poikkeuksellisen lämmintä. Mutta ovatko mittaukset, joita käytetään perustelemaan ilmastonmuutosta, täsmällisiä? Havaitaan jotain outoa. Mittaukset on tehty pääasiassa isoissa kaupungeissa, joissa on paljon väestöä. Ilmastosaareke ilmiö tekee niistä paljon ympäröiviä seutuja lämpimiä. Poikkeama voi olla jopa 5 astetta. Maaseudulla olevista mittareista saadaan täysin erilainen tulos.  40-luku oli lämmin, 70- luku viileä ja nykyaika vähän 40-lukua lämpimämpi. Merien lämpötilatilasto vastaa maaseudun tilastoa, samoin puurengas tilasto. Ne eivät osoita erityistä lämpenemistä. Nykyaika vastaa 30- ja 40-lukua. Entä mitä vuodesta 1979 lähtien satelliittien keräämät tiedot osoittavat? Ne eivät osoita muuta kuin kaupungistumisen aiheuttamaa lämpenemistä. Verrattuna satelliittien tietoihin kaikki ilmastomallit esittävät ja ennustavat liikaa lämpenemistä.

        Entä mitä tiedetään hiilidioksidista ja sen pitoisuuksista? Viimeiset 500 miljoonaa vuotta ilman hiilidioksidi pitoisuus on ollut paljon suurempi kuin nyt. Nykyään se on lähes alimmalla tasolla koskaan teollisuudesta huolimatta. Viime jäätikkö maksimin aikana ilmakehässä oli hyvin vähän hiilidioksidia. Kasvit ja elämä olivat vaarassa jopa kuolla. Hiilidioksidi on kasvien ruokaa, joka tekee luonnosta rehevämmän. Hiilidioksidi yksi 25 kasvihuonekaasusta, jonka osuus ilmakehästä on vaivaiset 0,04 prosenttia.   

       Mm. jääkairausten perusteella tiedetään mikä on hiilidioksidin yhteys lämpötiloihin. Niiden suhde on täysin päinvastainen kuin yleisesti esitetään. Hiilidioksidi ei vaikuta lämpötiloihin, vaan päinvastoin lämpötila vaikuttaa viiveellä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksiin.  Katso Hiilidioksidi ei nosta maapallon lämpötilaa  

         Teollisuuden hiilidioksidipitoisuuden alkoivat nousta 1800 -luvulta lähtien ja lisääntyivät enemmän 1900 -luvulla. 40 -luvulta lähtien teollisuus kasvoi voimakkaasti kiihtyen nykypäivään saakka. Tämä ei kuitenkaan vastaan lämpötilatilastoja. Maaseudun tilastojen mukaan suurin osa viimeisen kahdensadan vuoden lämpenemisestä tapahtui ennen 40-lukua. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen hiilidioksidi pitoisuudet nousivat, mutta lämpötila laski.  40-luvulla lämpötilat olivat korkeita. 70- luvulla oli viileää ja silloin puhuttiin ja kirjoitettiin paljon uuden jääkauden tulosta. Hiilidioksidin vaikutus on siis vale. Lämpötilan epätavallinen nousu on vale.

        Mikä oikeasti määrää ilmastosta, ilmaston muutoksesta ja lämpötiloista? Tärkein tekijä on aurinko. Tärkeä tekijä ovat pilvet, joihin vaikuttavat kosmiset säteet. Merien lämpötila tilastot sekä maaseudun tilastot vastaavat auringon aktiivisuuden jaksoja. Koska IPPC ajaa ihmisen hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaa ilmastonmuutos teoriaa, järjestö ei halua ottaa huomioon auringon vaikutusta. Tämä osoittaa järjestön korruption ja valheen. Valtavirta media ei kerro tieteellistä totuutta vaan valhetarinaa.      

Äärimmäisistä säätiloista on ollut vaikea löytää mallia tai ihmisen vaikutusta. 30- luvulla oli nykyistä enemmän ja kuumempia lämpöaaltoja. Satelliittien mukaan maastopalot ovat vähentyneet.  Hurrikaanien suhteen ei ole tapahtunut muutosta viimeisen 40 vuoden aikana, mutta ne ovat lievästi vähenemässä.           

         Antarktiksen tila on viimeiset 40 vuotta ollut tasainen, etelänavalla ei siis ole ollut mitään epänormaalia kuten voimakkaasti sulavia jäätiköitä. Viimeisen yli puolen vuosisadan aikana kuivuudet eivät ole lisääntyneet. Jääkarhujen lukumäärä kasvaa. Suuri valliriutta on kasvanut. Durkin sanoo, että ei ole mitään sellaista kuin ilmasto hätätila, että se on huijaus.

       Ns. ilmastonmuutos konsensuksen mukaan ilmastonmuutos on epäilemätön ja kiistämätön tieteellinen tosiasia, mistä kaikki tutkijat ovat yhtä mieltä. Mitään sellaista tieteellistä yksimielisyyttä ei kuitenkaan ole olemassa.    

         Al Goren asialle tuoman julkisuuden jälkeen alettiin rahoittaa ilmastonmuutos tutkimusta. Rahoitus taattiin parhaiten ilmastonmuutoksen käsittelyllä. Julkaistiin valtava määrä tutkimuksia kaikilla mahdollisilla tieteenaloilla, joista juuri mitkään eivät kyseenalaistaneet ilmastonmuutosta.   Yhdysvaltojen hallinnon rahoittama ilmastotutkimus on täysin korruptoitunutta pseudotiedettä. Asiat on jo etukäteen päätetty eikä yleistä ilmastonmuutos kertomusta saa epäillä. Ahneet tutkijat käyttävät tilannetta hyväkseen edistääkseen uraansa.  

        Länsimaiset hallinnot osallistuvat täysillä ilmastonmuutos uskoon. Ne laativat uusia lakeja ja säädöksiä, keräävät uusia veroja ja jakavat tukia. Uusiutuva energia business kukoistaa. Perustetaan valtavasti ilmastonmuutokseen liittyviä virastoja, virkoja ja työpaikkoja. Monimiljardi ilmastoteollisuuden takia ilmastokatastrofin uhkaa on pidettävä yllä. Hallitusten on monin tavoin tuettava esimerkiksi epäkäytännöllisiä sähköautoja, koska muuten yleisö ei niitä ostaisi. Tähän tarvitaan ilmastonmuutos propagandaa. 

        Tutkijoita, jotka keskittyvät ilmaston muutoksen luonnollisiin syihin, syrjitään ja heidän rahoituksensa lopetetaan. Koko valtava ilmastoteollinen kompleksi tarvitsee virallista valheellista ilmastomuutos tarinaa. Sensuuri vallitsee. Tieteelliset lehdet eivät julkaise valtavirrasta poikkeavien tutkijoiden näkemyksiä. Ympäristö journalismissa skeptikoita syrjitään. Valitut ns. asiantuntijat esittävät valheita ilmastohädästä ja hiilidioksidipäästöjen vaikutuksista. Tanskassa Henrik Svensmarkin tutkimus auringon vaikutuksesta ilmastoon sai aikaan kohun. Kollegat alkoivat syrjiä häntä eikä häntä enää palkattu. Skeptikoita kohtaavat henkilökohtaiset hyökkäykset, jopa uran loppu. Pakotettua konsensusta käytetään aseena syrjimällä. On syntynyt ilmasto kultti, joka on täysin tieteestä erillään.

        Ilmasto aktivistit ja radikaalit esiintyvät  järjestelmän vastaisina, mutta nykyään heitä tukee koko systeemi, YK, rahoitus ja finanssi alat sekä kansainväliset järjestöt. Ilmastohätätila on keino lisätä hallituksen valtaa. Ilmastonmuutoksen verukkeella hallitukset alkavat säädellä kaikkea mahdollista. Aivan kuten pandemian aikaisissa sulkutiloissa, ilmastonmuutosta käytetään kansalaisten vapauksien ja oikeuksien rajoittamiseen. Hätätilan perusteella avoimuus ja demokratia kumotaan ja ihmisten normaali käytös ja toiminta kielletään.   

         Kehitysmaille ei haluta tarjota halpaa fossiilienergiaa. Niiden ei haluta kehittyvän. Ns. kestävä kehitys merkitsee ei kehitystä ollenkaan. Kaikille Afrikan tuotteille länteen asetetaan suuret verot. Kyseessä on rasismi. Kiina laajentaa hiilivoimaloiden käyttöä. Muu maailma ei seuraa länttä orjallisesti.  

      Sekä ilmastonmuutos että koronatoimet ovat herättäneet laajoja protesteja maailmalla. Ilmastonmuutos on keksitty pelote, jota ajaa omavoitonpyynti ja jota kyynisesti ajavat julkisesti rahoitetut, parasiittiset valtion virastot. Ilmastonmuutos on veruke perustaa maailmanlaajuinen autoritaarinen hallinto. Ilmastonmuutos on loukkaus ihmiskunnan vapaudelle, vauraudelle ja hyvinvoinnille.

omat mietteet  

        Kylmä totuus on että maapallo ei lämpene poikkeuksellisesti. Kylmä totuus on että hiilidioksidipäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos on huijaus.

Elokuva vahvistaa kaiken sen mitä olen aikaisemmin aiheesta saanut selville ja mistä olen kirjoittanut. Asiaan perehtyessäni minulla on toki ollut ajoittain epäilyksiä mahdankohan sittenkään olla oikeilla linjoilla. Monet kohtalaisen järkevät ja ympäristötietoiset ihmiset uskovat ilmastonmuutokseen. Olen täysin ja lopullisesti vakuuttunut siitä, että ilmastonmuutos ja kaikki siihen liittyvä on huijausta, valetta ja petosta.  

       Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos huijaus on hyvin samankaltainen kuin maailmanlaajuinen pandemia huijaus.  Katso ”Ilmastonmuutoksen” ja ”pandemian” yhtenevyyksiä  Valtavirtamedian väsymätön ja säälimätön propaganda on molemmissa tapauksissa täysin samanlaista. Skeptisten ilmastonmuutos tutkijoiden syrjintä on samanlaista kuin korona toimenpiteitä ja rokotteita arvostelevien lääkäreiden ja terveydenhoitohenkilökunnan syrjintä.      

      Ilmastonmuutos on iso vale. Valhe on niin iso, että ihmiset uskovat sen, koska eivät voi uskoa vaihtoehtoa, että kaikki valehtelevat: hallitus, media, YK, EU, ympäristöjärjestöt, tutkijat ynnä muut. Järjestelmä tekee kaikista siihen kuuluvista valehtelijoita. On paljon helpompi uskoa, että poikkeavien käsityksen esittäjät ovat väärässä, että he ”salaliittoteoreetikkoja”, joita ei pidä ottaa vakavasti. Usein salaliittoteoreetikot ovat kuitenkin oikeassa. Pandemia ja ilmastonmuutos ovat molemmat maailmanlaajuisia rikollisia salaliittoja. Bioterrorismia ja ilmastonmuutos terrorismia kansalaisiaan vastaan harjoittavat valtiot. Kansalaisia pelotellaan ja terrorisoidaan mielin määrin, jotta heidät saadaan mukautumaan hallituksen toimenpiteisiin, joilla ei ole mitään tekemistä terveyden, ilmaston eikä ympäristön kanssa. Valta ja varallisuus ryöstetään pois kansalta. Molemmat valheet vahingoittavat ja tappavat ihmisiä massoittain. Mistä kaikesta muusta meille valehdellaankaan?

      Elämme jälkidemokraattisessa maailmassa, missä ylikansallinen pääoma määrää jo lähes kaikesta. Demokratian ja oikeusvaltion kulissien sisällä siirrymme vauhdilla kohti uutta fasistista ja totalitaristista maailmanjärjestystä.    

        Elämme totuuden jälkeisessä maailmassa, missä propaganda ja aivopesu vääristävät kaiken ja missä tiede on suureksi osaksi korruptoitunut pseudotieteeksi.

       Todistamme länsimaisen sivilisaatiomme rappeutumista ja vajoamista nihilismiin.