Avainsana-arkisto: ilmaston lämpeneminen

Lämpeneekö?

     En ole tähän mennessä vielä löytänyt vakuuttavia todisteita siitä että maapallo lämpenee merkittävästi tai poikkeuksellisesti.

        IPCCn mukaan 1900 luvulla on tapahtunut lämpenemistä, joka on poikkeuksellista ja joka pitää pysäyttää. Uutisissa ja valtavirtamediassa esitetään säännöllisesti hämmästyttäviä väitteitä ilmaston lämpenemisestä. Ohessa on vain muutamia esimerkkejä. Mihin ne oikein perustuvat? Ilmatieteen laitos väittää, että Suomen ilmasto on muka lämmennyt 2 astetta.  Ympäristökeskus ennustaa Lapin lämpenevän tulevaisuudessa kuusi astetta. Suomen luonto lehden vuoden 2023 viimeisessä numerossa väitetään, että maapallon keskilämpötilan nousu on ennen näkemätöntä ja että planeetta on kuumin 2000 vuoteen. Vuoden 2023 kerrotaan olleen kuumin vuosi. Väitteitä tukee ylös ampaiseva käyrä. Numerossa kerrotaan myös että maapallo jatkaa lämpenemistä juuri siksi että ilmastotoimet eivät ole riittäviä. Lähetin lehdelle palautetta ja sanoin että mielestäni väitteet ja käyrät ovat puppua. Mihin ne muka perustuvat? Useimmilla väittämillä ei ole tarkemmin katsottuna mitään pohjaa.

      On huomionarvoista, että ilmasto voi olla samaan aikaan lämpenevä ja viilenevä! Kaikki riippuu valitusta aikajänteestä. Kun halutaan esittää, että ilmasto on lämpenevä niin pitää valita sopiva aikajänne, läheltä tai kaukaa, missä on mukana erityisen kylmiä jaksoja.              

    Prof. Richard Lindzenin mukaan ilmastopaniikki perustuu vain yhden asteen lämpenemiseen reilun sadan vuoden aikana.

       Meteorologiset mittaukset osoittavat maapallon lämpenemisen alenemista jo tämän vuosituhannen alusta vaikka hiilidioksidimäärät ovat kasvaneet.

        Yhdysvaltojen Kansallisen ilmailu ja avaruus hallinnon, avaruustutkimuksen Goddard instituutin (NASA GISS), Yhdistyneen kuningaskunnan Meteorologisen viraston, kaukohavaintojärjestelmien ja Alabaman yliopiston kootut satelliitti tietokannat osoittavat globaalien lämpötilojen laskeneen vuodesta 2016 huolimatta kasvaneista hiilidioksidipitoisuuksista.

        NASAn tiedot osoittavat että viimeisen 20 vuoden aikana ei ole tapahtunut globaalin keskilämpötilan nousua, yleistä maapallon lämpenemistä.   

     Haakan Gruddin Tukholman yliopiston fyysisen maantieteen ja kvartäärisen geologian osaston uusi tutkimus kertoo, että pohjoinen napaseutu ei ole tänään lämpimämpi kuin aikaisempina historiallisina ajanjaksoina. Tuhat vuotta sitten maapallo oli lämpimämpi kuin tänään, ennen hiilivoimaloita ja autoja.

      Kootut tiedot osoittavat lämpötilojen olleen korkeampia 1900 luvun alussa kuin tänään. 1930 luvulla oli lämpimämpää kuin tänään.     

         Ilmastonmuutoksen väitetään olevan poikkeuksellisen voimakasta pohjoisella napaseudulla. Lämpenemisen väitetään olleen nopeampaa pohjoisessa parikymmentä vuotta. Kuitenkin lämpiäminen mahtuu luonnollisen vaihtelun puitteisiin. Lapissa ei ole lämpimämpää kuin 30 luvulla. Yhdysvallat, Suomi ja Norja olivat 30 luvulla nykyistä lämpimämpiä. 

       Toukokuussa ja kesäkuun alussa 2023 Keski-Suomessa vallitsee välillä lämmin jakso, sitten on taas koleaa ja kylmää, sateista ja tuulista, siis täysin normaalia. Ilmastonmuutosta ei ole havaittavissa. Syksy on normaali. Talvi tuli marraskuun alussa ja se jatkui kunnon lumipakkastalvena. Ilmastonmuutoksesta ei ole merkkejä. Vuoden vaihteessa ja tammikuussa 2024 pakkaset paukkuvat Suomessa. Keski-Suomessa mittari näyttää useana päivänä miinus 30. Pohjolassa koetaan vuosituhannen pakkasennätys. Helmikuun puolivälissä kunnon pakkaset jatkuvat. Ilmaston lämpenemisestä ei ole tietoakaan. YK:n ilmastojärjestö, meteorologinen virasto (WMO) väittää kuitenkin, että kylmän talven takana on, uskomatonta kyllä, ilmastonmuutos ja keksii sille mutkikkaan ja epäuskottavan selityksen.

      Ei ole näyttöä siitä, että maapallon ilmasto lämpenee, että väitetty ilmastonmuutos on tosiasia.

Hiilidioksidi ei nosta maapallon lämpötilaa

        Väitetään että teollisuudesta, voimalaitoksista, liikenteestä ja vastaavista vapautuva hiilidioksidi aiheuttaa maapallon lämpenemistä ja vaarallisen ilmastonmuutoksen.

      Hyvin monet tutkijat kieltävät hiilidioksidilla olevan yhteyttä ilmastonmuutokseen ja väitettyyn globaaliin lämpenemiseen. Katso https://www.globalresearch.ca/1500-scientists-say-there-no-climate-emergency-real-environment-movement-hijacked/5809791

Ilmastopolitiikassa vallitsevan ”vihreän” ideologian mukaan vain ihminen on syyllinen ilmastonmuutokseen. Harmiton, elämälle välttämätön kaasu, hiilidioksidi, on valittu syntipukiksi. Moninaiset, luonnolliset syyt ilmaston muutoksiin on suljettu pois.

        Maan ilmasto on aina vaihdellut luonnollisine kylmine ja lämpimine jaksoineen. Meidän on erotettava luonnollinen ilmaston muutos ilmastonmuutos sepitteestä. Luonnollisten tekijöiden aiheuttama ilmaston muutos, ilmaston muuttuminen kautta aikojen, on todellista ja luonnollista. Sen sijaan hiilidioksidipäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos tarina on vailla perusteita. Ihmisen hiilidioksidipäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos tarina perustuu vääristelyyn, olettamuksiin ja sovittuun “konsensukseen”. Kyse ei ole tieteestä. Kaikki toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi perustellaan tällä valhetarinalla. Pitkän ajan lämpötilatilastoista ei ole pystytty osoittamaan lainkaan ihmisen vaikutusta maapallon lämpötiloihin ja ilmastoon.      

       Ihmisen erinäisillä toimilla on tietysti vaikutusta myös ilmastoon kuten lähes kaikkeen muuhunkin maapallon ekosysteemeissä. Esimerkiksi sademetsiä raivaamalla paikallinen ilmasto muuttuu, sen seurauksena kuivuus ja maastopalot ovat lisääntyneet kuten on käynyt Brasiliassa.

       Meillä on siis ainakin kolme erilaista ilmaston muutosta: tieteen tuntema luonnollinen planetaarinen ilmastonmuutos kautta aikojen, aito, ihmisen moninaisten toimien vaikutus ilmastoon sekä ihmisen hiilidioksidi päästöjen aiheuttama ilmastonmuutos sepite. Havaitsemamme ilmasto on yhdistelmä luonnollista ja ihmisen eri tavoin muokkaamaa ilmastoa. Ihmisen hiilidioksidipäästöillä on jälkimmäisessä nähdäkseni hyvin pieni osuus.         

                                  hiilidioksidin luonne ja tehtäviä

      Hiilidioksidi (CO2) on yksi kaikkein tärkeimmistä osatekijöistä elämän ylläpitämiseksi maan päällä. Hiilidioksidia tarvitaan hapen tuottamiseen. Hiilidioksidi on kasvien ravinne. Fotosynteesissä kasvit imevät itseensä hiilidioksidia ja muuntavat sen hapeksi ja vapauttavat sen ilmakehään. Molempia prosesseja tarvitaan tasapainon säilyttämiseksi.  

      Hiilidioksidin lisääntyminen on hyödyllistä luonnolle. Se edistää kasvua ja lisää kasvien biomassaa globaalisti. Se on myös hyödyllistä maataloudelle sillä se kasvattaa satojen määrää.    

      Hiilidioksidi on elämälle välttämätön, hyödyllinen ja tarpeellinen kaasu. Puhutaan ”hiilidioksidipäästöistä” ikään kuin se olisi jokin saaste! Tämä on harhauttavaa ja harhaanjohtava. Hiilidioksidipäästöistä puhuminen vei huomion pois todellisista saasteista ja myrkyistä joita tehomaatalous, teollisuus, kaivokset ja liikenne kylvävät ympäristöömme.

      CO2 kattaa vain 0.04% ilmakehästä! Mitättömän pieni määrä siihen hälyyn nähden mitä siitä pidetään! Ihmiskunta tuottaa arvioista riippuen vähemmän kuin 1 % tai vähemmän kuin 0.5% kaikesta hiilidioksidista. Pitäisikö uskoa että tällä olisi jotain merkitystä ilmaston muutokselle?

              hiilidioksidilla ei ole yhteyttä ilmaston lämpenemiseen

      Ihmisen hiilidioksidipäästöillä ei ole osoitettu olevan yhteyttä ilmakehän lämpötiloihin. Seuraavat esimerkit valaisevat asiaa. Vuosien 1880 ja1940 välillä maan lämpötila nousi keskimäärin 0.6°C. Tuolloin teollisuuden kehitys oli hyvin vähäistä eikä autoja ja lentokoneita ollut vielä keksitty. Toisen maailmansodan jälkeisenä taloudellisen kultakauden aikana 1950 ja 1960 luvuilla teollisuudenalat kasvoivat ja laajenivat voimakkaasti ympäri maailman ja tämän seurauksena hiilidioksidia vapautui ilmakehään ennen näkemättömiä määriä. Tästä huolimatta globaali keskilämpötila laski huomattavasti (0.3°C – 0.4°C) kolme vuosikymmentä. Kaikkien satelliittien keräämät tiedot osoittavat globaalien lämpötilojen laskeneen vuodesta 2016 huolimatta hiilidioksidipitoisuuksien kasvusta ilmakehässä. Nämä esimerkit ovat yhteen sopimattomia ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos teorian kanssa.  

        Ottawan yliopiston maantieteiden professori Ian Clark vahvistaa, että hiilidioksidilla ei ole yhteyttä maapallon lämpötiloihin. Maan lämpötila ei ole noussut hiilidioksidin lisääntymisestä huolimatta: “Viimeisen  viidentoista vuoden aikana Maan pinnan ilmalämpötilat ovat olleet tasaiset kun kasvihuonekaasupäästöt ovat jatkaneet nousuaan.” Miljoonien vuosien aikana lämpimät ja kylmät jaksot ovat seuranneet toisiaan. Näiden jaksojen aikana hiilidioksidin taso ilmakehässä on pysynyt suhteellisen vakaana. “Hiilidioksidilla ei ole mitään tekemistä näiden lämpimien jaksojen kanssa.” ”Korrelaatiota lämpötilan ja hiilidioksidin välillä ei ole havaittu”. Sen sijaan ”hiilidioksidi korrelaatioiden sijaan meillä on erittäin hyviä korrelaatioita auringon aktiivisuuden määrien ja lämpötilan välillä”.    

      On jo pitkään tiedetty, että auringon toiminta on tärkein tekijä luonnollisessa ilmaston muutoksessa pitkillä ja lyhyemmillä aikaväleillä. Auringon lisääntynyt toiminta aiheuttaa globaalin lämpötilan nousun.  Lämpötilan nousu taas nostaa hiilidioksidin määrää. Lämpötilan muutokset edeltävät aina hiilidioksidipitoisuuksien muutoksia. Ilmaston lämpeneminen kohottaa hiilidioksidin määrää ilmakehässä eikä päinvastoin. Hiilidioksidipitoisuuksien kasvu tapahtuu viiveellä lämpötilojen nousun jälkeen. Carter on todennut saman asian kuin Clark. Katso Myyttejä ja tosiasioita ilmastonmuutoksesta Tämä on täysin päinvastaista kuin mitä tämän päivän ”ilmastoasiantuntijat” kertovat meille. Meret vapauttavat eniten hiilidioksidia ilmakehään. Sitä määrää eniten veden lämpötila, mikä taas johtuu pääasiassa auringon toiminnasta.    

                                 kasvihuone ilmiö

            Maapallon elinkelpoisuus perustuu kasvihuonekaasujen lämmittävään vaikutukseen. Vesihöyry on tärkein tekijä kasvihuoneilmiössä. Hiilidioksidilla on siinä häviävän pieni osuus.  Vesihöyryä on ilmakehässä 2 prosenttia,  hiilidioksidia 0,04 prosenttia.  Muutokset ilman suhteellisessa kosteudessa selittävät suuriman osan lämpötilojen muutoksista.  

   Aucklandin yliopiston professori Geoffrey G. Duffy vahvistaa, että suurin osa kasvihuoneilmiöstä johtuu vesihöyrystä, ei hiilidioksidista eikä muista kasvuhuonekaasuista. Hiilidioksidi kattaa ainoastaan 4.2 – 8.4%  kasvihuonekaasu vaikutuksesta. Vain likimain 4% tästä hiilidioksidimäärästä on ihmisen aiheuttamaa. Tämä pieni määrä näyttää merkityksettömältä. Jo Terve järki sanoo, että se ei voi aiheuttaa väitettyä ilmastonmuutosta millään. Vesihöyry kattaa 90 – 95% kasvihuonekaasu vaikutuksesta. Hän sanoo vielä että jopa hiilidioksidin kaksin- tai kolminkertaistamisella on käytännössä vähän vaikutusta, koska vesihöyry ja pisaroiksi pilviin tiivistynyt vesi tulevat aina hallitsemaan kasvihuoneilmiötä.    

        ei ole mieltä puhua ilmastonmuutoksesta ja hiilidioksidista

      Ilmaston vaarallisella lämpenemisellä ei ole tieteellistä tukea. Myös hiilidioksidin aiheuttama ilmastonmuutos on tieteellisesti todistettu valheeksi.

Ihmisen hiilidioksidipäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos on yksinkertaistavaa hölynpölyä ja harhaanjohtavaa ja vaarallista propagandaa. Se on niin yksinkertainen teoria, että poliitikot ovat sen pystyneet omaksumaan. Ilmastonmuutoksen kannalta CO2 on merkityksetön. Ihmisen toiminnan aiheuttama CO2 on vieläkin merkityksettömämpi.

        Koska ilmasto muuttuu luonnollisesti eikä ihmisen toiminnalla ole siihen juuri osuutta, ei ole mieltä pitää hälyä ilmastonmuutoksesta. Koska hiilidioksidilla ei ole yhteyttä maapallon lämpötiloihin, ei ole myöskään mieltä puhua hiilidioksidipäästöistä ja niiden rajoittamisesta. Koska fossiilienergia ei lämmitä ilmastoa, niin sanottuun uusiutuvaan energiaan siirtymisessä ei ole myöskään mitään mieltä. Meneillään olevat valtavat maailmanlaajuiset ilmastotoimet ovat täysin mielettömiä. ”Vihreä siirtymä” tehottomaan ja epäkäytännölliseen ”uusiutuvaan energiaan” on vailla perusteita.

Valtavilla, äärimmäisen kalliilla maailmanlaajuisilla ilmastotoimenpiteillä ei tule olemaan yhtään mitään erityistä vaikutusta maapallon ilmastoon. Uusiutuvan energiaan käyttö alentaa maapallon lämpötilaa yhtä vähän kuin fossiilienergian käyttö sitä kohottaa. Ilmaston muutos, maapallon lämpeneminen, koko ongelma on täysin keksitty. Sekä itse ongelma että sen ratkaisu ovat molemmat keksittyjä ja täysin vailla perustaa. Mitään toimenpiteitä ei tarvita.

       Väitetyillä hiilineutraaleilla tuotteilla, ”ilmastoystävällisillä” kuljetuksilla, hiilidioksidilaskureilla ja -pisteillä ei tule olemaan mitään vaikutusta ilmastoon. Ne eivät edes vähennä hiilidioksidin määriä ilmakehässä kuten väitetään, ja vaikka vähentäisivätkin, sillä ei olisi sittenkään mitään vaikutusta maapallon lämpötilaan. Maapallon ilmasto määräytyy aivan muista tekijöistä kuin ihmisen hiilidioksidipäästöistä. ”Vihreällä” siirtymällä” tehottomiin ja epäekologisiin energian tuotantomuotoihin tulee kylläkin olemaan vakavia ympäristövaikutuksia: ympäristön tuhoutuminen kiihtyy. Lue lisää ”Vihreän siirtymän” katastrofaaliset seuraukset luonnolle Sillä tulee olemaan on myös vakavia vaikutuksia yhteiskunnille ja elämänmuodoille. Lue lisää ”Vihreän siirtymän” katastrofaaliset seuraukset ihmiskunnalle. Globaali energiakriisi. Ilmastokolonialismi

      Ilmastonmuutos on huijaus. Ilmastonmuutos on uskonto. Ilmastonmuutos on poliittinen ideologia. Ilmastonmuutos on globalisaation ja uuskolonialismin väline. Ilmastonmuutos on ihmiskuntaa vastaan käytävän sodankäynnin väline.

Ilmasto hälyttämisen ja ilmastonmuutos valheen takana on pääasiassa YKn Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), hallitusten välinen ilmastonmuutos paneeli. IPCC on poliittinen, ei tieteellinen organisaatio. IPCCn ilmastonmuutos tarina, väitteet, lämpötilatilastot, tietokonemallit ja ennustukset ovat kaikki pseudotieteellistä puppua.

         YK ja sen kaikki alajärjestöt kuten vaikkapa WHO ja IPPCC ovat läpikotaisin korruptoituneita ja ne palvelevat yksin suurpääomaa ja suuryrityksiä. IPCCllä on suorat yhteydet planeetan kaikkein voimakkaimpiin yritysinstituutioihin sekä monimiljardööreihin, jotka yrittävät ilmastonmuutoksen verukkeella toteuttaa totalitaarisen ”vihreän agendansa”.    

Lue lisää aiheesta https://www.globalresearch.ca/cop27-understanding-climate-change-un-hidden-agenda-behind-catastrophic-global-warming/5802882

lähteet    

COP27: Understanding Climate Change and the UN’s Hidden Agenda Behind “Catastrophic Global Warming” We must differentiate between real climate change and the UN’s theory of “man-made global warming.”David Skripac Global Research, December 26, 2022

Global Warming Morphs into the Solar Minimum Renee Parsons Global Research, June 11, 2019

 1500 Scientists Say “Climate Change Not Due to CO2” – The Real Environment Movement Was Hijacked Mark Keenan Global Research, June 17, 2023

Myyttejä ja tosiasioita ilmastonmuutoksesta

         On tärkeää erottaa tieteelliset tosiasiat uskomuksista ja myyteistä. Valtavirtamedia esittää vapaasti väitteitä, luuloja, uskomuksia, myyttejä, tutkimustuloksia, kertomuksia, syy yhteyksiä ja spekulaatioita ilmastonmuutoksesta. Tarkoituksellinen propaganda ja harhaan johtaminen eivät ole sille myöskään vieraita. Prof. Robert M. Carter tarkastelee myyttejä ja tosiasioita ilmastonmuutoksesta. Poimin niistä keskeisiä. Sain itse hyvän kokonaiskuvan aiheesta juuri Carterin artikkelista. Se on julkaistu vuonna 2009 joten sen huomiot perustuvat sitä edeltävään dataan.    

         Robert M. Carter on paleontologi, stratigrafi, merigeologi ja ympäristötutkija. Hän toimi tutkimusprofessorina Australiassa James Cook yliopistossa sekä Adelaiden yliopistossa. 

        Professori Carter sanoo, että ilmastonmuutos on ei-lineaarinen (kaoottinen) prosessi, jonka osia ymmärretään vain heikosti tai ei ollenkaan. Mikään deterministinen tietokonemalli ei koskaan kykene tekemään täsmällistä ennustusta ilmastosta sadan vuoden tulevaisuuteen tai paikallisesta ilmastonmuutoksesta. Silti kaikki hallitusten ilmastotoimet perustuvat sellaisiin täysin spekulatiivisiin ilmastomalleihin.

        Carter kumoaa myytin, että lähes kaikki tutkijat ovat yhtä mieltä siitä että ihmisen aiheuttama globaali lämpeneminen on tosiasia ja että se etenee vaarallisen nopeasti. Hänen mukaansa ilmastotieteen lähes jokainen osa on ankaran kiistelyn alainen. Lisäksi tuhannet pätevöityneet tutkijat maailmanlaajuisesti ovat allekirjoittaneet julkilausuman, joka (i) kysyy todisteita hypoteettiseen ihmisen aiheuttamaan lämpenemiseen ja (ii) tukee rationaalista tieteellistä (ei emotionaalista) lähestymistä sen tutkimiseen tunnetun luonnollisen ilmastonmuutoksen kontekstissa.  

Myytti 1 Globaali keskilämpötila on noussut parin viime vuoden aikana.

Tosiasiat 1 Globaali keskilämpötila ei ole noussut vuodesta 1995 ja on laskenut vuodesta 2002 lähtien huolimatta 8%  hiilidioksidin noususta ilmakehässä vuodesta 1995.Täsmälliset lämpötilan mittaukset sääpalloista ja satelliiteista 1950 luvun lopusta lähtien eivät osoita ilmakehän lämpenemistä. 

Myytti 3 Globaali keskilämpötila oli suhteellisen muuttumaton esiteollisina aikoina, se on noussut jyrkästi 1900 luvulla ja tulee nousemaan useilla asteilla seuraavan sadan vuoden aikana.  

Tosiasiat 3 Ei ole vakuuttavaa näyttöä siitä, että mennyt ilmasto oli muuttumaton, että kahdenkymmenen vuosisadan muutokset globaalissa keskilämpötilassa olivat epätavanomaisia ja että vaarallista ihmisen aiheuttamaa lämpenemistä tapahtuu      

Mytti 5 Yli kahden asteen lämpeneminen tulee aiheuttamaan katastrofaalisia seurauksia ekosysteemille ja ihmiskunnalle.   

Tosiasiat 5 Kahden celsiusasteen muutos on hyvin aikaisemmissa luonnollisissa rajoissa. Ekosysteemit ovat sopeutuneet sellaisiin muutoksiin kautta aikojen. Seuraus on evoluutioksi kutsuttu prosessi. Ihminen voi sopeutua  ja sopeutuu kaikkiin äärimmäisiin ilmastoihin.       

Myytti 6  Ihmisen hiilidioksidin lisääminen ilmakehään aiheuttaa vaarallista lämpenemistä ja se on yleisesti haitallista.

Tosiasiat 6  Luonnollisesta järjestelmän vaihtelusta poikkeavaa ihmisen aiheuttamaa lämpenemistä ei voida havaita. Ihmisen aiheuttama lisälämpeneminen tulee luultavasti olemaan alle yhden asteen. Ilmakehän hiilidioksidi on kasveille välttämätön ravinne.     

      Hiilidioksidi on vähäinen kasvihuonekaasu, joka aiheuttaa 26% (8C) kokonaiskasvihuonevaikutuksesta (33C), mistä puolestaan enimmillään 25% (2C) voidaan liittää ihmisen toiminnan aiheuttamaan hiilidioksidiin. Vesihöyry on merkittävin kasvihuonekaasu ilmakehässä, joka aiheuttaa vähintään 70% vaikutuksesta.     

      Professori Carter kumoaa myös myytin, että hiilidioksidi olisi ilmaston lämpenemisen syy.  ”Sekä vuosittaisissa että geologisissa aikajanoissa muutokset ilmakehän lämpötiloissa edeltävät muutoksia hiilidioksidissa. Hiilidioksidi ei voi siten olla lämpötilan nousun tärkein aiheuttaja.” Eikö ole uskomatonta! Siis maapallon lämpötila vaikuttaa hiilidioksidin määriin eikä päinvastoin kuten väitetään. Tämähän kumoaa täysin uskomuksen, että hiilidioksidi aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Ilmastopolitiikka perustuu siis täysin virheellisiin käsityksiin, että maapallo lämpenee poikkeuksellisesti ja että se johtuu ihmisen hiilidioksidipäästöistä.

Myytti 7 Muutokset auringon aktiivisuudessa eivät voi selittää äskettäisiä  muutoksia globaalissa keskilämpötilassa.

Tosiasiat 7  Auringon vaikutus vaihtelee monin tavoin monissa aikajaksoissa (mukaan lukien 11-, 22- ja 80-vuoden aurinkosyklit), joilla on samanaikaisia vaikutuksia Maan ilmastoon. Vaikka muutokset näkyvässä säteilyssä ovat vähäisiä, muutoksien hiukkasvirrassa ja magneettikentässä tiedetään aiheuttavan voimakkaan ilmastovaikutuksen. Enemmän kuin 50%  0.80 asteen globaalin keskilämpötilan noususta 20 vuosisadalla voidaan yhdistää aurinkomuutokseen.  

Myytti 8 Sekä pohjoisilla että eteläisillä napa-alueilla tapahtuu ennen näkemätöntä jään sulamista.     

Tosiasiat 8 Sekä Gröönlannin että Antarktiksen jäälaattojen paksuus kasvaa ja ne viilenevät huipulta. Antarktiksen ympärillä oleva merijää saavutti ennätyksellisen alan 2007. Lämpötilat arktisella alueella saavuttavat juuri nyt 1940 luvun alussa koetun luonnollisen lämmön ja varhaisempina aikoina alue oli vielä lämpimämpi (jäävapaa).  

Myytti 9  Ihmisen aiheuttama globaali lämpeneminen aiheuttaa vaarallisen globaalin merenpinnan nousun.    

Tosiasiat 9  Merenpinnan muutos vaihtelee ajoittain ja paikoittain. Globaali keskimääräinen merenpinnan korkeus on tilastollinen mitta, millä ei ole arvoa ympäristösuunnittelussa. Globaali keskimääräinen 1-2 mm/yr  merenpinnan nousu tapahtui luonnollisesti viime 150 vuoden aikana eikä siinä näy merkkiä ihmisen aiheuttamasta lisääntymisestä.  

Myytti 10  20 vuosisadan lopun globaalin keskilämpötilan nousu aiheutti   ankarien myrskyjen (syklonien)  määrän lisääntymisen tai myrskyjen voiman lisääntymisen.    

Tosiasiat 10  Meteorologian asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä että   ilmastojärjestelmän luonnollisesta vaihtelusta poikkeavaa myrskyjen lisääntymistä ei ole tapahtunut         

      Jos Carter on oikeassa, ilmastonmuutos on huijausta. Valtavaa hälyä pidetään täysin keksitystä tai spekulatiivisesta uhasta. Mistä oikeasti on kyse? Johdetaanko ihmisiä tarkoituksellisesti harhaan? Jotkut globaalisti äärimmäisen vaikutusvaltaiset tahot muokkaavat mielipiteitämme ja käyttävät ilmastonmuutosta hämäriin tarkoituksiinsa. Ilmastonmuutosta käytetään siis työkaluna johonkin aivan muihin asioihin. Sana ilmastopolitiikka kertoo mistä oikeasti on kyse, politiikasta. Kyse ei ole ympäristöstä, ei edes ilmastosta. Kyse on rahasta, vallasta, kapitalismista, energiapolitiikasta ja planeetan resurssien hallinnasta.  

lähteitä

Global Warming: Ten Facts and Ten Myths on Climate Change Prof. Robert M. Carter Global Research, November 19, 2022 James Cook University, Queensland, Australia and Global Research 9 December 2009

Epäilen että ilmastonmuutos on humpuukia

       Virallisen kertomuksen mukaan ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos  vaarantaa ihmiskunnan ja planeetan tulevaisuuden. Sen mukaan hiilidioksidin lisääntyminen on pääsyy ilmaston nopeaan lämpenemiseen. Sen mukaan todisteet asiasta ovat kiistämättömiä ja asiasta vallitsee tieteellinen yksimielisyys. Pysäyttääksemme ilmaston lämpenemisen ja ennustetut sääkatastrofit nopeita toimia vaaditaan. Meidän on vähennettävä fossiilienergian käyttöä ja siirryttävä päästöttömään uusiutuvaan energiaan.           

         On naiivia olla epäilemättä virallista ilmastonmuutoskertomusta. 

        Jotain mätää on siinä yksimielisyydessä, millä ilmastonmuutoksesta puhutaan. Se muistuttaa sekä uskontoa että tarkoituksellista, laskelmoitua propagandaa.

       Mielestäni ilmastonmuutos ei ole sellainen uhka kuin esitetään.                     

       Ilmasto on erittäin monimutkainen järjestelmä. Rehelliset tutkijat tunnustavat, että he eivät ymmärrä ilmaston luonnollista, sisäistä muuttuvaisuutta.  

       Ensi alkuun on hyvin vaikeaa ymmärtää mikä ilmastossa on ihmisen aiheuttamaa ja mikä luonnollista. Ensi alkuun  on myös vaikeaa arvioida mikä on ihmisen hiilidioksidipäästöjen osuus ilmaston muutoksessa.

        Aito tiede on kiistanalaista. Se muodostuu erilaisista näkemyksistä ja teorioista. Mitään täydellistä yksimielisyyttä ei vallitse.  

       Rahoittajat ja säätiöt ohjaavat ilmastonmuutos tutkimusta. Nykyään julkinen ja yksityinen tutkimusrahoitus perustuu etukäteisoletukseen ilmaston lämpenemisestä. Meillä on hädin tuskin enää aitoa riippumatonta tiedettä. Tiede on politisoitu.

      Koska ilmasto on niin monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä, suuri yleisö on helppoa höynäyttää uskomaan ihmisen hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen.                         

      En usko että ihmisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt aiheuttavat väitetyn maapallon lämpenemisen. Siitä ei ole kiistattomia todisteita. Näyttää siltä että fossiilienergian aiheuttama ilmastonmuutos on valhe.

         Epäilen että ilmaston lämpenemistä ei tapahdu lainkaan. 

     Olen tullut siihen tulokseen, että yleinen medioiden levittämä ilmastonmuutos tarina on virheellinen.            

         Epäilen että ilmastonmuutos on keksitty juttu. 

        Uskon että ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on vain propagandaa.

       Epäilen että ilmastonmuutos on huijausta.         

      Näyttää siltä että ilmaston muutos on poliittinen ideologia.

       En usko että ilmastonmuutos on mikään todellinen ongelma ihmiskunnalle. 

       Kaikki, mitä suurpääoman omistama valtavirtamedia esittää, on taatusti valhetta, propagandaa ja manipulaatiota. Tästä on helppoa päätellä, että myös ilmastonmuutoksen täytyy olla valhetta.  

         Marxin mukaan yhteiskunnan hallitsevat näkemykset kuvastavat  omistavan luokan ajatuksia.  

         Kapitalistinen valtio toimii ylikansallisen kapitalistisen luokan eduksi kansaa ja planeetan ekologista tasapainoa vastaan. Omistava luokka ei ole juuri koskaan toiminut yleiseksi hyväksi. Niin ei tapahdu myöskään ilmastotoimien kohdalla.

         Monet asiantuntevat kommentaattorit riippumattomassa mediassa pitävät ilmastonmuutosta huijauksena. Katso https://www.globalresearch.ca/undoing-doubters-climax-hoax/5840114 Hyvin monet tutkijat ja tiedemiehet kiistävä ihmisen aiheuttaman vaarallisen ilmastonmuutoksen. Katso https://www.globalresearch.ca/1500-scientists-say-there-no-climate-emergency-real-environment-movement-hijacked/5809791 Heillä kaikilla on siihen painavia perusteita, joita itsekin pyrin tuomaan esille. 

Meidän pitää tehdä julkisen ilmastonmuutos tarinan dekonstruktio, purkaa se alkutekijöihinsä ja riisua se valheista nähdäksemme mistä oikeasti on kyse. Meidän on katsottava myös ilmasto aktivismin julkisivun taakse.  Yritän tehdä näin valmiissa ja tulevissa kirjoituksissani kuten Ilmastonmuutos vai ekokriisi? ”Vihreä talous” on yritys pelastaa kapitalismi ”Ilmastonmuutoksen” ja ”pandemian” yhtenevyyksiä Myyttejä ja tosiasioita ilmastonmuutoksesta Hiilidioksidi ei aiheuta ilmastonmuutosta