KIRJAT

Vihkimysviisaus, Timo Viitala

Kirja on omaehtoinen suunnannäyttö uuden ajan henkisyyteen. Se on myös syvällinen tutkielma psyykestä. Vihkimysviisaus sisältää konstailemattoman esityksen vihkimysten polusta. Teos perustuu tekijänsä kokemuksiin ja pohdintoihin. Siinä on myös hyvin paljon käytännöllistä psykologista elämänviisautta jokamiehelle.

Vihkimysten tiellä ihminen puhdistaa, lunastaa ja kirkastaa alempaa luontoaan mielen, sielun ja hengen energioiden kautta. Kirkastus on asteittainen ja yhä syvenevä prosessi. Vihkimys ei sisällä vain sitä, että oppilas saavuttaa sisäisessä elämässään uusia havaintoja, kokemuksia ja paljastuksia. Kyseessä on koko ihmisen uudistuminen, muuntuminen ja valaistuminen.

Sisällys: Johdanto. Sisäinen ihminen ja näkymätön todellisuus. Oppilas ja tie. Tajunta, tietoisuus ja itsetajunta. Vihkimysten polku. Minän arvoitus. Syvätajunta. Sielu. Energioiden tiede. Jumaluuden tahto ja voima. Tilaton avaruus. Ohjeita. Vihkimys sähkötulella. Täyteys. Vapautuminen. Tyhjyys. Valaistuminen ja valo. Mielestä. Vireys ja keskittyminen. Synteesi ja synkronia. Harhakuvitelmien loppu. Viisas. Sanastoa.

210 sivua, nidottu
15,00 €
Kustantamo Uusi Aika
Julkaisuvuosi 2011
ISBN 978-952-67266-3-2

vihkimysviisaus

 

Sisäinen tie, Timo Viitala

Sisäinen tie on aihepiirien mukaan järjestetty mietekokoelma. Mietelmät sisältävät sekä yleistä elämänviisautta että opastusta henkiseen elämään. Sen teemoja ovat mm. kaipuu näkymättömään, itsetuntemus, henkinen polku ja sen kulkeminen, johdatus, meditaatio, mielenrauha sekä unio mystica.

Ihmisen elämä on vuorovaikutusta sisäisen näkymättömän energioiden maailman kanssa joka hetki ja alusta loppuun. Kukaan ei ole erillinen ja itseriittoinen elämän yksikkö. Meitä kaikkia elävöittää ja kantaa alati muuttuva universaali energia miljoonine variaatioineen. Henkisen elämän kautta voimme pyrkiä syventämään yhteyttä henkiseen lähteeseemme, vapauttaa piilevät voimavaramme ja löytää ennen kokematonta iloa, valoa ja rauhaa.

86 sivua, nidottu
8,00 €
Kustantaja Uusi Aika
Julkaisuvuosi 2009
ISBN 978-952-67266-0-1

952672660X

Sisäinen tie kirjakatsaus

 

Dürckheim, Karlfried Graf: Muutoksen pyörä

Taito tulla läpäiseväksi jumalalliselle olemiselle.

Kirjoittaja opastaa meitä heräämään aidolle olemuksellemme ja kehittymään läpikuultaviksi suhteessamme jumalalliseen olemiseen. Muita teoksen käsittelemiä aiheita ovat mm. persoonaksi tuleminen, ihmisen sisäinen kuva, meditaatio sekä muutoksen pyörä osatekijöineen, jotka ovat kriittinen valvonta, irti päästäminen, yhdistyminen perustaan, uusi tuleminen ja osoittaminen jokapäiväisessä elämässä. Tri Dürckheim (1896 – 1988) oli saksalainen psykoterapeutti ja zen-mestari. Hänen teoksensa on nyt ensimmäistä kertaa saatavilla suomeksi.

“Ihmisen itsen toteutuminen persoonana ei tapahdu ilman hänen omaa toimintaansa. Päinvastoin, se riippuu askel askeleelta hänen myötävaikutuksestaan. Se on tulosta väsymättömästä harjoituksesta. Kun hän toteuttaa täydessä tietoisuudessa tätä “taukoamatonta harjoitusta”, hänen voidaan sanoa olevan TIELLÄ. Siitä lähtien muutoksen pyörä ei koskaan pysähdy.”

111 sivua
10,00 €
Kustantaja Uusi Aika
Suomentaja Timo Viitala
ISBN 978-952-67266-2-5

9526726626MP

Muutoksen pyörä lainauksia

Bailey, Alice A.: Vihkimykset

Tämä kirja käsittelee ihmisen henkistä kehitystietä. Kokelaan tiellä ihminen pyrkii eri tavoin kehittämään persoonallisuuttaan. Oppilaan polulla hän vahvistaa yhteyttään korkeampaan itseensä ja saavuttaa suuremman kyvyn palvella ihmiskuntaa Vihkimys tekee hänestä viimein planeettamme okkulttisen Hierarkian jäsenen. Vihkimys on tajunnan laajentuminen, se on keino avata mieli ja sydän havaitsemaan mitä on jo todellisuudessa.

Teos ei käsittele ainoastaan niitä vihkimyksiä, jotka koskevat ihmiskuntaa ja jotka huipentuvat siinä, että ihminen saavuttaa Viisauden Mestarin asteen, vaan myös niitä seitsemää kosmista polkua, jotka avautuvat tämän jälkeen.

Planeettamme henkinen Hierarkia on täsmällisen kuvauksen kohteena Sanat Kumarasta, Buddhasta ja Kristuksesta Viisauden Mestareihin saakka. Tämän valon Hierarkian tehtävänä on mm. kehittää itsetietoisuutta kaikissa olennoissa, välittää Planeettalogoksen tahto ihmiskunnalle ja toimia esimerkkinä epäitsekkyydestä ja palvelusta. Hierarkia lähestyy nyt vakaasti ihmiskuntaa. Jumalalliseen suunnitelmaan kuuluu, että siirtyessämme uuteen aikaan tämä ”Kristuksen näkymätön kirkko” tulee julkiseksi ja näkyväksi.

236 sivua, nidottu
21,00 €
Kustantaja Delfiini Kirjat
Alkuteos Inititation: Human and Solar.
Suomentaja Timo Viitala
ISBN 952-5572-23-4

9525572234

 

Bailey, Alice A.: Kristuksen jälleentuleminen

Teos sisältää mm. opin avataroista, uuden maailmanuskonnon suuntaviivat, kristinuskon esoteerisen tulkinnan sekä näkemyksen Kristuksen uudesta tulemisesta tänä aikana. Monet uskonnot odottavat tänään avataran tai pelastajan saapumista. Kristuksen toinen tuleminen Vesimiehen ajan maailmanopettajana esitetään tässä kirjassa edessä olevana tapahtumana, joka on looginen ja käytännöllinen suhteessa jumalallisen ilmoituksen jatkuvuuteen kautta aikojen. Kristus kuuluu koko ihmiskunnalle, ja hänet voidaan tuntea samana suurena identiteettinä kaikissa maailman uskonnoissa.

Kun Kristus, rakkauden avatara, ilmestyy uudelleen, niin silloin:

”Ihmisten pojat, jotka nyt ovat Jumalan poikia, kääntävät kasvonsa pois loistavasta valosta ja säteilevät tuota valoa ihmisten pojille, jotka eivät vielä tiedä, että he ovat Jumalan poikia. Silloin Tuleva ilmaantuu, ja hänen askeleitaan kiirehtii varjon laakson läpi se mahtavavoimainen, joka seisoo vuorenhuipulla ja hengittää ulos iäistä rakkautta, ylimaallista valoa ja rauhallista, hiljaista tahtoa.

Silloin ihmisten pojat vastaavat. Silloin uudempi valo loistaa maan synkkään, uupuneeseen laaksoon. Silloin uusi elämä virtaa ihmisten suonissa, ja silloin he näkevät kaiken sen, mikä voi olla.

Niin rauha tulee jälleen maan päälle, mutta rauha, jonka kaltaista ei ole ennen koettu. Silloin tahto hyvään puhkeaa kukkaan ymmärryksenä ja ymmärrys kukoistaa hyväntahtoisuutena ihmisissä.”

169 sivua, nidottu
22,00 €
Kustantaja Delfiini Kirjat
Alkuteos The Reappearance of the Christ.
Suomentaja Timo Viitala.
ISBN 978-952-5572-40-7

bailey_jalleentuleminen

 

Bailey, Alice A.: Esoteerinen psykologia I

Esoteerinen psykologia käsittelee seitsemää sädettä ja seitsemään psykologista tyyppiä. Se luo perustan uudelle psykologialle, jolle moderni, suureksi osaksi materialistinen psykologia on luonut perustaa.

Esoteerisen psykologian näkökulmasta evoluutio on tietoisuuden evoluutiota, jonka kautta persoonallisuuteen istutettu sielun osanen identifioituu asteittain henkiseen lähteeseensä ja tulee yhdeksi sen kanssa.
365 sivua, nidottu
29,00 €
Kustantaja Delfiini Kirjat
Alkuteos A Treatise on The Seven Rays: Vol. I -Esoteric Psychology
Suomentaja Timo Viitala
ISBN 952-5572-24-2

esoteerinenbailey

 

Bailey, Alice A.: Kansakuntien kohtalo

Kansakunta on kehittyvä henkinen entiteetti, joka on monien energioiden vaikutuksen alainen, jotka virtaavat solaarisista ja kosmisista lähteistä. Ihmisen tavoin kansakunnissa ja maissa vaikuttavat persoonallisuuden säde ja sielun säde.

Nämä energiat vaikuttavat kansalliseen tietoisuuteen. Kansakuntien sielun kohtaloiden tiedostamisella kirjan opetusten valossa on suuri käytännöllinen merkitys suhteessa kansainväliseen ymmärrykseen ja yhteistyöhön ja yritykseen luoda maailmanrauhaa sekä tietoisuutta ihmiskunnan ykseydestä. Kirjassa käsitellään myös Vesimiehen ajan vihkimyksiä sekä Kristuksen merkitystä uudella ajalla.

136 sivua, nidottu
21,00 €
Kustantaja Delfiini Kirjat
Alkuteos Bailey, Alice. A. Kansakuntien kohtalo.
Suomentaja Timo Viitala
ISBN 978-952-5572-65-0

952557265X

Tilaukset