Ilmastonmuutos petoksen todelliset tarkoitusperät

       Ilmastoteollinen kompleksi koostuu valituista tiedemiehistä, kansainvälisistä ilmastoinstituutioista, teollisuusmiehistä ja lakimiehistä sekä yritysmediasta. Yhdessä YKn hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) kanssa se on jo vuosikymmeniä levittänyt ilmastonmuutos propagandaa ja käyttänyt kaikkia mahdollisia keinoja ja kanavia asiansa ajamiseksi. Koska valtavirtamedia on suuren kansainvälisten mediajättien omistamaa, ilmastonmuutos tarinat ovat niin yhdenmukaisia ja jatkuvasti toistuvia ja ilmastonmuutos propaganda on lähes aukotonta.    

               YK Agenda 2030 ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen     

      YKn Agenda 2030  muodostaa perustan nykyisille vaatimuksille alentaa hiilidioksidipäästöjä hallitustenvälisen ilmastopaneelin suosittelemille tasolle. Tavoitteena on hiilineutraalisuus, hiilipäästöjen lopettaminen vuoteen 2050 mennessä.             

         Globalistinen Maailman talousfoorumi ajaa YK Agenda 2030 suunnitelmaa sekä Pariisin sopimusta alentaa hiilidioksidipäästöjä 7% vuosittain vuoteen 2030 saakka hiilineutraalin maailman ja ”netto nollahiili” tason saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.        

       EU on kärjessä suunnitelmallaan olla maailman ensimmäinen hiilineutraali manner vuonna 2050 ja alentaa hiilidioksidipäästöjään ainakin 55% vuoteen 2030 mennessä. Suomi on julistautunut EUssa päästöjen vähentämisen kärkimaaksi. Suomen tavoitteena on hiilipäästöjen lopettaminen vuoteen 2035 mennessä. On selvää että näitä tavoitteita ei  tulla koskaan saavuttamaan. Isoimmat maat eivät aio toteuttaa lupauksiaan hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, niille kyse on enemmän kauppasodasta pienempiä ja heikompia maita vastaan.

       Pariisin ilmastosopimus tulee olemaan kustannuksiltaan historian kallein sopimus. Kuitenkaan sillä ei saavuteta edes teoriassa mitään merkittävää ilmaston kannalta. Valtavalla panostuksella saadaan teoriassa aikaan ainoastaan mitättömän pieni lämpötilan nousun hidastuminen sadan vuoden aikana.  

        Kaikki nämä suunnitelmat ja niiden mukaiset toimet perustuvat Hallitustenvälisen ilmastopaneelin valheelliseen tarinaan. YKn IPCC raportti globaalista lämpenemisestä kehottaa ohjaamaan valtavat 12% maailman bruttokansantuotteesta “estämään ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia”. Käytännössä se merkitsee mm. että fossiilienergiaa käyttävän teollisuuden on siirryttävä niin sanottuun uusiutuvaan energiaan.

        Maailman talousfoorumin Suuri uudelleenasetus on yhdenmukainen YKn Agenda 2030 kanssa kuten myös uusi vihreä jako. Yhdessä Maailman talousfoorumin ja muiden globalistien kanssa YK pyrkii tekemään agendasta maailmanlaajuisen.

        Meidän on katsottava propagandan taakse ja kysyttävä mitä nämä hankkeet merkitsevät todellisuudessa. Ovatko niiden yhteydessä käytetyt termit ekologinen, kestävä ja vihreä mitään muuta kuin sanoja? Ja mitkä ovat niiden muut taustalla olevat tarkoitukset? 

                       Mistä oikeasti on kyse?

       Ilmastotoimissa kyse on aivan kaikesta muusta kuin itse ilmastosta tai ympäristöstä

         Ilmastonmuutoksessa kyse on maailman ja ihmisten hallinnasta.

      Ilmastonmuutoksessa kyse on maapallon resurssien hallinnasta,  jakamisesta ja omistuksesta.   

      Ilmastonmuutos on vallankäytön väline.

      Ilmastonmuutos on sosiaalisen hallinnan väline.    

  Ilmastonmuutos on poliittinen ideologia, jota käytetään poliittisiin ja yhteiskunnallisiin tarkoituksiin.   

       Ilmastonmuutoksen estämisen nimissä toteutetaan todella monia pimeitä hankkeita, joilla ei ole mitään tekemistä ilmaston kanssa.   

        On todettu että kansainvälinen ilmastopolitiikka ei ole enää ympäristöpolitiikkaa ja että sillä ole enää mitään tekemistä ympäristönsuojelun kanssa. Siinä ei enää lainkaan oteta huomioon tärkeitä kysymyksiä kuten luontokato ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen, metsien hakkuut ja otsonikerroksen ohentuminen.   

      ”Uuden vihreän jaon” ja neljännen teollisen vallankumouksen todellisena tarkoituksena ei ole pelastaa maapalloa, vaan kapitalismi.   

      Ilmastonmuutos petoksen kautta pyritään edistämään talouden globalisaatioita ja lisäämään ylikansallisten yritysjättien valtaa maailmassa.  

    Ilmastonmuutos toimii verukkeena globalistien vallankaappaukselle.     

   Ilmastonmuutos on todella suuri uhka siinä mielessä että sen varjolla rakennetaan uutta totalitaristista maailmanjärjestystä. 

     Väitettyä maapallon lämpenemistä käytetään tarkoituksellisesti verukkeena siirtyä epädemokraattiseen, ylhäältä päin johdettuun poliittiseen kulttuuriin. 

        Ilmastohätätilan verukkeella luodaan totalitaristista maailmanhallintoa, heikennetään kansallisvaltioita ja muokataan niiden lainsäädäntöä perustuslakien kumoamiseksi ja kansalaisten oikeuksien ja vapauksien rajoittamiseksi.    

       Maapallon lämpeneminen on tarkoituksenmukainen valhe, jonka avulla suurpääoman omistajat, globalistit, ilmastoteollinen kompleksi ja teknokraatit voivat kahmia itselleen lisää valtaa ja varallisuutta.         

Ilmastopolitiikan kautta maailman varallisuutta jaetaan uudelleen. Maapallon lämpeneminen on savuverho maailman talouden uudelleen järjestämiselle ja massiiviselle varallisuuden siirrolle veronmaksajilta ilmastonmuutoksella keinotteleville globaaleille yrityksille, pankkioligarkialle ja ”vihreiden” tukiaisten saajille.       

       Ilmastonmuutos valheen taustalla on suunnitelma monopolisoida maailman resurssit globaalille talousoligarkialle.  

        Maapallon lämpeneminen huijaus on globalistien, suuyritysten ja armeijan intresseille tarpeellinen väline lisätä valtaansa ja anastaa maapallon resursseja hallintaansa. Niiden tavoitteena on saada hallintaansa kansallisvaltioiden hallitsemat yhteismaat ja yhteisomistukset.   

      Ilmastonmuutos / Maapallon lämpeneminen huijauksen tarkoituksena on maailman resurssien hallinta ja yksityistäminen sekä luonnon yksityistäminen ja rahallistaminen niin sanotun luonnon uusjaon kautta.

       Ilmastonmuutoksen kautta pyritään vallan äärimmäiseen keskittämiseen maailmassa. Globaaleille instituutioille kuten YK ja sen alajärjestöille kuten  WHO  ja niiden palvelemille talousoligarkialle ja yritysjättiläisille halutaan antaa kaikki valta. Se halutaan ottaa pois kansallisvaltioita, kansoilta ja kansalaisilta, joita YKn peruskirjansa mukaan pitäisi edustaa ja palvella.  Lopullinen tavoite on YKn suojissa toimiva maailmanhallinto. YKn tehtävänä on toimia arvovaltaisena kulissina ja luovuttaa sille julkinen valta, legitimiteetti ja suostumus ilman vastuunalaisuutta.         

       Ilmastonmuutos huijauksen tarkoituksena on pakottaa ihmiskunta Maailman talousfoorumin suureen uudelleen asetukseen. Se on suurin koskaan suunniteltu maailmanlaajuinen muutos. Se pyrkii muuttamaan yhteiskunnan jokaisen osan: talouden, rahapolitiikan, maatalouden, ruokatuotannon, matkustamisen, kasvatuksen, seksuaalisuuden ym.. Sen kautta globalistit ja teknokraatit pyrkivät saamaan vallan hallita, säännellä ja manipuloida kansalaisten elämän kaikkia puolia.

        Uuden lainsäädännön ja hiiliverotuksen myötä globaali talouseliitti, ylikansallinen kapitalistinen saalistajaluokka pyrkii saamaan vallan säännellä ja hallita lähes kaikkea tuotantoa ja valmistusta, ruokatuotantoa, kehitystyötä ja energian käyttöä ym..      

       YKn Agenda 2030 on suunnitelma globaaliin teknokraattiseen suuryritysfasismiin. Sen toteutuminen merkitsee länsimaisen sivilisaation loppua. Vielä jäljellä olevan vapauden ja demokratian tilalle tulee totalitaristinen uusi uljas yhteiskunta.  

        Kuljemme kohti ilmastofasismia ja ilmastobarbariaa. ”Pandemia” avasi tien maailmanlaajuiselle fasismille ja ”ilmastonmuutos” vie sitä eteenpäin. Kuljemme kohti ekofasismia, joka ei oikeasti välitä ympäristöstä. Sen alaisuudessa luonnon silmitön tuhoaminen ja hyväksikäyttö kiihtyy. Ekologiset perusteet toimivat verukkeena luonnon raiskaamiselle ja hyväksikäytölle, ympäristörikoksille ja rikoksille ihmisyyttä vastaan.

Kaikki todistaa sen puolesta, että ilmastonmuutos on ehkä se tärkein juttu, jonka kautta globalistit aikovat  kaapata vallan ja  toteuttaa suunnitelmansa maailman väestön ja resurssien hallinnasta. 

       Prof. Claudia von Werlhof kiteyttää: ”Ilmastohuijauksessa on kokonaan kyse täyden spektrin hallinnasta: avaruus, ilma, vesi, maa ja luonto, mukaan lukien kaikki elävät olennot. Siinä on kokonaan kyse ahneudesta valtaan ja rahaan lopputuloksenaan ihmiskunnan orjuuttaminen lopullisesti mielenhallintateknologioiden avulla. Ilmastohuijauksessa on kokonaan kyse joukkomanipulaatiosta ja sosiaalisesta ohjailusta suostumukseen. Kaikkine kommunikaatio ja markkinointi välineineen he myyvät meille tuon hallinnan kiiltävässä pakkauksessa ja miellyttävässä brändissä: uusi vihreä jako, uusi ilmastotalous, luonnollinen pääoma tai uusi jako luonnolle. Ilmasto huijaus on globalistieliitin selkeä operaatio YKn lopulliselle vallankaappaukselle erittäin hyvin suunnitellun ohjelman ja aikaraja agendan kautta.”  

lähteet

Climate and the Money Trail F. William Engdahl Global Research, December 03, 2022

False and Deceptive UN and WEF Narratives – All Part of the One World Government Agenda of Control Mark Keenan Global Research, October 30, 2020

Global WAR-NING! Geoengineering Is Wrecking Our Planet and Humanity Global Research E-Book, Centre for Research on Globalization (CRG) Prof. Claudia von Werlhof, Dr. Rosalie Bertell, Prof Michel Chossudovsky, Josefina Fraile, Elana Freeland, Maria Heibel, Claire Henrion, Conny Kadia, Linda Leblanc, and Vilma Rocío Almendra Quiguanás Global Research, April 15, 2023 Global Research

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *