Esoteria, hengentiede

Ei tarvitse olla kovin erityinen tietäjä tunteakseen ja tietääkseen, että näkymättömien henkisten energioiden maailma on läsnä ja vaikuttaa joka päivä. Silti useimmat tieteet ja nykyajan filosofiat jättävät tämän todellisuuden puolen kokonaan huomiotta ikään kuin se olisi olematon.

Jokainen olento suuressa tietoisten olentojen ketjussa tiedostaa ja aistii vain itseään lähinnä olevia ja omaa tietoisuuttaan vastaavia tasoja, energioita ja ilmiöitä.

Viisas tietäjä ja esoteerikko on löytänyt tiensä ulkoisten ilmiöiden maailman taakse sisäiseen ja näkymättömään todellisuuteen. Elämän salaisuudet ja evoluution lait paljastuvat selkeänä hänen sisäiselle näölleen ja ymmärrykselleen.

Tuntea, tutkia ja ymmärtää elämää sen sisäiseltä puolelta, lukemattomia eri voimia ja energioita ja niiden vuorovaikutusta ja toimintaa, tämä on okkultismia, esoteriaa, viisautta. Tiede tutkii maailmaa aistein havaittavalta ja ulkoiselta puolelta. Se ei tavoita täyttä todellisuutta eikä sen avulla voi ymmärtää elämän ja kehityksen logiikkaa, tarkoitusta ja päämäärää.

Ihminen tiedostaa aina vain kapean kaistaleen koko todellisuudesta oman tietoisuutensa ja mielensä kehitysasteiden mukaisesti.

Henkisen polun ja henkisen kehityksen kautta ihminen tulee vastaanottavaiseksi uusille energioille, jotka ovat peräisin yhä korkeammista lähteistä. Ne kaikki vaikuttavat ja ovat läsnä kaiken aikaa, mutta ihmisen vastaanottavaisuus niille kasvaa asteittain.

Oikea filosofi on tietäjä, joka tuntee ja kokee paljon laajemman ja syvemmän todellisuuden kuin akateeminen filosofi tai kadunmies.

Todellisuuden sisäinen puoli vaatii omaa tutkimusta ja tiedettä ja omia menetelmiään.

Viisaus on tietoa hengestä, elämästä, energioista ja tietoisuuden kehityksestä muotojen kautta.

Viisautta on ymmärtää asioiden sisäinen puoli, elämän voimien ja energioiden maailma ja niiden toiminta ja vaikutus kaikkialla ja kaikissa elämänmuodoissa. Siitä näkökulmasta todellisuus on vaikuttavan monisyinen, rikas, salaperäinen ja monessa suhteessa vielä tuntematon tieteelle ja ihmiskunnan enemmistölle.

Kaikki tapahtumat maailmassa, planeetalla ja ihmiskunnassa heijastavat ja ilmentävät sisäisten energioiden ja voimien toimintaa. Samalla tavalla yksittäisen ihmisen elämä kuvastaa niitä energioita, joille hän on vastaanottavainen.

Monenlaiset näkymättömät voimat ja energiat työskentelevät jatkuvasti ihmisessä ja kaikkialla luonnossa toteuttaen evolutiivisia tarkoituksiaan.

Hengen kautta ihminen tuntee subjektiivisen sisäisen elämän kaikkialla. Aistien kautta hän tavoittaa elämän ulkoisen ja ns. objektiivisen puolen.

Esoteerikko on tiedemies, joka tutkii ja pyrkii ymmärtämään todellisuutta tarkastellen sitä pääasiassa sen sisäiseltä, näkymättömältä ja subjektiiviselta puolelta.

Hengen puhdas energia tekee ihmisen puolueettomaksi, objektiiviseksi ja persoonattomaksi, viisaaksi ja viileäksi ja ne ovat kaikki tiedemieheltä vaadittavia ominaisuuksia.

Kun esoteerikko puhuu valosta, hän ei puhu kuten mystikko tai näkyjen näkijä, vaan hän puhuu tosiasiasta. Kirkkaus, puhtaus ja valo luonnehtivat usein henkistä tietoisuutta ja se sävyttää henkisen ihmisen käyttövälineitä.Löytämällä ja paljastamalla hengen valon itsessään tietäjä voi sen kautta tiedostaa valon ja valoa kaikkialla. Sitä mukaa kuin aine henkistyy, se säteilee enemmän valoa. Henkinen valon tietoisuus on yhteydessä kehon kaikkien olemuspuolien osien ja atomien valon keskukseen ja samalla myös kaikkialla planeetalla, aurinkokunnassa, luonnossa ja ihmiskunnassa esiintyvään jumalalliseen valoon.

Ihmisen kehittämä ja heijastama aura on aistiva, tunteva ja tiedostava elin. Henki tiedostaa henkeä, sen monia laatuja, värähtelyjä, liikettä ja toimintaa. Henkensä, auransa ja energiakehonsa kautta vihitty kokee ja tiedostaa hengen maailman lukemattomia vivahteita, sävyjä, laatuja, värähtelyjä, liikettä ja evolutiivista toimintaa.

Vihitty kulkee taso tasolta yhä syvemmälle mysteereihin, täysin ennen tuntemattomille todellisuuden alueille.

Fyysisten aistiensa kautta ihminen ei voi tiedostaa yhtään mitään ylifyysisestä maailmasta. Hän voi varmasti havaita ainoastaan ylifyysisten energioiden ja voimien vaikutuksia ja seurauksia ihmiskunnassa ja luonnon ilmiöissä. Esimerkiksi kasvu ja kehitys ovat seurausta elämän voimien ja energioiden toiminnasta luonnon muodoissa; liike ja valo ovat seurauksia joistain niiden takana olevista ylifyysisistä tekijöistä. Maailman historian voidaan katsoa olevan ihmiskunnan vastausta ideoihin ja seitsemän säteen jaksoittaiseen toimintaan ja vaikutukseen. Kaikki tapahtumat ihmiskunnassa ovat ilmausta siinä vaikuttavista sisäisistä voimista ja energioista. Vain omassa itsessään, omassa tietoisuudessaan, aurassaan ja eetterikehossaan ihminen voi tuntea moninaiset ylifyysiset energiat ja elämän voimat. Useimmat niistä toimivat myös muissa elämänmuodoissa Maa planeetalla ja aurinkokunnassa. Vihkimysten kautta hän oppii tuntemaan planetaariset energiat ja aurinkokunnassa vaikuttavat energiat, jotka hän jakaa ne suurten planetaaristen ja solaaristen entiteettien kanssa.

Kun kaikki elämänmuodot Maa planeetalla ja Maa kokonaisuutena ovat vuorovaikutuksessa seitsemän säteen, astrologisten energioiden ja muiden aurinkokunnassamme vaikuttavien energioiden kanssa, herää kysymys, miksi emme siis havaitse näitä ylifyysisiä energioita? Voimme tiedostaa näiden näkymättömien energioiden toiminnan omassa itsessämme, koemme sen värähtelynä, liikkeenä, valona ja monenlaisina henkisinä laatuina. Emme voi kuitenkaan nähdä, tuntea tai tiedostaa ylifyysisiä energioita muissa elämänmuodoissa. Ihminen kokee omat värähtelynsä. Niissä on mukana energioita ja värähtelyjä, jotka yhdistävät hänet mm. luontoon, ihmiskuntaan kokonaisuutena, Maa planeettaan ja aurinkokuntaan kokonaisuutena. Koska ihminen elää maan päällä, hänen täytyy silloin myös tuntea Maata määräävä säde ja energian tyyppi ja osallistua siihen. (Sen on sanottu olevan kolmas säde, aktiivisen älyn säde). Hänen täytyy myös osallistua koko ihmiskuntaa määräävään säteeseen ja energiaan. (Sen on kerrottu olevan neljäs säde, ristiriidan kautta harmoniaan). Tärkein energia ihmisten elämässä on tietysti aurinkokunnan pääsäde. (Sen on sanottu olevan toinen säde, rakkaus-viisauden säde.) Osa ihmisestä kuuluu esimerkiksi kivikuntaan kehoon kuuluvien mineraalien osalta. (Kivikuntaa on sanottu hallitsevan ensimmäinen säde, tahdon eli voiman säde sekä seitsemäs säde, seremoniallinen järjestys eli magia). Ihminen ei voi tietoisesti tuntea montaa värähtelyä ja energiaa kerrallaan, vaan lähinnä vain oman hallitsevan värähtelynsä. Ihmisessä kokonaisuutena on monia eri energioita ja monia värähtelyjä toiminnassa kaiken aikaa. Ne kaikki eivät välttämättä tule tietoisen havainnon piiriin. Eihän hän voi edes tuntea omien atomiensa värähtelyä. Hän voi tietysti yrittää tiedostaa eri säteitä ja energioita toiminnassa esimerkiksi mielessä ja muissa olemuspuolissa ja eri chakroissa. Se ei ole erityisen helppoa, sillä yksi määräävä värähtely usein hukuttaa alleen muut värähtelyt. Ihmisen mielellä on kuitenkin jokin oma itsenäinen värähtely ja energia, joka voi olla muu kuin tietoisuuden yleinen värähtely. Mielellä on selkeä suhde tahdon energiaan ja monadiin. Ihmisen sydänkeskuksessa ja alemmissa chakroissa toimii rauhallisempia ja lempeämpiä energioita. (Toisen säteen, rakkaus-viisauden säteen on sanottu määräävän sydänkeskusta). (Ensimmäinen säteen, tahdon eli voiman säteen on sanottu hallitsevan pään keskusta.)

Kirjoitettu suunnilleen nykyiseen muotoonsa vuosina 2006-8.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *