Avainsana-arkisto: energiat

Esoteria, hengentiede

Ei tarvitse olla kovin erityinen tietäjä tunteakseen ja tietääkseen, että näkymättömien henkisten energioiden maailma on läsnä ja vaikuttaa joka päivä. Silti useimmat tieteet ja nykyajan filosofiat jättävät tämän todellisuuden puolen kokonaan huomiotta ikään kuin se olisi olematon.

Jokainen olento suuressa tietoisten olentojen ketjussa tiedostaa ja aistii vain itseään lähinnä olevia ja omaa tietoisuuttaan vastaavia tasoja, energioita ja ilmiöitä.

Viisas tietäjä ja esoteerikko on löytänyt tiensä ulkoisten ilmiöiden maailman taakse sisäiseen ja näkymättömään todellisuuteen. Elämän salaisuudet ja evoluution lait paljastuvat selkeänä hänen sisäiselle näölleen ja ymmärrykselleen.

Tuntea, tutkia ja ymmärtää elämää sen sisäiseltä puolelta, lukemattomia eri voimia ja energioita ja niiden vuorovaikutusta ja toimintaa, tämä on okkultismia, esoteriaa, viisautta. Tiede tutkii maailmaa aistein havaittavalta ja ulkoiselta puolelta. Se ei tavoita täyttä todellisuutta eikä sen avulla voi ymmärtää elämän ja kehityksen logiikkaa, tarkoitusta ja päämäärää.

Ihminen tiedostaa aina vain kapean kaistaleen koko todellisuudesta oman tietoisuutensa ja mielensä kehitysasteiden mukaisesti.

Henkisen polun ja henkisen kehityksen kautta ihminen tulee vastaanottavaiseksi uusille energioille, jotka ovat peräisin yhä korkeammista lähteistä. Ne kaikki vaikuttavat ja ovat läsnä kaiken aikaa, mutta ihmisen vastaanottavaisuus niille kasvaa asteittain.

Oikea filosofi on tietäjä, joka tuntee ja kokee paljon laajemman ja syvemmän todellisuuden kuin akateeminen filosofi tai kadunmies.

Todellisuuden sisäinen puoli vaatii omaa tutkimusta ja tiedettä ja omia menetelmiään.

Viisaus on tietoa hengestä, elämästä, energioista ja tietoisuuden kehityksestä muotojen kautta.

Viisautta on ymmärtää asioiden sisäinen puoli, elämän voimien ja energioiden maailma ja niiden toiminta ja vaikutus kaikkialla ja kaikissa elämänmuodoissa. Siitä näkökulmasta todellisuus on vaikuttavan monisyinen, rikas, salaperäinen ja monessa suhteessa vielä tuntematon tieteelle ja ihmiskunnan enemmistölle.

Kaikki tapahtumat maailmassa, planeetalla ja ihmiskunnassa heijastavat ja ilmentävät sisäisten energioiden ja voimien toimintaa. Samalla tavalla yksittäisen ihmisen elämä kuvastaa niitä energioita, joille hän on vastaanottavainen.

Monenlaiset näkymättömät voimat ja energiat työskentelevät jatkuvasti ihmisessä ja kaikkialla luonnossa toteuttaen evolutiivisia tarkoituksiaan.

Hengen kautta ihminen tuntee subjektiivisen sisäisen elämän kaikkialla. Aistien kautta hän tavoittaa elämän ulkoisen ja ns. objektiivisen puolen.

Esoteerikko on tiedemies, joka tutkii ja pyrkii ymmärtämään todellisuutta tarkastellen sitä pääasiassa sen sisäiseltä, näkymättömältä ja subjektiiviselta puolelta.

Hengen puhdas energia tekee ihmisen puolueettomaksi, objektiiviseksi ja persoonattomaksi, viisaaksi ja viileäksi ja ne ovat kaikki tiedemieheltä vaadittavia ominaisuuksia.

Kun esoteerikko puhuu valosta, hän ei puhu kuten mystikko tai näkyjen näkijä, vaan hän puhuu tosiasiasta. Kirkkaus, puhtaus ja valo luonnehtivat usein henkistä tietoisuutta ja se sävyttää henkisen ihmisen käyttövälineitä.Löytämällä ja paljastamalla hengen valon itsessään tietäjä voi sen kautta tiedostaa valon ja valoa kaikkialla. Sitä mukaa kuin aine henkistyy, se säteilee enemmän valoa. Henkinen valon tietoisuus on yhteydessä kehon kaikkien olemuspuolien osien ja atomien valon keskukseen ja samalla myös kaikkialla planeetalla, aurinkokunnassa, luonnossa ja ihmiskunnassa esiintyvään jumalalliseen valoon.

Ihmisen kehittämä ja heijastama aura on aistiva, tunteva ja tiedostava elin. Henki tiedostaa henkeä, sen monia laatuja, värähtelyjä, liikettä ja toimintaa. Henkensä, auransa ja energiakehonsa kautta vihitty kokee ja tiedostaa hengen maailman lukemattomia vivahteita, sävyjä, laatuja, värähtelyjä, liikettä ja evolutiivista toimintaa.

Vihitty kulkee taso tasolta yhä syvemmälle mysteereihin, täysin ennen tuntemattomille todellisuuden alueille.

Fyysisten aistiensa kautta ihminen ei voi tiedostaa yhtään mitään ylifyysisestä maailmasta. Hän voi varmasti havaita ainoastaan ylifyysisten energioiden ja voimien vaikutuksia ja seurauksia ihmiskunnassa ja luonnon ilmiöissä. Esimerkiksi kasvu ja kehitys ovat seurausta elämän voimien ja energioiden toiminnasta luonnon muodoissa; liike ja valo ovat seurauksia joistain niiden takana olevista ylifyysisistä tekijöistä. Maailman historian voidaan katsoa olevan ihmiskunnan vastausta ideoihin ja seitsemän säteen jaksoittaiseen toimintaan ja vaikutukseen. Kaikki tapahtumat ihmiskunnassa ovat ilmausta siinä vaikuttavista sisäisistä voimista ja energioista. Vain omassa itsessään, omassa tietoisuudessaan, aurassaan ja eetterikehossaan ihminen voi tuntea moninaiset ylifyysiset energiat ja elämän voimat. Useimmat niistä toimivat myös muissa elämänmuodoissa Maa planeetalla ja aurinkokunnassa. Vihkimysten kautta hän oppii tuntemaan planetaariset energiat ja aurinkokunnassa vaikuttavat energiat, jotka hän jakaa ne suurten planetaaristen ja solaaristen entiteettien kanssa.

Kun kaikki elämänmuodot Maa planeetalla ja Maa kokonaisuutena ovat vuorovaikutuksessa seitsemän säteen, astrologisten energioiden ja muiden aurinkokunnassamme vaikuttavien energioiden kanssa, herää kysymys, miksi emme siis havaitse näitä ylifyysisiä energioita? Voimme tiedostaa näiden näkymättömien energioiden toiminnan omassa itsessämme, koemme sen värähtelynä, liikkeenä, valona ja monenlaisina henkisinä laatuina. Emme voi kuitenkaan nähdä, tuntea tai tiedostaa ylifyysisiä energioita muissa elämänmuodoissa. Ihminen kokee omat värähtelynsä. Niissä on mukana energioita ja värähtelyjä, jotka yhdistävät hänet mm. luontoon, ihmiskuntaan kokonaisuutena, Maa planeettaan ja aurinkokuntaan kokonaisuutena. Koska ihminen elää maan päällä, hänen täytyy silloin myös tuntea Maata määräävä säde ja energian tyyppi ja osallistua siihen. (Sen on sanottu olevan kolmas säde, aktiivisen älyn säde). Hänen täytyy myös osallistua koko ihmiskuntaa määräävään säteeseen ja energiaan. (Sen on kerrottu olevan neljäs säde, ristiriidan kautta harmoniaan). Tärkein energia ihmisten elämässä on tietysti aurinkokunnan pääsäde. (Sen on sanottu olevan toinen säde, rakkaus-viisauden säde.) Osa ihmisestä kuuluu esimerkiksi kivikuntaan kehoon kuuluvien mineraalien osalta. (Kivikuntaa on sanottu hallitsevan ensimmäinen säde, tahdon eli voiman säde sekä seitsemäs säde, seremoniallinen järjestys eli magia). Ihminen ei voi tietoisesti tuntea montaa värähtelyä ja energiaa kerrallaan, vaan lähinnä vain oman hallitsevan värähtelynsä. Ihmisessä kokonaisuutena on monia eri energioita ja monia värähtelyjä toiminnassa kaiken aikaa. Ne kaikki eivät välttämättä tule tietoisen havainnon piiriin. Eihän hän voi edes tuntea omien atomiensa värähtelyä. Hän voi tietysti yrittää tiedostaa eri säteitä ja energioita toiminnassa esimerkiksi mielessä ja muissa olemuspuolissa ja eri chakroissa. Se ei ole erityisen helppoa, sillä yksi määräävä värähtely usein hukuttaa alleen muut värähtelyt. Ihmisen mielellä on kuitenkin jokin oma itsenäinen värähtely ja energia, joka voi olla muu kuin tietoisuuden yleinen värähtely. Mielellä on selkeä suhde tahdon energiaan ja monadiin. Ihmisen sydänkeskuksessa ja alemmissa chakroissa toimii rauhallisempia ja lempeämpiä energioita. (Toisen säteen, rakkaus-viisauden säteen on sanottu määräävän sydänkeskusta). (Ensimmäinen säteen, tahdon eli voiman säteen on sanottu hallitsevan pään keskusta.)

Kirjoitettu suunnilleen nykyiseen muotoonsa vuosina 2006-8.

Energioista

Ihminen elää energioiden maailmassa. Hänen psyykensä ja
mielensä ovat niiden kyllästämiä. Hänen biologinen kasvunsa ja henkinen kehityksensä ovat jatkuvaa vuorovaikutusta energioiden ja voimien maailman kanssa. Mielentilamme, tunteemme ja vireystilamme ovat yhteydessä näihin energioihin. Elämme ja toimimme niiden pohjalta ja kautta. Ajatteleminen, tahtominen ja toimiminen ovat niiden kanavoimista ja soveltamista. (Vihkimysviisaus, 90)

Kaiken elävän perustana on suuri hengitys. Henkinen perusta hengittää esiin ja säteilee erilaisia energioita ja laatuja. Elämää laskeutuu jatkuvasti alas korkeuksista. Uudet energiat ylläpitävät olemassaoloamme. Ne kyllästävät koko luontomme. Ne uudistavat ja rakentavat elimistöämme ja ne inspiroivat mieltämme. Ilman uutta laskeutuvaa energiaa kukaan ei voisi elää täällä sekuntiakaan. (Vihkimysviisaus, 109)

Ihminen on kaiken aikaa moninaisten henkisten energioiden vaikutusten ja toiminnan kohde. Hän on niiden kyllästämä, läpäisemä ja elävöittämä. Ne toimivat hänen sisällään, hänen tajunnassa, energiakehossaan ja myös hivenen hänen ympärillään. Hän elää näiden jumalallisten elämän energioiden voimasta ja kautta. Hän antaa niille ajattelunsa, käytöksensä ja toimintansa kautta määrätyn yksilöllisen ja persoonallisen muodon. (ibid., 70)

Niiden toiminta on täysin hänen tahdostaan riippumatonta. Hän ei voi muuttaa yhtään mitään määräävistä planetaarisista ja solaarisista energioista. Hän voi ainoastaan antaa niille persoonallisen ilmennyksen ajattelunsa ja toimintansa kautta. Hän voi soveltaa ja käyttää niitä ja työskennellä yhdessä niiden kanssa. (Vihkimysviisaus, 72)

Energiat, jotka koemme kehomme sisällä, ovat välittäviä tekijöitä mielen ja fyysisen kehon välillä. Nämä sähköiset energiat kuljettavat käskyjä ja informaatiota ihmisen eri puolista ja osista toisiin. (Ibid., 95)

Ennen kuin ymmärretään mitä nämä eri energiat ovat, mikä on niiden alkuperä, toiminnan luonne ja mitkä ovat niiden tehtävät ym., ihmisen tajuntaa, psyykeä ja mieltä ei ole todella ymmärretty ja selitetty eikä tietenkään myöskään hänen toimintaansa. (Vihkimysviisaus, 91)

Meillä kaikilla on havaintoja ja kokemuksia energioiden ja voimien toiminnasta fyysisen kehon sisäpuolella. Voimme kokea näiden jatkuvasti muuttuvien energioiden laatuja, värähtelyitä ja muita määriteltäviä tai määrittelemättömiä ominaisuuksia. Niiden toiminta ja virtailut voidaan kokea kaikkialla energiakehossa, erityisesti päässä ja keskivartalossa. Niiden tiedostamista voidaan myös kehittää ja syventää. Näiden energioiden toimintaa voidaan myös pyrkiä ymmärtämään entistä paremmin. Tarkemman tiedostamisen ja tutkimisen edellytyksenä on että pysähdymme ja käännämme katseemme sisäänpäin. (Vihkimysviisaus, 91)

Ihmisen sisäinen tajunnan virta koostuu yhdeltä olannaiselta puolelta muuttuvien energioiden virrasta. Syvätajunnan tilat muuttuvat rinnakkain energioiden muuttumisen myötä. Ne vaikuttavat myös vahvasti yksilön mielentiloihin yleensä. (Vihkimysviisaus, 95)

Ihmisen elämän liekissä, psyykessä ja elämänkehossa tapahtuu mystistä liikehdintää, energioiden virtaamista ja muuttumista. Tunti tunnilta energioiden laadussa, värähtelytaajuudessa, kiertämisen suunnassa ja sen nopeudessa tapahtuu selvästi havaittavia muutoksia. Energian tyypit muuttuvat päivittäin ja kuukausittain. (Vihkimysviisaus, 91-2)

Kokemus energioista tapahtuu melko laajalla alueella ihmisessä. Ne voidaan tiedostaa määrittelemättömässä henkisessä ytimessämme ja ehkä myös minässä jollain tavalla. Ne voidaan aistia energiakehossa esim. liikkeenä, värähtelynä ja joskus myös väreinä. Energiat voidaan tuntea pääasiallisesti pääkopan sisällä ja keskivartalossa. Niitä ei voida yleensä tuntea esim. sormenpäissä eikä varpaissa. Fyysisestä kehosta ja sen orgaaneista erillisiä sisäiset energiat eivät ole. Silti niiden kohdalla voidaan kokea määrätty suuri omaehtoisuus ja riippumattomuus fyysisestä kehosta. (Vihkimysviisaus, 92)

Voimme olla tietoisia erilaisista voiman asteista ja elinvoiman lisääntymisestä ja vähenemisestä. Voimme erottaa rakkauden asteita ja vivahteita. Koemme enemmän tai vähemmän lämpöä, autuutta ja ulospäin suuntautuvaa magneettista energiaa. Voimme havaita valon asteita. Välillä sisäiset energiat ovat kirkkaampia ja valoisampia ja joskus tummempia. Olemme tietoisia hyvin monenlaisista energioista ja niiden laaduista. Niitä ei voi usein määritellä tai nimetä tarkemmin. Niiden voi usein aistia olevan uusia, yllättäviä ja ainutkertaisia sävyiltään ja vivahteiltaan. Myös samankaltaisuutta esiintyy paljon. Emme kykene tarkasti muistamaan aikaisempia syvätajunnan tilojamme energioineen. Täysin uudet ja erilaiset vaikutukset huomaamme silti vaivattomasti. (Ibid., 92)

Elämään kuuluu olennaisesti uuden, erilaisen ja tuntemattoman esiin tuleminen näkymättömästä. Joka päivä sisäisyyteemme ja elämänkehoomme virtaa uusia energioita ja vaikutteita kosmoksesta. Ne saapuvat kuin tyhjästä, emme useimmiten tiedä mistä. Ne tulevat ja menevät omien lakiensa mukaisesti. Mistä tulevat nämä lukemattomat erilaiset energiat, joita tunneittain, päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja vuosittain tunnemme? Mikä niitä synnyttää? Kuka tai mikä niitä ohjaa? Miten uusi selkeä hallitseva energialaatu astuu voimaan? Voivatko astronomia ja astrologia selittää tämän kaiken? (Vihkimysviisaus, 90)

Uuden energian tyypin voimaan astumisen ja alas virtaamisen voi usein kokea selkeästi tiettynä hetkenä magneettisena kosketuksena päässä. Erityisesti silloin kun saapuu voimakas energiaimpulssi, tulee selvä kokemus siitä miten energiakeho täyttyy ja kyllästyy uudella laadulla. Se on aina hivenen erilainen kuin aikaisempi. (Vihkimysviisaus, 25-6)

Tuntemamme sisäinen energia on aina uutta ja arvaamattomasti muuttuvaa. Koska energiat vaihtuvat, elämä tuntuu aina uudelta. Niiden myötä myös itse muutumme, joskin usein määrittelemättömällä tavalla. Myös havaintomme ja kokemuksemme muuttuvat laadullisesti, mutta myös hyvin vaikeasti määriteltävällä tavalla. (Ibid., 96)

Emme kykene vielä tarkasti selittämään ja ymmärtämään aina muuttuvien energioiden mysteeriä. Emme voi täysin tarkkaan tietää miten ja mistä ne virtaavat ja miten niiden sävyt ja laadut syntyvät. Voimme parantaa astronomista ja astrologista tietämystä. Voimme tutkia auringon luonnetta ja toimintaa ja ottaa huomioon sen sähkömagneettiset purkaukset sekä aurinkotuulen. Lisäksi voimme tutkia vaikkapa esoteerista opetusta seitsemästä säteestä. Silti emme voi täysin ratkaista muuttuvien energioiden arvoitusta. Koemme vaikutuksia, joiden syyt jäävät meille suureksi osaksi tuntemattomiksi. (Vihkimysviisaus, 90)

Kun katselemme maailmaa silmät avoinna, näemme valon, näemme fyysisen auringon. Kun suljemme silmämme, koemme auringon henkiset aspektit. Koemme sisäisen auringon, sen elämän ja energian lähteen, mistä oma elämämme on riippuvainen. (Ibid., 110)

Auringon sähkömagneettiset energiat törmäävät jatkuvasti Maan magneettikenttään ja auraan. Aurinkotuuli on luonteeltaan sähkömagneettista. Auringolla on omat jaksonsa ja purkauksensa. Aurinkokunnan ulkopuolelta tulevat tähdistöjen vaikutukset tulee myös ottaa huomioon. Ne yhdistyvät oman aurinkomme ja sen planeettojen vaikutukseen. (Vihkimysviisaus, 110)

Tuntemiemme sisäisten elämän energioiden jatkuva uudistuminen voi perustua suureksi osaksi astronomisiin ja astrologisiin seikkoihin. Kenties jopa kaikki moninaiset energiat syvätajunnassa voidaan selittää siltä pohjalta. Psyykkiset vireystilat ja energioiden virtaukset ovat yhteydessä taivaankappaleisiin, mutta on tavattoman vaikea sanoa yksityiskohtaisesti miten. Täysin täsmällistä tietoa näiden energioiden alkuperästä ja lähteistä on vaikea saada. Voimme kyllä järkeillä ja päätellä paljon. Asiaan liittyy paljon salaperäistä ja vielä selittämätöntä. Asian tutkimiseen voisi hyvinkin käyttää koko elämänsä. (Vihkimysviisaus, 111)

Maa kuuluu aurinkokuntaan, joka on osa linnunradaksi kutsuttua galaksia. Kaikki ihmisen psyykkiset energiat ovat yhteydessä vuodenaikoihin ja Maan kiertokulkuun auringon ympäri. Samankaltaisia energioita esiintyy joka vuosi samoina kuukausina. Tunnemme vuoden aikana jokaisena päivänä eri tavoin sävyttyneitä energioita. Monet tärkeät henkiset kokemukset ja mysteerit tapahtuvat ainoastaan määrättynä vuodenaikana ja määrättyjen astrologisten tilanteiden yhteydessä. (Vihkimysviisaus, 111)

Tähdet ja planeetat ovat tieteen mukaan fyysisiä kappaleita avaruudessa. On oletettavaa, että niillä on vallitsevalle tieteelle vielä tuntemattomia puoliakin. Ajattoman viisauden mukaan tähdet ja planeetat ovat ilmauksia suurista elämistä, henkisistä olennoista tai jumaluuksista. Uskomme, että tähdet ja planeetat välittävät elämän voimia ja energioita. Ne voivat olla polttopisteitä ylifyysisille energioille, jotka tunnemme psyykessämme ja energiakehossamme. Henkisessä astronomiassa ja astrologiassa ei ole kyse niinkään tähtien ja planeettojen fysiikan tuntemista säteilyistä (kuten valo ja radioaallot ym.), vaan ihmisen omassa psyykessään kokemista sisäisistä laaduista ja energioista. Mitattavissa olevat tähtien valo ja niiden tieteen tuntemat erilaiset säteilyt (kuten gammasäteily, röntgensäteily ja sähkömagneettinen säteily ym.) ovat ilmeisesti suureksi osaksi eri asia kuin kokemamme psyykkiset energiat. (Vihkimysviisaus, 112)