Avainsana-arkisto: viisauden mestarit

Keskustelu 5

UÖ Taustani on teologinen. Olen tutustunut laaja-alaisesti henkiseen, esoteeriseen, hengelliseen yms. kirjallisuuteen. Olen lukenut erilaisista näkemyksistä ja kokenut erilaisia kokemuksia. Esimerkiksi olin eräässä luentotilaisuudessa, jossa luennoitsija kertoi omasta henkisestä tiestään. Luennon aikana tehtiin meditaatio, jossa näin valokuvan kirkkaasti miehen kasvot, ja hän sanoi olevansa El Morya. En ollut tutustunut Valkoiseen veljeskuntaan mutta googlaamalla nimen päädyin tarkastelemaan tietoja El Moryasta. Aikanaan hän on ilmeisesti ollut perustamassa teosofista liikettä. Kaikenlaista muutakin on tapahtunut, mutta tämä on vain yksi erikoinen kokemus muiden joukossa. Taustani on tosiaan kristillinen mutta olen lukioikäisestä asti eli noin 10 vuoden ajan tutustunut kaikkeen mahdolliseen. Olen myös tutkinut henkimaailman yhteyksiä, ja miettinyt, voivatko omaiset välittää meille viestejä. Olen kokenut ristiriitoja henkisen kehityksen ja henkisten ilmiöiden välillä. Toisin sanoen; henkinen kehitys ei edellytä henkimaailman ilmiöitä, vaan kehitys tapahtuu ilmeisesti ihmisessä sisäisesti: Taivasten valtakunta on sisäisesti teissä. Kuitenkin välillä on vaikea erottaa, mihin panostaa tässä elämässä. Toisaalta kristillishengellisissä liikkeissä varoitetaan valkoisesta magiasta ja siitä kuinka se kietoo ihmisen pauloihinsa. Tällainen usko edellyttää kahtiajakautuneen maailman (palvelet joko Jumalaa tai Saatanaa). Kristinuskossa synnit (ts. virheet / ero Jumalasta) tulee anteeksiannetuksi Jumalan armosta, jos kristitty uskoo Jeesukseen Kristukseen. Jos tiede ei voi tai halua vastata nykyajan filosofisiin ongelmiin, ja jos kristillinen teologia ei tyydytä tämän päivän ihmistä, niin minkälainen lopputulos tästä kaikesta seuraa? Olisi hienoa kuulla näkemyksesi asioista, koska tunnut niitä pohtineen. Harvoin näistä asioista voi keskustella julkisesti saamatta hullun leimaa, vaikka kyseessä olisi vain johonkin asiaan filosofisesti kantaa ottaminen.
Mitä muuten sanot siihen käsitykseen, että ylösnousseet mestarit / esoteerinen filosofia edustaa ns. pahaa henkimaailmaa, jossa ihmisille välitetään harhaanjohtavaa tietoa? En tarkoita pahalla henkimaailmalla vain kristittyjen käsityksen mukaista demonien / langenneiden enkeleiden eksistenssiä vaan myös ”piinattuja” sieluja. Joissakin tapauksissa henkimaailmasta saatu tieto on osoittautunut virheelliseksi (henkilö, jolta tieto on peräisin, ei ollutkaan kuollut) ja henki kertoi käyttäneensä elävän ihmisen muistipankkia, josta hän tiedot veteli. Toisaalta se todistaa jo henkimaailman olemassaolosta (sensaatio!) mutta ei kerro kuolemanjälkeisestä todellisuudesta.

TIMO Olen myös aikoinaan tutkinut teologiaa ja kristinuskoa muiden uskontojen ohessa. Viestissäsi rinnastat paljon esoteerista ym. opetusta juuri kristillisiin näkemyksiin, jotka ehkä edustavat sinulle turvallista ”totuutta”. Henkinen kehitys ei minustakaan liity henkisiin ilmiöihin. En tiedä mitä sanoa kokemuksestasi El Moryasta. Eikö nimi ollut sinulle jo tuttu ennen kokemustasi? En ole kokenut vastaavaa enkä sitä toivokaan.
Baileyn teos oppi valkoisesta magiasta, jonka olen hyvin lukenut, käsittelee minusta lähinnä mielen hallintaa ja ajatuksen voimaa sekä sieluyhteyttä. Nimi magia on vähän ehkä harhaan johtavaa, koska kyse on mielestäni suureksi osaksi vain aivan tavallisesta luovuudesta ja ajatuksen ja tahdon voiman käytöstä. On totta että esim. A Baileyn esoteerinen oppi on ainakin hänen mukaansa mestari D. K.:n telepaattisesti sanelemaa ja välittämää. (Suhtaudun tähänkin epäillen.) En kyllä usko että mikään oppi, uskonto tai filosofia voisi edustaa puhtaasti hyvää tai pahaa, totuutta tai valhetta. Kaikessa on kaikkea. Opit, uskonnot ja teologiat ym. ovat vain inhimillisiä luomuksia ja hahmotuksia.

UÖ Vertaan monia asioita kristinuskoon varmaan luonnostaan, vaikka kristinusko ei ole varsinaisen vakaumukseni mukaista. Olen tutustunut viime aikoina hypnoosikokeisiin, joissa ihminen muodostaa uskomusjärjestelmänsä itsesuggestion kautta. Periaatteessa kaikki uskomukset olisivat selitettävissä lapsuudenaikaisten kokemusten kautta; kaiken senkautta, mitä ihminen on elämänsä aikana kuullut ja nähnyt sekä mihin hänet on kasvatettu. Kyseenalaistan asiat enkä hyväksy niitä helposti. Siksi olinkin yllättynyt, että ”näin” El Moryan meditaatiossa. En ollut aikaisemmin (tietoisesti) kuullut tai lukenut hänestä. Yleensäkin valkoinen veljeskunta oli tuohon aikaan minulle uusi asia. Löysin valokuvia El Moryasta Googlesta, esimerkiksi piirroskuvat eivät näyttäneet yhtään häneltä. Voi olla, että olen joskus jossain elämäni aikana nähnyt näitä kuvia ja sitten sopivassa tilanteessa kaivanut ne esiin muistilokerostani. El Morya-näkyni tuli spiritualistisessa seurassa, ts. suggestio ”nähdä henkiä” oli jo olemassa. En siis automaattisesti usko nähneeni mitään.
Mielikuvitukseeni liittyy myös unien näkeminen, joskus enneunien. Saan siis tiedon jostakin asiasta unessa muutamaa viikkoa ennen varsinaista tapahtumaa. Kyseessä on perheeseen ja sukuun liittyvät asiat, eivät mitkään maailmanluokan tapahtumat. Uneni liikkuvat arjen tapahtumissa, mutta joskus saan tietooni tulevia asioita. Tämänkin voi selittää voimakkaana suggestioalttiutena. Perheessä toivotaan tiettyjä asioita ja pyrin unessa täyttämään toiveita, ja sitten kun jotakin tapahtuu samanaikaisesti unieni kanssa, tulkitsen uneni enneuniksi. Olen tosi kriittinen…
Kirjoitat, että ”kyse on vain aivan tavallisesta luovuudesta ja ajatuksen ja tahdon voiman käytöstä”. Oletko testannut näitä asioita käytännössä? Oletko pyrkinyt tietoisesti ”luomaan” asioita elämääsi ajatuksen / tahdon voimallasi? Ihmisellä on tarve luoda merkityssisältöjä asioille. Olen joskus tietoisesti pyrkinyt ”luomaan” asioita ja todennut, että ne ovat käyneet toteen. On ollut paljon ”toiveiden toteutumisia”, kun olen ollut oikein intensiivisesti keskittynyt. Onko se sitten valkoista magiaa? Itse olen taipuvainen uskomaan ”sattumaan”, toisaalta mietin, milloin ”sattuma lakkaa olemasta sattumaa”.

TIMO Et selvästikään ole ihan herkkäuskoinen ja naiivi, koska tiedostat suggestion voiman. Minusta henkisessä elämässä ym. uskomukset eivät ole edes kovin tärkeitä. Kysyt onko minulla kokemusta ”valkoisesta magiasta” ja että olenko tietoisesti pyrkinyt luomaan asioita ajatuksen ja tahdon voimalla. Jos asiaa analysoi, niin päätyy nopeasti siihen että emme voi tehdä yhtään mitään ilman ajatuksen ja tahdon voimaa. Käden nostaminen ja näiden viestien kirjoittaminen ja kaikki muu perustuvat niihin. Haaste on vain siinä miten ajatuksen ja tahdon voimalla voi toteuttaa korkeimmat ihanteensa ja saavuttaa unelmansa.

UÖ Oli mukava vaihtaa ajatuksia. Näitä asioita varmasti pohdin siihen asti, kunnes oma elämänfilosofiani minulle selviää, Krishnamurtin miettein. Hänen mukaansa totuus on poluton maa, ja hän hylkäsi kaikki mestarit. Jokainen tallaa oman polkunsa…

Vuodelta 2009

Viisauden mestarit

Monet asettavat mestarit johonkin täysin yli-inhimillisiin korkeuksiin ja painottavat mestarien valtavaa kehityksen astetta verrattuna tavalliseen ihmiskuntaan.

Vanha teosofinen sanonta kuuluu, että ”adepti tulee”. Mestariksi pitää siis kehittyä. Kukaan ei ole syntymästään saakka valmis mihinkään, vaan jokaisen pitää kasvaa ja oppia.

Viisauden mestari on todellisuudessa juuri sitä mitä nämä kaksi sanaa merkitsevät. Hän on viisas, ja viisaus on tietoa hengestä ja synteettistä tietoa ja ymmärrystä elämän kokonaisuudesta. Hän on mestari, koska hän on saavuttanut mestaruuden eli hallinnan usein kaikilla seitsemällä tasolla kosmisella fyysisellä tasolla (fyysinen taso, tunnetaso, mentaalitaso, buddhinen taso, atminen taso, monadinen taso ja jumalallinen eli logoksen taso) ja siten käyttövälineidensä hallinnan. Hän on saavuttanut (suhteellisen) täydellisyyden ja kehittänyt täyteen kukoistukseen kaikki jumalalliset ominaisuudet aspektit ja laadut kuten henkisen tahdon ja henkisen rakkauden ja älykkyyden. Hän voi siten omistautua menestyksellisesti palvelemaan ihmiskuntaa tai palvelemaan muulla tavalla sisäisillä tasoilla aurinkokunnassa. Mestarit eivät ole mitään mytologisia hahmoja.

Jokaisen esoteerisia opetuksia tutkivan vakavan oppilaan, joka on astunut polulle ja joka on vastaanottavainen monille henkisille energioille (ja erityisesti jos hän on vastaanottavainen ns. Shamballa voimalle, planeettamme korkeimman energiakeskuksen henkisen tahdon dynaamiselle jaksoittaiselle voimalle), pitäisi myös valmistautua siihen, että hänestä itsestään tulee vihitty, hierarkkinen työntekijä ja lopulta myös mestari.

Viisauden mestariksi tuleminen on tänä aikana realistinen tavoite kehittyneille ihmisille, jotka ovat vihkimysten polulla. Jokaisen tosi palvelijan ja henkisesti herännen ihmisen tulisi ottaa päämääräkseen tulla viisauden mestariksi tai heidän oppilaakseen joko tässä elämässä tai seuraavissa elämissä.

Aivan kuten ihminen voi lukea itsensä filosofian professoriksi, hän voi myös kehittyä viisauden mestariksi. Kyse on suuressa määrin lahjoista ja koulutuksesta. Melko harvoilla on professorilta vaadittavat edellytykset, älynlahjat ja sitkeys, ja ehkä vielä harvemmilla on viisauden mestarilta vaadittavat ominaisuudet. Joskus nämä kaksi asemaa voivat myös yhdistyä.

Jokainen vihkimys merkitsee aina myös vastaavaa vastuun lisääntymistä sekä uusien palvelun alueiden avautumista. Viisauden mestarilta edellytetään siten entistä suurempaa vastuun kantamista sekä antaumuksellisempaa ja uhrautuvampaa palvelua.

Mitä korkeampi on ihmisen tietoisuuden taso, sitä selkeämpi on hänen mielensä ja tietoisuutensa ja sitä paremmin hän ymmärtää maailmaa ja ihmisiä ja ymmärtää suuria elämän lakeja – kosmisia lakeja, aurinkokunnallisia lakeja, ihmiskunnassa vaikuttavia lakeja ja myös fyysisen tason lakeja. Tämä seurauksena hän voi viisaasti ja menestyksellisesti palvella ja toimia sopusoinnussa suuren kokonaisuuden ja sen älykkyyden kanssa.

Ihmisillä on kaikenlaisia kuvitelmia ja käsityksiä henkisen olemassaolon luonteesta ja esimerkiksi adeptin kyvyistä ja viisaudesta. Monet näistä käsityksistä ovat liioiteltuja eivätkä vastaa todellisuutta. Esimerkiksi syvällinen ajatteleminen, luova kirjoittaminen ja tutkiminen vaativat vapautuneelta henkiseltä ihmiseltä lähes samanlaista ponnistelua kuin ennenkin ja kuin muilta koulutetuilta ihmisillä. Hän on kuitenkin vapaa kaikenlaisista häiriötekijöistä, jotka liittyvät kehittymättömään ja karkeiden energioiden vallassa olevaan tietoisuuteen ja esoteerisesti kouluttamattomaan, puhdistumattomaan ja valaistumattomaan mieleen. On suuressa määrin hänestä itsestään kiinni, hänen omistautumisestaan ja tahdostaan, elämänsä järjestämisestä ja ajan käytöstä kuinka paljon hän saa aikaan valitsemallaan palvelun linjalla.

Mestarit ovat eräältä tärkeältä puoleltaan luovia (sanan henkisessä merkityksessä) ajattelijoita, jotka ovat saaneet mielen ja mentaalisen prinsiipin täydellisesti hallintaansa. Puhtaan ajattelun maailma on heidän alueensa ja korkeampi mieli on heidän tasonsa ja monille heistä se on alin. Heidän erityisalansa on henkisyys. He tuntevat syvästi ihmisen moniulotteisen henkisen rakenteen. He tuntevat henkisen tien asteet ja ihmisen psykologisen kehityksen vaiheet ja tietoisuuden kehityksen asteet villi-ihmisestä Kristukseen. He tuntevat vihkimysten salaisuudet, aurinkokunnan mysteerit ja suuret elämän lait. Toisin kuin materialististen tiedemiesten, muiden tieteellisten ajattelijoiden ja teoreettisten tai kuppikuntiin rajoittuneiden filosofien, heidän ajattelunsa on kokonaisvaltaista ja synteettistä. Se käsittää elämän kokonaisuuden, kaikki tasot, joista fyysinen tason on yksi. He soveltavat käytännöllisesti viisauttaan ja he pyrkivät valaisemaan ja kehittämään eri tiedon ja tutkimuksen aloja esoteerisen tietonsa pohjalta ja tuomaan ratkaisuja ihmiskunnan ongelmiin esimerkiksi kannustamalla ihmisiä luomaan oikeita ihmisten välisiä suhteita. He ymmärtävät maailmanhengen tahdon jonakin aikakautena ja tuntevat siinä vallitsevat ja vaikuttavat energiat ja säteet ja he itse toimivat tietoisessa yhteistyössä niiden kanssa. Heillä on visio uudesta maailmanjärjestyksestä ja uudesta henkisestä kulttuurista, jotka tulevat toteutumaan Vesimiehen aikakaudella.

Kaikki ovat oppilaita ja niin myös mestarit.

Mestareita on monenlaisia ja kyvyiltään erilaisia. He toimivat eri aloilla ja eri alueilla ja he ovat erikoistuneet eri asioihin.

On sanottu, että mestarit voidaan löytää mentaaliselta tasolta. Ennen kuin etsijä, ainakin suureksi osaksi, saa mielen hallintaansa, kehittyy ajattelijaksi ja kykenee näkemään asiat persoonattomasti ja puolueettomasti ja vapautuu tunneharhasta, hän ei voi saada heihin yhteyttä ja hänellä on usein vain villejä kuvitelmia siitä keitä ja mitä mestarit ovat. Heidän varsinainen olinpaikkansa on kuitenkin buddhinen taso ja sitä korkeammat tasot. Tunteenomainen asennoituminen, kunnianhimo, ryhmätietoisuuden puuttuminen ja vailla integraatioita oleva persoonallisuus estävät kaiken yhteyden savuttamisen niihin, jotka elävät kokonaan toisenlaisessa korkeassa henkisessä ilmapiirissä ja toimivat planetaarisina palvelijoina, ajattelijoina ja viisauden opettajina, parantajina ja valon majakoina.

Vain samankaltainen voi saada yhteyden samankaltaiseen. Yhteyden saavuttamiseksi mestarien korkeaan värähtelyyn tarvitaan samankaltaisuutta, samankaltainen värähtely, samankaltainen epäitsekäs palvelemisen motiivi ja samankaltainen tietoisuuden taso, joka on tulosta samansuuntaisesta elämäntavasta ja henkisestä pyrkimyksestä sekä ajattoman viisauden opiskelusta.

Kirjoitettu suunnilleen nykyiseen muotoonsa vuosina 2006-8.