Avainsana-arkisto: aurinkologos

Aurinkologos

Aurinko on suuri biologinen tehdas, joka jatkuvasti tuottaa elämää ja energiaa, joka virtaa kaikille aurinkokunnan muodoille ja elollisille olennoille. Aurinko on suuri sähkömagneettisten voimien keskus.

Ihmiset ja kaikki elolliset olennot Maassa ja aurinkokunnassa vastaanottavat elämän energiaa pääasiallisesti auringosta – henkistä energiaa henkisestä auringosta, sielun energiaa ja rakkautta auringon sydämestä ja vitaalista elämän voimaa, lämpöä ja valoa näkyvästä fyysisestä auringosta aina oman kehityksen asteensa ja vastaanottokykynsä mukaisesti. Aurinko kokonaisuutena ja kolmessa aspektissaan vastaanottaa ja jakaa edelleen energiaa monista kosmisista keskuksista ja tähdistöistä, joista tärkeimmät ovat Suuri karhu, Seulaset ja Sirius.

Monet tärkeät kosmiset energiat ja sillä hetkellä vaikuttavien tähdistöjen energiat saapuvat Maahan kolminaisen auringon kautta, joka sulattaa, muuntaa ja yhdistää ne ja luo niistä kunakin päivänä ainutkertaisen energioiden sekoituksen.

Aurinko ja ihmisen kehitys ovat yhteydessä toisiinsa. Auringosta kohdistuu ihmiseen (ja kaikkiin elollisiin olentoihin) jaksoittainen paine ja säteily, joka saa aikaan ihmisessä aineen ja hengen energioiden fuusion, energian ja tietoisuuden vapautumisen ihmisen verhoista ja chakroista sekä henkisen säteilyn. Aurinko on myös eräänlainen magneetti, ja siksi kaikkien olentojen sisäiset energiat ja tietoisuuden kerrokset pyrkivät sitä kohti.

Aurinkokunnassa keskeinen periaate on vetovoiman laki, ja se on aurinkologoksemme kosmisen rakkaus-viisauden säteen ominaislaatu. Tästä johtuu ihmisen jatkuva rakkaus ja vetovoima kohti aurinkoa, mystiikan kielellä ilmaistuna sielun kaipuu Jumalaan. Siitä johtuu myös kolminaisen auringon tasainen säteily, rakkaus ja vetovoima kohti aurinkokuntansa planeettoja ja kaikkia sen tietoisuuden yksiköitä kohtaan. Maailmankaikkeudessa ja aurinkokunnassa kaikki asiat on tehty viime kädessä samoista elementeistä. Tästä johtuu vetovoima ja vuorovaikutus niiden välillä.

Aurinko ja ihminen ovat sisäiseltä rakenteeltaan samankaltaisia. Molemmissa tapahtuu jatkuva hengen ja aineen energioiden fuusio ja yhteensulautuminen, joka tuottaa elämää, energiaa, lämpöä, valoa, rakkautta ja tietoisuuden. Auringossa tämä fuusio tapahtuu vain suunnattomasti suuremmassa mittakaavassa ja suuremman paineen alaisena kuin ihmisessä.

Henkisen ihmisen syvin ja perimmäinen henkinen olemus näyttäisi asuvan auringossa. Jos ihmisen henki asuu auringossa eikö sen silloin pala ja tuhoudu auringon miljoonien asteiden kuumuudessa? Henkinen aurinko ei ole sama kuin fyysinen aurinko. Henkinen aurinko on ehkä fyysisen auringon takana ja ympärillä tai sisällä, joka tapauksessa täysin eri ulottuvuudessa kuin fyysiset tähdet ja planeetat. Äärimmäinen kuumuus ja paine auringon ytimessä voivat kuitenkin olla eräänlainen portti korkeille henkisille energioille, sillä henki ja aine eivät ole erillisiä.

Aurinkologos on entiteetti, suuri elämä, joka ilmentyy aurinkokunnan välityksellä. Näkyvä aurinko sekä aurinkokunnan planeetat ovat hänen fyysinen kehonsa. Auringon sydän vastaa aurinkologoksen sielua ja henkinen aurinko sen henkeä. Periodisuuden lain mukaisesti jokaisen muodon keskeinen elämä jälleensyntyy. Sama logos toimii siten useissa peräkkäisissä aurinkokunnissa.

Kun ihminen katselee maailmaa silmät avoinna, hän näkee valon, hän näkee fyysisen auringon. Kun hän sulkee silmänsä, hän kokee auringon henkiset aspektit, hän kokee sisäisen auringon, sen elämän ja energian lähteen, mistä hänen oma elämänsä on riippuvainen. Oman tajuntansa kautta, oman mielensä ja sielunsa kautta hän kokee auringon sydämen. Myöhemmin henkensä kautta hän kokee henkisen auringon.

Fyysisen auringon kautta me vastaanotamme lämmön, valon ja elinvoiman. Omassa tietoisuudessamme me voimme kokea miten vastaanotamme kolminaisesta auringosta (fyysinen aurinko, auringon sydän ja henkinen aurinko) liikkeen, energian eli elämän, rakkauden ja tahdon. Oikeastaan on hyvin vaikeaa vetää tarkkaa rajaa fyysisen auringon, auringon sydämen ja henkisen auringon välille. Aurinko on kolme yhdessä ja yksi kolmessa. Aurinko on Jumala Isä, Jumala Poika ja Jumala Pyhä Henki. Se on myös sähkötuli eli henki, joka vastaa henkistä aurinkoa, aurinkotuli eli sielu, joka vastaa auringon sydäntä ja kitkatuli eli aine, joka vastaa fyysistä aurinkoa. Aurinko on kolme yhdessä ja yksi kolmessa aivan kuten ihmisen monadi on kolme yhdessä ja yksi kolmessa, henkinen triadi eli atma-buddhi, manas eli henkinen tahto, henkinen rakkaus ja korkeampi mieli ja aivan kuten ihmisen sielu on kolme yhdessä ja yksi kolmessa, alempi mieli, minuus eli mielen poika sekä korkeampi mieli. Myös persoonallisuus on kolme yhdessä ja yksi kolmessa, fyysinen keho ja eetterikeho yhdessä, tunnekeho sekä alempi mieli.

Sielun eli aurinkoenkelin energia virtaa ihmiseen auringon sydämestä. Hengen eli monadin energia virtaa henkisestä auringosta. Persoonallisuuden energia virtaa pääasiassa fyysisestä auringosta.

Oman sielunsa kautta ihminen tavoittaa auringon sydämen, subjektiivisen auringon, sekä universaalin Kristus prinsiipin kaikkialla. Monadinsa kautta, sen kehityksen ja avautumisen kautta, hän oppii tuntemaan henkisen auringon, josta itse elämän energia ja henkinen tahto virtaavat.

Sielun eli aurinkoenkelin energia virtaa ihmiseen auringon sydämen kautta. Auringon sydän välittää magneettisen rakkauden energian kosmiselle Kristukselle, jonka ilmausta ovat seitsemän sädettä, ja se saapuu Maan toiseen suureen planetaariseen keskukseen, henkiseen hierarkiaan, josta se virtaa ihmisen aurinkoenkeliin, joka välittää sen edelleen persoonallisuudelle, ihmisen mieleen, tunnekehoon ja eetterikehoon ja edelleen tiheään fyysisen kehoon.

Vuorovaikutuksessa ja yhteydessä kolminaiseen aurinkoon ihmisestä kehittyy myös auringon kaltainen. Ihmisen henkisen kehityksen huipentuma on, että hänestä tulee pieni aurinko, elämää ja energiaa tuottava ja jakava keskus. Tähän perustuu myös esoteerisen filosofian käsitys, että ihminen on makrokosmos alemmille luonnonkunnille. Ihmiskunnan on määrä toteuttaa samaa tehtävää alemmille luonnonkunnille kuin mitä aurinkologos, makrokosmos, toteuttaa ihmiskunnalle. Kaikki mentaaliset, sielulliset ja henkiset energiat välittyvät ihmiskunnan alapuolelle oleviin luonnonkuntiin ihmisten kautta.

Auringon näkyvä säteily ja valo ja näkymätön henkinen säteily ja elämä virtaavat ihmiseen ja ne saavat myös hänet säteilemään energiaa, valoa ja rakkautta.

Valaistuneen ihmisen tietoisuus on todella sisäisenä kokemuksena usein kuin aurinko päässä ja pään ympärillä. Siihen liittyy myös kokemus siitä, että tämä aurinko on antahkaranan kautta yhteydessä suurempaan aurinkoon, henkiseen aurinkoon, mistä se viime kädessä saa kaiken valon, energian, elämän ja tietoisuuden.

Ihmisen henkisen kehityksen huipentuma, henkinen aikuisuus, on että hänestä tulee loistava ja säteilevä aurinko kun hän saavuttaa monadisen tietoisuuden ja sen jälkeen logoksen tietoisuuden.

Ihmisessä on kyky ja mahdollisuus tulla auringon pojaksi, Jumalan pojaksi. Hänellä on mahdollisuus kuulua Jumalan sydämeen eli auringon sydämeen kosmisella tunnetasolla. Hänellä on myös mahdollisuus osallistua Jumalan mieleen eli henkiseen aurinkoon kosmisella mentaalitasolla.

Henkiselle ihmiselle on korkeammissa vihkimyksissä todella tarjolla suuret voimavarat, vuolaat elämän virrat ja ehtymättömät energian lähteet. Omassa kolminaisessa auringossamme (fyysinen aurinko, auringon sydän ja henkinen aurinko) on olemassa mittaamattomat energiavarat. Ja se on itse yhteydessä ympäröivään kosmokseen, mistä se jatkuvasti vastaanottaa elämän ja energian virtoja. Aurinkoon saapuu energioita pääasiassa kolmesta kosmisesta keskuksesta, jotka ovat Suuri Karhu, Sirius sekä Seulaset. Auringosta kohdistuu jatkuva energioiden virta Maan päälle. Lukija voi esimerkiksi pysähtyä hetkeksi ja tuntea kuinka energiat virtaavat ylhäältä häneen juuri nyt. Vihkimykset tarkoittavat eräästä tärkeästä näkökulmasta näiden luovien ja kaikkivoivien energian lähteiden yhä syvempää tavoittamista. Ei ole olemassa rajaa sille kuinka syviä energioita ja korkeita energian ja elämän lähteitä ihminen voi tavoittaa henkisellä tiellä.

Aivan kuten näkyvä ihminen saa energiansa viime kädessä sielusta ja hengestä, niin siitä voi analogisesti päätellä, että myös näkyvä aurinko saa energiaa korkeammista lähteistä. Salaisen opin mukaan auringot ovatkin kuin auringonkukkia, jotka vastaanottavat ja heijastavat korkeampaa valoa. Henkisen auringon suhde fyysiseen aurinkoon on salaperäinen. Myös erilaisten astrologisten energioiden suhde fyysisiin tähdistöihin ja planeettoihin on salaperäinen. Henkinen aurinko, energian ja tietoisuuden mittaamaton ja rajaton lähde, näyttäisi olevan täysin toisessa ulottuvuudessa kuin näkyvä fyysinen aurinko. Ihmisen tarvitsema elämä, energia ja lämpö virtaavat niistä molemmista.

On perusteltua pitää aurinkologosta Jumalana aurinkokunnassamme. Aurinkologos on kaikkien energioiden ja tietoisuuden tilojen summa aurinkokunnassa. Aurinkologos eli Jumala on rakkaus, sillä hän on suuri rakkaus-viisauden kosminen säde, jonka mukaan kaikki värähtelee aurinkokunnassa. Tästä suuresta säteestä ovat eriytyneet muut seitsemän sädettä. Erityisesti tänä aikana on tullut suuri paljastus, että Jumalan on myös tahtoa ja tarkoitusta, joka on ensimmäisen säteen laatu. Tämä Jumalan tahto virtaa nyt ihmiskuntaan erityisesti vihittyjen kautta ja he ilmentävät tätä henkistä tahtoa, joka on tahtoa hyvään, palvelunsa ja myös henkisen säteilynsä ja elinvoimaisuutensa välityksellä.

Aurinko, joka on kolme yhdessä ja yksi kolmessa (henkinen aurinko, auringon sydän sekä fyysinen aurinko), on ainoa Jumala aurinkokunnassa ja Maan asukkaille. Älä pidä muita jumalia! * Uskonnot, uskonnolliset järjestöt ja kirkot ovat keksineet omat jumalansa tämän yksinkertaisuuden ja lähes itsestään selvän totuuden peittämiseksi ja salaamiseksi, hallitakseen, hyväksikäyttääkseen ja pettääkseen ihmisiä teologioiden, kirkkojen ja papiston kautta. (* On kuitenkin huomattava, että esoteerisessa filosofiassa myös planeettalogosta kutsutaan toisinaan Jumalaksi, ja vieläpä tietyn planeetan persoonalliseksi Jumalaksi.)

Tietysti ihmiskunnan historiassa on ollut myös paljon henkisiä oppeja, filosofioita ja uskontoja, missä auringon keskeinen merkitys on ymmärretty. Esimerkkinä voidaan vaikkapa mainita hindulaisuus ja ikivanha Gayatri, joka kuuluu: ”Oi Sinä, joka annat ylläpidon maailmankaikkeudelle, josta kaikki asiat lähtevät, johon kaikki asiat palaavat, paljasta meille todellisen henkisen auringon kasvot, kultaisen valon kiekon kätkemät, jotta voisimme tietää totuuden ja tehdä koko velvollisuutemme kun me matkaamme Sinun pyhien jalkojesi juureen”.

Ihmisen henki on yhtä varma, turvallinen ja luotettava elämän, energian, rakkauden ja tahdon lähde kuin näkyvä aurinko on valon, lämmön, elinvoiman ja liikkeen lähde. Juuri tällä varauksettomalla tavalla Jumala eli aurinkologos rakastaa luotujaan, säteilemällä ja jakamalla energiaa. Uskontojen jumalakuvat ovat usein vääristyneitä ja epätosia. Niitä ovat kirkot ja uskonnolliset organisaatiot luoneet omiin tarkoituksiinsa, pitääkseen kansan pelossa ja tietämättömyydessä ja valtansa alla.

Aurinkologos on vain yksi jumaluus muiden vastaavien jumaluuksien joukossa. Kun etenemme pidemmälle universaaliin kosmokseen, lähestymme tuntematonta, mistä voi hädin tuskin puhua, koska varma tieto puuttuu.

Kirjoitettu suunnilleen tähän muotoon vuosina 2006-8.