Elämänviisauksia3

        Henkinen tie on

                matka kohti aina uusia kokemuksia,

                                  havaintoja, tasoja ja maailmoja

                                                            loputtomasti koko elämän ajan.

 

        Henkinen elämä on aina uutta, aina mielenkiintoista. Se on tietoisuuden jatkuvaa syvenemistä, laajentumista ja avartumista.

 

       Viisauden polulla ihminen on joka päivä löytäjä, ihmettelijä ja uudessa, koskaan toistumattomassa tietoisuuden tilassa.

 

        Ihminen on toden totta mikrokosmos, ja ihmisen olemusta ja kokonaisuutta, henkeä, sielua ja ruumista ja hänessä vaikuttavia lukemattomia voimia ja energioita on mahdotonta ymmärtää ilman, että nähdään hänen elimellinen yhteytensä aurinkokuntaan, makrokosmokseen ja linnunrataan.

 

       Ihminen ei ole nolla, vaan äärettömyys, kuten on sanottu. Hänessä on piileviä voimavaroja, mittaamattomasti energiaa, maailmaa muuttavaa luovaa voimaa!

 

          Ihminen itse on polku aste asteelta korkeampaan tietoisuuteen ja syvempään todellisuuteen.

 

 Henkiseen elämään tarvitaan elämäntapa, missä ihmisellä on tilaa ja vapautta elää ja toimia sielun ja hengen tahdon ja rytmien ja innoituksen mukaisesti.

 

  Ihminen luo ja muovaa itseään ja käyttövälineitään omalla ajattelullaan, teoillaan ja sisäisellä suuntautumisellaan.

   Missä on ihmisen huomion ja ajattelun painopiste, sellaiseksi hän vähitellen tulee ja sen mukainen tulee olemaan hänen tietoisuuden tasonsa.

Teot, tavat ja ajatukset ja mielen liikkeet ovat polku vapauteen tai sidonnaisuuteen. Tapahtumat, ajatukset ja teot pyrkivät toistumaan. Siksi hyvät teot ja ajatukset luovat hyvää karmaa ja kelvottomat huonoa karmaa.

 

      Avain ihmisen hyvinvointiin, onnellisuuteen ja henkiseen kehitykseen on yhteistyö  elämän tarkoituksen kanssa ja harmonia maailmankaikkeuden kanssa.

 

       Universaalin elämän syke ja hengitys kutsuu meitä kulkemaan eteenpäin, vapautumaan kaikista turhista taakoista ja olemaan avoin ja vastaanottavainen uudelle.

    Luovu elämän jäykästä järjestyksestä ja

                väkinäisestä hallinnasta.  

                                                                                                  Antaudu jumaluudelle ja liiku,  

   toimi ja ajattele                                                                  vapaasti

                                 sen energioiden,  

                                                                                  tahdon ja innoituksen mukaan.

           Unohda kankeat kaavat

          ja muutu vapaasti virtaavaksi

                                                          elämän virraksi!

         Kytkeydy aurinkokunnan

         voittamattomaan sähköiseen energiaan!

 

    Tarkkailemalla itseämme ja elämällä sopusoinnussa näkymättömän kanssa voimme oppia mitkä asiat, teot ja harrastukset edistävät tietoisuuden kehitystä, energioiden virtaamista ja aineen lunastamista ja johtavat siten ”kuolemasta elämään”, pimeydestä valoon ja aineen vankilasta hengen vapauteen.

       Kehityksemme kannalta on yhtä tärkeää, miten me teemme asiat kuin mitä teemme ja saamme ulkonaisesti aikaan. Sisäinen tulos ja vaikutus ihmisen omaan tietoisuuteen ja sen kehitykseen on henkisen elämän kannalta olennaista.

 

          Alituinen haaste on, miten käyttää universumista annettua voimaa ja miten soveltaa tietoaan ja käyttää lahjojaan.

      On huonoa uskoa olettaa, että korkeampi voima, Jumala tai henki ohjaa ihmistä suoranaisesti tekemään ja valitsemaan tiettyjä asioita. Hyvin usein henki voi kuitenkin innoittaa johonkin määrättyyn toimintaan tai palvelun muotoon. Henki tuo ennen kaikkea suuren selkeyden ja kirkkauden, jonka valossa ihminen voi tehdä oikeita ja viisaita valintoja.

 

          Meditaatio on avautumista mikrokosmoksen ja makrokosmoksen energioiden vuorovaikutukselle.

          Henkisessä elämässä tärkeää on omakohtainen kokemus ja sen mukanaan tuoma tieto ja ymmärrys elämästä ja jumaluudesta. Dogmit ja opinkappaleet, jotka eivät ole viime kädessä todennettavissa kokemuksen kautta, eivät ole olennaisia tai ne ovat kokonaan vääriä.

 

          Viisas harjoittaa kiinnittymättömyyttä eikä takerru asioihin tai ajatuksiin. Hän ei luo siteitä eikä kahleita, vaan virtaa veden tavoin eteenpäin kaikkien tapahtumien ja kokemusten läpi.

          Takertuminen  käsin kosketeltaviin asioihin merkitsee usein vastaavaa henkisen valon ja voiman, rakkauden ja elinvoiman menettämistä.

 

                    Kuolemaa ei ole, sillä perimmäinen todellisuus on elämää.

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *