Seitsemän säteen jumalallinen suunnitelma

Uusi Safiiri 4 / 99

Säteistä puhuttaessa harvat käsittävät kuinka merkittävästä ja kauaskantoisesta asiasta on kyse. Seitsemän sädettä ovat näkemämme maailman rakentajia. Säteiden jaksoittainen toiminta luo sivilisaatioita ja kulttuureja. Säteet selittävät eri persoonallisuustyyppien olemassaolon. Seitsemän sädettä ovat evoluution eli kehityksen moottori, ja niiden vaikutus läpäisee koko luomakunnan. Seitsemän sädettä ovat jumalallisen suunnitelman vartijoita, ja ne antavat kehitykselle sen lait ja päämäärän. Kehityksen tarkoitus on aineen henkistyminen ja sielun laatujen esiintuleminen muotojen välityksellä. Kun henki, sielu ja ruumis ovat saavuttaneet sopusoinnun, ihminen voi näyttäytyä täydessä jumalallisessa loistossaan ja suuruudessaan.
Tieto seitsemästä säteestä on osa suhteellisen uutta opetusta, jonka tiibetiläinen mestari Djwhal Khul on antanut Alice Baileyn kautta esoteerikoille ja okkultismin opiskelijoille. Seitsemän sädettä ovat aikaisemmin tulleet tunnetuiksi teosofian kautta. Ne mainitaan Salaisessa opissa ja niitä kuvataan yksityiskohtaisemmin mm. Leadbeaterin kirjassa Mestarit ja polku, jonka tiedoista osa on peräisin juuri mestari D.K:lta. Lukuisissa kirjoissaan Alice Bailey on välittänyt paljon uutta tietoa seitsemästä säteestä. Teos Tutkimus seitsemästä säteestä käsittää viisi kokonaista osaa: Esoteerinen psykologia I ja II, Esoteerinen astrologia, Esoteerinen parantaminen sekä Säteet ja vihkimykset. Kirjat ovat ilmestyneet vuosien 1936 ja 1960 välillä. (Teoksia ei ole toistaiseksi ilmestynyt suomenkielisinä.)

Kosmiset logokset ja kosmiset säteet

Ymmärtääksemme seitsemän säteen asemaa aurinkokunnassa meidän on ensin käsiteltävä maailmankaikkeuden yleistä rakennetta. Meidän on edettävä ylhäältä alas ja universaalista partikulaariseen, mikä on aina okkulttinen menetelmä. Maailmankaikkeus on syntyisin absoluutista. Tämä absoluutti, josta ei voida sanoa mitään, läpäisee kaiken, mutta on samalla luomakuntansa yläpuolella. Bhagavad Gita ilmaisee sen seuraavasti: ”Levittäydyttyäni koko universumiin Itseni osalla, Minä pysyn.” Kuten kaikki Salaisen opin opiskelijat tietävät, ilmentynyt universumi (superuniversumi) on syntynyt kolmen kosmisen Logoksen kautta.
1. Ensimmäinen kosminen Logos, persoonaton ja ilmentymätön.
2. Toinen kosminen Logos. Henki-aine, elämä, universumin henki.
3. Kolmas kosminen Logos, kosminen ideaatio, universaalinen maailmansielu. (Kuviossa kosminen Parabrahman, ylhäällä oleva kolmio).
Näistä perustavista luovista prinsiipeistä syntyvät lukemattomat universumit, jotka sisältävät lukemattomia aurinkokuntia. Jokainen aurinkokunta on sen suuren kosmisen olennon ilmentymä, jota kutsutaan Aurinkologokseksi (aurinkokunnan logos). Näkyvä aurinkokunta on Aurinkologoksen inkarnaatio, hänen fyysinen ruumiinsa, samalla tavalla kuten ihmispersoonallisuus on hänen Egonsa eli kuolemattoman sielunsa inkarnaatio. Aurinkokunta (kuten ihminen ja myös atomi) on kolminainen. Se muodostuu kolmesta aspektista tai kolmesta persoonasta, kuten kristillinen teologia niitä nimittää:

Sähkötuli eli henki
1. persoona. . . . . . . Isä. Elämä. Tahto. Tarkoitus. Positiivinen energia.
Aurinkotuli eli sielu
2. persoona. . .Poika. Tietoisuus. Rakkaus-viisaus. Tasapainoinen energia.
Kitkatuli eli ruumis eli aine
3. persoona. . . . . .Pyhä Henki. Muoto. Aktiivinen äly. Negatiivinen energia. (A Treatise on Cosmic Fire, 3-4).

Nämä Jumalan, Aurinkologoksen eli keskusenergian (termit ovat okkulttisesti samaa tarkoittavia) kolme aspektia ilmentyvät seitsemän voimakeskuksen eli seitsemän säteen kautta, joista kolme on suurta ja neljä pienempää.
Jumalallisen tahdon vaikutus avaruuden mereen, aineeseen eli eteeriseen substanssiin sai aikaan ensimmäisen eriytymisen pääsäteisiin, ja niiden keskinäinen vuorovaikutus loi neljä pienempää sädettä. Siten syntyivät seitsemän emanaatiota, seitsemän potenssia ja seitsemän sädettä, kuten Esoteerisessa psykologiassa kuvataan. Ne ovat Yhden Elämän seitsemän henkäystä, seitsemän perusenergiaa. Yksi, kolme ja seitsemän, joista syntyy edelleen loputon muotojen moninaisuus, tämä on maailmakaikkeuden perusrakenne. “Kaikki ilmennyt on luonteeltaan seitsemäistä, ja keskusvalo, jota me kutsumme jumalolennoksi, Jumaluuden yksi säde, ilmenee aluksi kolminaisuutena, ja sitten seitsemäisenä. Yksi Jumala loistaa Jumala Isänä, Jumala Poikana ja Jumala Pyhänä Henkenä, ja nämä kolme puolestaan heijastuvat seitsemässä valtaistuimen edessä olevassa hengessä eli seitsemässä Planeettalogoksessa. Ei-kristillistä alkuperää oleva okkultismin opiskelija voi kutsua näitä olentoja yhdeksi säteeksi, joka ilmenee kolmen pääsäteen ja neljän pienemmän säteen kautta, jotka muodostavat jumalallisen seitsemäisyyden. Synteettinen säde, joka yhdistää ne kaikki on suuri rakkaus-viisauden säde, sillä totisesti ja todellakin `Jumala on rakkaus.´ Tämä säde on indigonsininen säde, ja se on yhdistävä säde.” (Vihkimykset, 3).Tämä yksi säde, kosminen rakkaus-viisauden säde, on eräs seitsemän kosmisen säteen ryhmästä. Tuntemamme “seitsemän sädettä” ovat tämän yhden kosmisen säteen alasäteitä. Samalla tavalla seitsemän tasoamme ovat kosmisen fyysisen tason seitsemän alatasoa. Muut kuusi kosmista sädettä vaikuttavat kuuden muun aurinkokuntamme säteen kautta.
Seitsemän sädettämme ovat siis eriytyneet yhdestä suuresta kosmisesta säteestä, mikä tapahtui Aurinkologoksemme syvimmässä olemuksessa ennen kuin hän aloitti luomistyönsä. Täten meillä on:
1. Ilmentymätön Logos – kosminen entiteetti.
2. Logos, joka on ilmennyksessä kolminainen:
a. Kosminen tahdon ja voiman Herra.
b. Kosminen rakkauden ja viisauden herra.
c. Kosminen aktiivisen älykkyyden herra.
3. Kolminainen Logos, joka on ilmennyksessä seitsemäinen eli seitsemän Planeettalogosta. (A Treatise on Cosmic Fire, 62).
Nykyinen aurinkokuntamme on järjestyksessä toinen, ja siinä on vallitsevana säteenä suuri kosminen rakkaus-viisauden säde, toinen säde. Edellinen aurinkokunta ilmensi kolmatta sädettä, aktiivisen älykkyyden sädettä. Tuleva aurinkokunta tulee ilmentämään ensimmäistä sädettä, tahdon sädettä. Nykyisessä aurinkokunnassa kaikkien olentojen päämääränä on siten rakkauden ja viisauden ilmentäminen.

Seitsemän säteen alkuperä

Energiat, jotka muodostavat sädevoimat, saavat alkunsa pääasiassa aurinkokuntamme takana olevasta olemisen ja tietoisuuden maailmasta. Ne tulevat seitsemästä tähdistöstä eli aurinkokunnasta, jotka muodostavat Sen, josta ei voida sanoa mitään ilmentymisruumiin. Oma aurinkokuntamme on yksi näistä seitsemästä tähdistöstä. On olemassa seitsemän kosmista Logosta, joista jokainen sisältää seitsemän Aurinkologosta. Järjestelmämme kosminen Logos toimii siten seitsemän aurinkokunnan kautta, joista omamme on yksi. Aurinkologoksella on vastaavasti seitsemän keskusta eli voiman kanavaa. Ne ovat seitsemän suurta Rishiä, jotka ilmentyvät Ison Karhun (Ursa Major) seitsemän tähden kautta (Otava). Nämä ovat seitsemän säteemme eli seitsemän Planeettalogoksemme alkuperä. Ison Karhun lisäksi myös Plejadit (Seulaset) ja Sirius työskentelevät seitsemän säteen kautta. (Esoteric Astrology, 595). (Katso kuviota ”Seitsemän kosmista Logosta ja Ison Karhun seitsemän Rishiä”).
“Ison Karhun seitsemän tähteä ovat aurinkokuntamme seitsemän säteen alkulähde. Ison Karhun seitsemän Rishiä (kuten heitä kutsutaan) ilmentyvät seitsemän Planeettalogoksen välityksellä, jotka ovat heidän edustajiaan ja joiden prototyyppejä he ovat. Seitsemän planeettahenkeä ilmentyy seitsemän pyhän planeetan kautta. Kolme tähdistöä ja niitä hallitsevat planeetat välittävät kunkin näistä Isosta Karhusta tulevasta seitsemästä säteestä aurinkokuntaamme.” (Ibid., 85). Eläinradan kaksitoista tähdistöä toimivat siis näiden säde-energioiden jakajina ja välittäjinä. Kolme eläinradan tähdistöä on kullekin säteen herralle analogisesti samaa kuin monadi, sielu ja persoonallisuus ovat ihmiselle (Ibid., 603), ts. ne ilmentävät kyseisen säteen korkeampia ja alempia aspekteja. Esim. kolmas säde, aktiivisen älykkyyden säde, ilmentyy Kravun, Vaa`an ja Kauriin tähdistöjen välityksellä. Aurinkokunnassamme kolmas säde käyttää ilmaisuruumiinaan pääasiallisesti planeetta Saturnusta.
Jokainen seitsemästä pyhästä planeetasta (joista Maamme ei ole yksi) on ilmausta jostakin seitsemästä sädevaikutuksesta. Pyhä planeetta on siis sellainen, joka on jonkin seitsemän perussäteen ilmentymisruumis. Ainoastaan yksi säteistä on paljastettu, eikä ole kerrottu, onko se tietyn Planeettalogoksen sielusäde vai persoonallisuuden säde. Kyse suurista sädejaksoista eikä pienemmistä jaksoista.

Planeetat ja säteet

Pyhä Säde Epäpyhä Säde
1. Vulkanus 1. säde. 1. Mars 6. säde.
2. Merkurius 4. säde. 2. Maa 3. säde.
3. Venus 5. säde. 3. Pluto 1. säde.
4. Jupiter 2. säde. 4. Kuu 4. säde.
5. Saturnus 3. säde (peittää kätketyn planeetan).
6. Neptunus 6. säde 5. Aurinko 2. säde.
7. Uranus 7. säde. (peittää kätketyn planeetan).
(Esoteric Psychology I, 335).
Syy, mikä tekee planeetasta pyhän tai epäpyhän, on eräs eräiden suurten vihkimysten salaisuuksista. On kuitenkin paljastettu, vaikka ilmaus onkin epätyydyttävä, että “Planeetta on `pyhä´ silloin kun sitä elävöittävä henkinen Elämä on ottanut viisi suurta kosmista vihkimystä, ja `epäpyhä´ planeetta on sellainen, jonka Planeettalogos ei ole ottanut näitä vihkimyksiä.” (Esoteric Astrology, 503). Epäpyhän planeetan, joka on ottanut vain kolme kosmista vihkimystä, tietoisuus sisältää vain aurinkokuntaan kuuluvan, kun taas pyhän planeetan tietoisuus ylittää aurinkokunnan ja se on tullut vastaanottavaiseksi kosmisille vaikutuksille.
Myös Maa pyrkii tulemaan pyhäksi planeetaksi. Meille on kerrottu, että järjestelmämme Logos valmistautuu vihkimykseen ja että hän tulee ottamaan neljännen vihkimyksen tässä ketjussa (neljäs ketju, maaketju). Tästä johtuvat kauhistuttavat kokeet ja koetukset, jotka liittyvät elämään planeetallamme tämän jakson aikana. ”Tätä palloa (neljättä palloa seitsemän pallon ketjussa) voidaan siksi hyvin pitää surun ja kivun pallona, sillä sen kautta Planeettalogoksemme läpikäy sitä, mitä mystikot kutsuvat `ristiinnaulitsemiseksi´.”(A Treatise on Cosmic Fire, 384).
Jokainen planeetta, kuten ihminenkin, on siis ilmausta kahdesta sädevoimasta – persoonallisuuden ja sielun säteistä. Planeettalogoksemme persoonallisuuden säde on kolmas säde, aktiivisen älykkyyden säde. Hänen sielusädettään ei sen sijaan ole paljastettu.
Seitsemäinen rakenne hallitsee siten kaikilla tasoilla.
Aurinkokuntaan kuuluu seitsemän järjestelmää eli keskusta, seitsemän Planeettalogosta. Planeettalogoksella on seitsemän keskusta, seitsemän planeettaketjua. Ihmisellä on seitsemän chakraa, jotka ovat yhteydessä säteisiin. Myös kosmisella Logoksella on seitsemän keskusta, jotka ovat seitsemän aurinkokuntaa. Okkulttinen lause: ”Kuten ylhäällä, niin myös alhaalla” on siten avain kaikkeen viisauteen makro- ja mikrokosmoksessa.

Seitsemän rakentajaa

Seitsemän sädettä voidaan kuvata seitsemäksi kanavaksi, joiden kautta kaikki oleminen aurinkokunnassa virtaa. Koko aurinkokunnassa ei ole mitään, olkoonpa se millä kehitystasolla tahansa, mikä ei olisi syntyisin seitsemästä säteestä tai kuuluisi johonkin näistä seitsemästä säteestä. Seitsemää sädettä kutsutaan seuraavilla nimillä:

a. Seitsemän planeettalogosta eli -henkeä.
b. Seitsemän taivaallista ihmistä.
c. Seitsemän säteiden herraa.
d. Dyhan Chohanit.
e. Seitsemän henkeä Jumalan valtaistuimen edessä (Ilm. 1:4).
f. Seitsemän arkkienkeliä.
g. Seitsemän logosta.
h. Seitsemän rakentajaa.
i. Seitsemän Rishiä.
(A Treatise on Cosmic Fire, 233).

Esoteerisesti seitsemän sädettä ovat kosmisen Kristuksen, kolminaisuuden toisen persoonan, seitsemäinen ilmaus. Seitsemän sädettä ovat jumalallisen tietoisuuden, universaalin mielen summa. Ne ovat seitsemän älykästä entiteettiä, joiden kautta suunnitelma toteutuu. Ne ovat jumalallisen tarkoituksen tietoisia toimeenpanijoita, ja ne ilmaisevat niitä laatuja, joita tarvitaan tuon tarkoituksen materialisoimiseksi. Ne luovat ne muodot ja ovat ne muodot, joiden kautta jumalallinen idea voidaan saattaa täyttymykseen. Ne määräävät kaikkia asioita, millä tarkoitetaan lain välttämättömyyttä. Laki on seitsemän Jumaluuden tahto, joka painaa leimansa substanssiin saavuttaakseen määrätyn tarkoituksen evoluutioprosessin menetelmän kautta.
Seitsemän sädeolentoa, toisin kuin ihminen, ovat täysin tajuisia ja kokonaan tietoisia tarkoituksesta ja suunnitelmasta. Ne ovat “aina syvässä meditaatiossa”. Ne ovat täysin itsetietoisia ja ryhmätietoisia ja “valppaita ja aktiivisia”. Niiden päämäärä ja tarkoitus on sellainen, että meidän on turha pohdiskella sitä, sillä ihmisen korkein saavutusaste on niille alin.
Näiden seitsemän säteen, hengityksen ja taivaallisen ihmisen tehtävä on kamppailla aineen kanssa ja alistaa se jumalalliselle tarkoitukselle. Päämääränä on alistaa aineelliset muodot elämäaspektin vaikutuspiiriin ja siten synnyttää ne laadut, jotka vievät Jumalan tahdon täyttymykseen. Seitsemän sädettä ovat siten aurinkokunnan kaikkien sielujen summa, ja niiden toiminta aikaansaa kaikki muodot. Tietoisuuden aste vastaa aina muodon luonnetta. Elämä- eli henkiaspekti virtaa seitsemän säteen kautta, se kiertää kaikkien luonnonkuntien kautta ja tuottaa siten kaikki tietoisuuden tilat kaikilla tajuisuuden alueilla. (Esoteric Psychology I, 59-60).

”Säde on vain nimi tietylle voimalle eli energiatyypille, jossa painotus on asetettu tuon voiman ilmaisemaan laatuun eikä sen luomaan muotoaspektiin. Tämä on säteen oikea määritelmä.” (Ibid., 316).

Pääsäteet eli aspektisäteet:

1. Tahdon eli voiman säde.
2. Rakkaus-viisauden säde.
3. Aktiivisuuden eli sopeutumiskyvyn säde.

Sivusäteet eli attribuuttisäteet:

4. Harmonian, kauneuden, taiteen eli ykseyden säde.
5. Konkreettisen tiedon eli tieteen säde.
6. Abstraktin idealismin eli omistautumisen säde.
7. Seremoniallisen magian eli lain säde.

Jokaisella säteellä on seitsemän alasädettä, joita se hallitsee ja joille se on synteettinen säde. Kutakin alasädettä sävyttää jokin suurista säteistä, esim. kuudennen säteen ensimmäistä alasädettä sävyttää ensimmäinen säde, tahdon säde.

Säteet ja ihminen

Alice Bailey ennustaa, että esoteerinen psykologia, johon sisältyy tieto 7 säteestä, tulee saavuttamaan täyttymyksensä ja todellisen hyödyllisyytensä Vesimiehen aikakaudella. Siitä tulee silloin tuo ajan perustiede, aivan kuten sähkön tiede (aineen sähkön) on Kalojen ajan perussaavutus. Psykologian etymologinen merkitys on “sielun sana”. Se tarkoittaa tietyn säteen synnyttämää ääntä, joka aiheuttaa vaikutuksia aineessa. Nykyisin moderni psykologia käsittelee vain inkarnoituneen ihmisen näkyvämpiä aspekteja, ja se käy keskustelua eräistä subjektiivisista mahdollisuuksista. Sielun olemassaoloa ei ole vielä vahvistettu. Esoteerisen psykologian kannalta kaikki psykologian koulukunnat menevät harhaan siinä, etteivät ne näe ihmistä synteettisenä kokonaisuutena. Tutkimuksen kohteena olevaa ihmistä tarkastellaan enemmän tai vähemmän objektiivisesti, ja ihmisluonnon todellisia lähteitä kosketellaan harvoin. Esoteerisen psykologian näkökulmasta ihmistä on tutkittava koko integroituneen persoonallisuuden kannalta eikä vain ulkoiselta ja objektiiviselta fyysiseltä kannalta. On otettava huomioon sisäinen subjektiivinen ihminen ja laatuaspekti. Bailey katsoo, että kun syntyy ymmärrys sädevoimista, tämä tulee johtamaan psykologiatieteeseen, joka on luonteeltaan varmempi ja täsmällisempi kuin se spekulatiivinen tiede, mitä se on nyt.
Todellisen psykologian tulisikin olla tiedettä sielusta ja siitä kuinka siihen saadaan yhteys.
Jokainen ihminen kuuluu johonkin seitsemästä säteestä. Hänen persoonallisuutensa kuuluu kussakin elämässä johonkin säteistä, riippuen sielun säteestä. Ennen kolmatta vihkimystä ihmisen sielu voi kuulua mihin tahansa seitsemästä säteestä, minkä jälkeen ihminen paikantaa sielunsa johonkin kolmesta pääsäteestä. Tuosta korkeasta asemasta hän pyrkii kohti monadin olemuksellista ykseyttä. Monadin säde on yksi kolmesta aspektisäteestä, ja ihmiset ovat joko voiman monadeja, rakkauden monadeja tai älyn monadeja.
Säde lahjoittaa energiansa kautta tietyt fyysiset olosuhteet ja määrää emotionaalisen luonnon laadun. Se värittää mentaaliruumista. Säteet hallitsevat tiettyä ruumiin keskusta, ja kukin säde toimii pääasiassa yhden chakran eli keskuksen kautta. Säteiden suhde keskivertopyrkijän chakroihin on seuraava:

1. Pään keskus Tahdon eli voiman säde. Ensimmäinen säde.
2. Otsakeskus Konkreettisen tiedon säde. Viides säde.
3. Kurkkukeskus Aktiivisen älyn säde. Kolmas säde.
4. Sydänkeskus Rakkaus-viisauden säde. Toinen säde.
5. Solar plexus Omistautumisen säde. Kuudes säde.
6. Sakraalikeskus Seremoniallisen magian säde. Seitsemäs säde.
7. Selkärangan tyvi Harmonian säde. Neljäs säde. (Ibid., 261).

Säde altistaa ihmisen määrätyille vahvuuksille ja heikkouksille. Se säätää minkälainen on hänen tapansa suhtautua toisiin ihmisiin, ja se on vastuussa hänen muotonsa reaktioista toisiin muotoihin. Eräät mielenasenteet ovat helppoja yhdelle sädetypille ja vaikeita toiselle. Muuttuva persoonallisuus siirtyy säteestä säteeseen ja elämästä elämään, kunnes kaikki laadut tulevat kehitetyiksi ja ilmaistuiksi. Tietyt sielut ohjautuvat sädekohtalonsa määrääminä tietyille toiminnan alueille, ja tietty pyrkimyksen alue säilyy suhteellisen samana monien elämien ajan. Kun ihminen on kulkenut kaksi kolmannesta kehityksen polkua, hänen sielusäteensä alkaa hallita persoonallisuuden sädetyyppiä. Se määrää hänen elämänsä suuntaa maan päällä siinä mielessä, että se altistaa persoonallisuutta kohti tiettyjä toimintoja. Tieto säteistä ja niiden ominaisuuksista on siten psykologian kannalta erittäin tärkeää.
Seitsemän sädettä eli perusenergiaa tuottavat ihmisen seitsemän perustyyppiä seuraavasti:

a. Voimatyyppi täynnä tahtoa ja hallintakykyä.
b. Rakkaustyyppi täynnä rakkautta ja yhdistävää voimaa.
c. Aktiivinen tyyppi täynnä toimintaa ja manipuloivaa energiaa.
d. Taiteellinen tyyppi täynnä kauneudentajua ja luovaa pyrkimystä.
e. Tieteellinen tyyppi täynnä ideoita syistä ja seurauksista. Matemaattinen tyyppi.
f. Omistautuva tyyppi täynnä idealismia.
g. Liikemiestyyppi täynnä organisointikykyä,
antautunut ritualistiselle seremonialle.
(Ibid., 329)

Säteet ja värit

Seitsemän sädettä ovat yhteydessä spektrin väreihin. On olemassa punaisen, sinisen, keltaisen, oranssin, vihreän ja violetin säteet. On olemassa säde, joka syntetisoi ne kaikki, indigonsininen säde. On olemassa kolme pääsädettä – punainen, sininen ja keltainen – ja neljä sivuväriä. Aurinkokuntamme Logos keskittyy rakkauden eli sinisen aspektiin. Synteesinä se ilmentyy indigona. Väreistä punainen, sininen ja keltainen ovat alkuperäisiä ja redusoimattomia. Ne ovat pääsäteiden värit.

a. Tahto eli voima Punainen
b. Rakkaus-viisaus Sininen
c. Aktiivinen älykkyys Keltainen

Sivusäteiden värit ovat:
d. Oranssi
e. Vihreä.
f. Violetti.
ja syntetisoiva säde, indigo. (Ibid.,127-8)

(Hämmennystä saattaa aiheuttaa, että joissain esityksissä, esim. Blavatskyn ja Besantin antamissa, säteiden värit poikkeavat ylläolevista, erityisesti sivusäteiden kohdalla. Tämän lisäksi jokaisella säteellä on esoteerinen ja eksoteerinen värinsä.)
Värien samankaltaisuus tuo mukanaan sävelen ja rytmin samankaltaisuuden. Tämän vuoksi saman säteen (tai värin) ihmiset ymmärtävät helposti toisiaan.

Säteet ja luonnonkunnat

Jokainen luonnon seitsikko värähtelee jonkin alkuperäisen seitsikon mukaisesti. Kukin seitsemästä luonnonkunnasta reagoi jonkin tietyn säde-elämän energiaan. Samoin kukin seitsemästä tasosta.

Säde I Tahto eli voima Jumaluuden taso.
Säde II Rakkaus-Viisaus Monadin taso.
Säde III Aktiivinen äly Hengen, atman taso.
Säde IV Harmonia Intuition taso.
Säde V Konkreettinen tieto Mentaalitaso.
Säde VI Omistautuminen, idealismi Astraalitaso.
Säde VII Seremoniallinen järjestys Fyysinen taso.
(Esoteric Psychology I, 51)

Neljä luonnonkuntaa ovat niiden neljän suuren elämän ruumiillistumia, joista kukin kuuluu johonkin neljään pienemmästä säteestä. Olento, joka on neljännen luonnonkunnan eli ihmiskunnan elämä (kun tuota luonnonkuntaa pidetään erillisenä organismina), on viidennellä säteellä. Olento, joka sieluttaa kolmatta luonnonkuntaa, eläinkuntaa, värähtelee kuudennen säteen mukaan. Olento, joka on koko kasvikunnan ilmaus ja aktiivinen voima, kuuluu neljänteen säteeseen. Täten meillä on:

Ihmiskunta 4. luonnonkunta 5. säde Konkreettinen tieto
Eläinkunta 3. luonnonkunta 6. säde Omistautuminen.
Kasvikunta 2. luonnonkunta 4. säde Harmonia ja kauneus.
Kivikunta 1. luonnonkunta 7. säde Organisaatio ja rituaali.
(Ibid.,121)
Elefantin sanotaan olevan toisen säteen eläinten pää, kun taas kissalla ja koiralla on samanlainen asema neljännessä ja kuudennessa säteessä. Muista eläimistä meillä ei ole tietoa, paitsi että ensimmäisen säteen eläimiä ei enää esiinny maan päällä. Jalokivet edustavat eri säteitä ja ilmentävät niiden energiaa seuraavasti:

SÄDE SÄDETTÄ EDUSTAVA JALOKIVI KORVIKKEET

1. Timantti Vuorikristalli.

2. Safiiri Lasuurikivi. Turkoosi. Sodalitti.

3. Smaragdi Akvamariini. Jade. Melaniitti.

4. Jaspis Kalsedoni. Akaatti. Serpentiini.

5. Topaasi Keltainen kvartsi. Steatiitti.

6. Rubiini Turmaliini. Granaatti. Karneoli.

7. Ametisti Porfyyri. Violetti.
(Leadbeater, Mestarit ja polku)

Säteet ja kansakunnat

Ihmisryhmät, organisaatiot, kansakunnat ja kansakuntien ryhmät ovat kaikki säteiden toiminnan ja magnetismin tulosta. Myös kunkin aikakauden sivilisaation laatu riippuu voimassa olevista säteistä. Säteet sisältävät johtolangan jokaiseen totuudenmukaiseen historialliseen katsaukseen. Sellainen katsaus on kuitenkin yhä tekemättä.

SÄTEET JA KANSAKUNNAT

Kansakunta Persoonallisuuden säde Sielun säde Motto

Intia 4., taiteen säde 1., hallinnon säde “Minä kätken valon”

Kiina 3., älyn säde 1., hallinnon säde “Minä osoitan tien.”

Saksa 1., voiman säde 4., taiteen säde. “Minä suojelen”

Ranska 3., älyn säde 5., tiedon säde. “Minä vapautan valon.”

Iso-Britannia 1., voiman 2., rakkauden säde. “Minä palvelen.”
eli hallinnon säde.

Italia 4., taiteen säde. 6., idealismin säde. “Minä raivaan polut.”

U.S.A. 6., idealismin säde. 2., rakkauden säde. “Minä valaisen tien.”

Venäjä 6., idealismin säde. 7., magian ja “Minä yhdistän kaksi tietä.”
järjestyksen säde.

Itävalta 5., tiedon säde. 4., taiteen säde. “Minä palvelen
valaistua tietä.”

Espanja 7., järjestyksen säde 6., idealismin säde. “Minä hälvennän pilvet.”

Brasilia 2., rakkauden säde. 4., taiteen säde “Minä kätken siemenen.”
(Esoteric Psychology I,382-3).

Kymmenen perusväittämää

Kaikkea edellä sanottua selventää kymmenen perusväittämää:
Yksi: On olemassa yksi elämä, joka ilmaisee itsensä pääasiallisesti seitsemän peruslaadun eli -aspektin kautta ja toissijaisesti muotojen suunnattoman moninaisuuden kautta.
Kaksi: Nämä seitsemän säteilevää laatua ovat seitsemän sädettä, seitsemän elämää, jotka antavat elämänsä muodoille ja antavat muotomaailmalle sen merkityksen, sen lait ja sen yllykkeen kehitykseen.
Kolme: Elämä, laatu ja ilmennys eli henki, sielu ja ruumis muodostavat kaiken olemassaolevan. Ne ovat olemassaolo itse ja sen kyky kasvuun, aktiivisuuteen, kauneuden ilmentämiseen ja täydelliseen mukautumiseen suunnitelmaan. Tämä suunnitelma on juurtunut seitsemän säde-elämän tietoisuuteen.
Neljä: Nämä seitsemän elämää, joiden luonne on tietoisuus ja joiden ilmaus on tuntemiskyky ja tietty laatu, luovat jaksoittaisesti ilmenneen maailman. Ne työskentelevät mitä läheisimmässä yhteisymmärryksessä ja sopusoinnussa, ja ne toimivat älykkäästi yhteistyössä suunnitelman kanssa, jonka valvojia he ovat. He ovat seitsemän rakentajaa, jotka luovat Jumalan säteilevän temppelin universumin Suuren Arkkitehdin Mielen ohjaamana.
Viisi: Jokainen säde-elämä ilmaisee itseään pääasiallisesti jonkun pyhän planeetan kautta, mutta kaikkien seitsemän elämä virtaa kaikkien planeettojen kautta, mukaanluettuna Maa, ja sävyttää jokaista muotoa. Jokaisella planeetalla on pieni kopio yleisestä suunnitelmasta, ja jokainen planeetta mukautuu kokonaisuuden intentioon ja tarkoitukseen.
Kuusi: Ihmiskunta on Jumalan elämän ilmausta, ja jokainen ihmisyksilö on tullut maailmaan jotakin seitsemää sädevoimaa pitkin. Hänen sielunsa luonnetta sävyttää eli määrittää säde-elämä, joka hengitti hänet esiin, ja hänen muotoluontoaan värittää säde-elämä, joka – jaksoittaisessa ilmentymisessään fyysisellä tasolla jonakin tiettynä aikana – säätää ihmisrodun elämän laadun ja luonnonkuntien muotojen laadun. Sielun luonto eli laatu pysyy samana kautta maailmankauden. Sen muotoelämä ja -luonto muuttuu elämästä elämään riippuen jaksoittaisesta tarpeesta ja ympäröivistä ryhmäolosuhteista. Muotoluonto määräytyy kunakin aikana inkarnoituneesta säteestä tai säteistä.
Seitsemän: Monadi on elämä, joka elää sopusoinnussa seitsemän säde-elämän kanssa. Yksi monadi, seitsemän sädettä ja lukemattomia muotoja – tämä on ilmentyneiden maailmojen takana oleva rakenne.
Kahdeksan: Lait, jotka hallitsevat laadun eli sielun esiin tulemista muotojen välityksellä, ovat yksinkertaisesti niiden sädeherrojen mentaalinen tarkoitus ja elämän suunta, joiden tarkoitus on muuttumaton, joiden visio on täydellinen ja joiden oikeudenmukaisuus on ylin.
Yhdeksän: Ihmiskunnan kehityksen muoto eli menetelmä on itsen ilmaiseminen ja itsen oivaltaminen. Kun tämä prosessi on viety päätökseen, ilmaistu itse on yksi Itse eli säde-elämä ja saavutettu oivallus on Jumalan paljastuminen ilmenneen maailman laatuna ja ilmennyksen ja laadun takana olevana elämänä. Seitsemän säde-elämää eli seitsemän sielutyyppiä nähdään yhden Elämän ilmauksena, ja moninaisuus häviää yhden visioon ja samastumiseen yhden kanssa.
Kymmenen: Keino, jota käytetään tämän oivalluksen saavuttamiseksi, on kokemus. Se alkaa yksilöitymisestä ja päättyy vihkimykseen, ja se tuottaa elämä-laatu-ilmennyksen täydellisen yhdistymisen ja ilmaisemisen. (Esoteric Psychology I, 141-3).

Katsaus säteiden toimintaan ja vaikutukseen maailmankaikkeudessa, planeetallamme ja ihmisessä avaa huimia näköaloja. Aihe on tyhjentymätön, ja sulatettavaa tietoa on tarjolla valtavasti. Eräs välitön hyöty säteiden tutkimisesta on, että se vahvistaa ajattelukykyämme ja avaa siten tietä sielunenergioiden vaikutukselle. Yhteys sieluun saavutetaan mielen kautta. Aihe tempaa meidän mukaamme niin että me tunnemme kohoavamme arkisesta oravanpyörästä mystisiin korkeuksiin, ja me saamme näin uusia voimia ja innoitusta taipaleellamme kohti alkuykseyttä, Isän kotia. Ajattoman viisauden tutkiminen aktivoi meissä täysin toisenlaisia aivojen alueita ja tietoisuuden kerroksia kuin esim. tosiasiatiedon tai sanomalehden lukeminen. Sisäinen herkistyminen ja kehitys mahdollistaa lopulta sen, että me voimme itse vahvistaa todeksi esitettyjä asioita. Esoteerinen tiede on suureksi osaksi sitä, että ihminen alkaa omassa tajunnassaan kokea laajempia todellisuuksia ja että hän synkronoituu yhteen korkeampien kehitystä ohjaavien voimien kanssa. Säteitä ei voida havaita fyysisillä instrumenteilla, mutta meillä on sisäisiä kokemuksia erilaisista energioista ja laaduista, jotka jaksoittaisesti toimivat kauttamme ja jotka tuovat ilmi erilaisia puolia itsestämme.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *